Felvételizőknek

Miért válaszd a szociológiát?

Ha a szociológia szakot választod, egy olyan sokoldalú tudományágba nyersz betekintést, amely által nem csak a körülöttünk lévő társadalmi világot értheted meg, de segíthet megismerni önmagad és a céljaidat is. A szociológiai látásmód lehetővé teszi, hogy felismerd a különböző emberi viselkedésmintákat és a döntések mögött meghúzódó motivációkat, segít abban, hogy átlásd a társadalom felépítését és működési elveit. Képes leszel megfigyelni különböző társadalmi jelenségeket és problémákat, ezeket különböző módon vizsgálni, elemezni és értelmezni.

A nálunk végzett szociológus hallgatók megtanulnak absztrakt módon gondolkodni, problémákat azonosítani, adatokat gyűjteni és elemezni, valamint hatékonyan kommunikálni eredményeiket. A képzés alatt hallgatóink magabiztos tudást szereznek a magyar társadalomról, az európai társadalmi folyamatokról és globális összefüggésben képesek értelmezni a társadalmi jelenségek széles körét, köztük a nemzedékek formálódását, az életstílus alakulását, az online világ tereit, az innovációs folyamatokat és a társadalmi egyenlőtlenségeket.

A képzésünkön elsajátítható készségek közé tartozik a kutatási módszertan megismerése, ezen belül megtanulnak a hallgatók többek között interjút és kérdőíveket készíteni, amelyek segítségével számos társadalmi jelenség megismerhető. Az adatelemzésben segíti őket a statisztikában és a statisztikai szoftverekben való jártasság, amelyre nagy kereslet van a munkaerőpiacon.

A pécsi szociológia képzés egyedülálló szakmai készségfejlesztési és karriertervezési modul keretében biztosítja a szinten minden munkahelyen egyre magasabbra értékelt soft skilleket. Ide tartoznak a proaktív tanulási technikák és stratégiák, az innovatív gondolkodás és a csapatmunka, a komplex problémamegoldás, az elemzőkészség, a kreativitás, az eredetiség, a kezdeményezőkészség és természetesen a digitális kompetenciák, amelyeket a felhasználó szinten felülemelkedő alkotóerővé formálunk a képzés során. A személyes eredményesség fejlesztése átszövi szakmaspecifikus képzési ajánlatunk kulcselemeit is. A tanulmányok végzéséhez személyes támogatást nyújtunk hallgatói és oktatói mentorokkal, a hallgatói közösségi élet formálódását pedig a szakmai munkához kapcsolódó csapatépítő alkalmakkal segítjük elő.

SPECIALIZÁCIÓK

 • Digitális társadalom
 • Nemzedékek és életutak

 

Felvételizőknek

 


Felvételizőknek

Piacképes készségek:

 • Magas szintű kritikai és analitikus gondolkodási készségek
 • Magasz szintű olvasási, írási és szóbeli kommunikációs készségek
 • Széles elemzői repertoár
 • Szociális készségek (pl. kommunikációs készségek, a különböző társadalmi háttérrel rendelkező emberekkel való interakcióra való képesség, kulturális kompetencia és empátia).

Hol lehet elhelyezkedni szociológus diplomával?

Az életünket formáló digitalizációs átalakulásban hallgatóink nem pusztán felhasználóivá, hanem aktív formálóivá is válnak az online környezetnek, képességeik révén a szervezetek széles körében nagy értéket képviselő munkafeladatokba kapcsolódhatnak be. Az adatrobbanás miatt a kisvállalkozásoktól a nagyvállalatokig, a hivataloktól a helyi és a nemzetközi szervezetekig mindenhol szükség van olyan szakemberekre, akik a kvantitatív és kvalitatív adatok gyűjtésével, elemzésével, értelmezésével, vizualizációjával, illetve színvonalas szövegek alkotásával képesek hozzájárulni a szervezetek sikerességéhez, fejlődéséhez, átalakulásához.

A pécsi szociológus szakmai műhely szerteágazó kapcsolatai révén támogatjuk végzettjeink szakmai beágyazódását mind a gyakorlati élet szereplői, mind a társadalomtudományi kutatóműhelyek munkatársai körében. Alapszakos hallgatóink elhelyezkedési esélyei kedvezően alakulnak a Diplomás Pályakövető Rendszer adatai szerint, sokan a munkavállalással párhuzamosan szociológia mester, majd doktori tanulmányokat folytatnak a PTE-n, illetve országszerte.

Elhelyezkedési területek:

 • Technológia és adatelemzés:
  • Adatelemzés: A kvantitatív kutatásban jártas szociológusok az adatelemzésben találhatnak lehetőséget.
 • Üzlet és marketing:
  • Piackutatás: A szociológusok a fogyasztói magatartást, a piaci trendeket és az üzleti döntéseket befolyásoló társadalmi tényezőket elemzik.
  • Pályázatírás és projektmenedzsment: Az adatgyűjtés és adatelemzés révén a végzett szociológusok értékes tagjai a pályázatírói és projektmenedzsment teameknek.
  • Emberi erőforrások, HR: A szociológusok a szervezeti dinamika és a munkavállalói magatartás megértésével járulnak hozzá a humán erőforrás fejlesztéséhez.
 • Média és kommunikáció:
  • Újságírás: A szociológusok a társadalmi kérdések, trendek és kulturális dinamikák megismerésével járulnak hozzá az újságíráshoz, valamint adatelemző munkájuk az adatújságírás minden területén haszonosítható. 
 • Kutatóintézetek:
  • Kutatóintézetek: A szociológusok hozzájárulnak a kutatóintézetek munkájához, különböző társadalmi kérdésekkel kapcsolatos tanulmányokat végeznek.
 • Környezetvédelem:
  • Környezetvédelmi szervezetek: A környezetszociológiára szakosodott szociológusok környezetvédelmi kérdésekkel és fenntarthatósággal foglalkozó szervezetekkel dolgozhatnak.
 • Nonprofit szervezetek:
  • Érdekérvényesítés és aktivizmus: A szociológusok gyakran dolgoznak nonprofit szervezeteknél, ahol a társadalmi igazságosságért, az egyenlőségért és a közösségi igények kielégítéséért lépnek fel.
 • Város- és területrendezés:
  • Közösségi tervezés: A szociológusok a várostervezésben dolgozhatnak, a közösségfejlesztésre, a lakhatásra és a szociális infrastruktúrára összpontosítva.
 • Nemzetközi fejlesztés:
  • Globális szervezetek: A szociológusok nemzetközi szervezetekben dolgoznak, a fejlesztési projektekre, a szegénység csökkentésére és a globális szintű társadalmi kérdésekre összpontosítva.
 • Kormányzati hivatalok:
  • Közigazgatás: A szociológusok a közigazgatásban dolgozhatnak a közpolitikára és a programértékelésre összpontosítva.
  • Statisztikai szolgálat: A szociológián végzettek képesek ellátani a hivatalos statisztika intézményrendszeréhez tartozó szervezetek elemzési és adatgyűjtési feladatköreit.
 • Kriminológia: 
  • A kriminológiára szakosodott szociológusok a bűnözési trendeket és a bűnelkövetési magatartást tanulmányozzák, és hozzájárulnak a büntető igazságszolgáltatási politikákhoz.
 • Szociális és humán szolgáltatások:
  • A szociológusok szociális és humán szolgáltatást nyújtó szervezeteknél dolgozhatnak, segítséget és támogatást nyújtva a kihívásokkal küzdő egyéneknek és családoknak. 

 

Ismerd meg tanszékünk oktatóit!

Oktatóink

 

Ismerd meg képzéseinket!

Képzéseink

 

Hallgatóink voltak - Interjúk

Hallgatói életutak


  Látogasd meg a galériánkat is!

  Galéria

  tanszek

  Szociológia Tanszék

  H-7624 Pécs, Ifjúság u. 6. A épület 3. emelet    +36308932895    szociologia@pte.hu