Vidéki dzsentrifikáció

Kiköltözők header

A vidéki dzsentrifikáció szerepe a településfejlesztésben (NKFIH - 138098)

A 2021. novemberében a tanszéken indult "A vidéki dzsentrifikáció szerepe a településfejlesztésben" című (NKFIH - 138098, kutatásvezető: Tomay Kyra) OTKA kutatás témája a vidéki területekre történő középosztályi, értelmiségi beáramlás: a vidéki dzsentrifikáció feltárása és hatásainak vizsgálata. A vidék dzsentrifikációjának lényege, hogy városi felső- és  középosztályi  csoportok  költöznek természeti és társadalmi értékeik miatt vonzó vidéki településekre, amelynek következtében a települések  mind  gazdasági,  mind  társadalmi  értelemben  felértékelődnek, illetve a városi fogyasztók a saját értékeik és vízióik szerint alakítják át a helyi adottságokat, az épített és a természeti környezetet. A kutatás célja egyfelől megismerni azon városi értelmiségiek vidék-percepcióját, motivációit és preferenciáit, akik a nagyvárosi, vagy éppen városkörnyéki lakóhelyüket vidékire, „falusira” cserélik. Mit látnak ebben a vidéki tájban és társadalomban vonzónak a maguk számára, és miért pont egy adott települést választanak költözésük helyszínének?

A kutatás másik hangsúlyos eleme az ekként betelepülő középosztályi, értelmiségi csoport hatása a választott településre. Részt vesznek-e és miként a helyi közügyekben és a helyi gazdaságban? Megjelenésük hogyan hat a település társadalmára, annak természeti és épített környezetére, szolgáltatásaira, valamint az ingatlanpiac alakulására? Milyen szerepük van a lokális identitás kialakításában, megerősítésében? Jelenlétük szerepet játszik-e a fennálló hatalmi és érdekviszonyok átalakításában? Végül választ kívánunk találni arra is, hogy a helyi közéletben aktív részt vállaló beköltözők részéről mennyire tudatos ez a „szerepvállalás”? Mennyire élik meg küldetésként a „vidék felemelését”? Képesek-e beágyazódni a helyi társadalomba, hogy használják a kapcsolatteremtő képességüket? Ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat a következő négy évben.

 

Eredményeink: 2021-2022

PUBLIKÁCIÓK

A kutatás első évében 5 darab folyóiratcikk és 2 darab konferenciaközlemény született:

 • Gusztáv Nemes & Kyra Tomay (2022) Split realities – dilemmas for rural/gastro tourism in territorial development, Regional Studies, DOI: 10.1080/00343404.2022.2084059
 • Tomay, Kyra ; Völgyi, Bence: Közösség és dzsentrifikáció egy vidéki településen, SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 32 : 1 pp. 65-87. , 23 p. (2022), https://doi.org/10.51624/SzocSzemle.2022.1.4
 • Nemes, G ; Orbán, É ; Tomay, K: Meghasadt valóságok – dilemmák a turizmus és a dzsentrifikáció szerepéről a vidék fejlődése kapcsán, SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 32 : 1 pp. 88-113. , 26 p. (2022) https://doi.org/10.51624/SzocSzemle.2022.1.5
 • Nemes, G., Tomay, K., Sulyok, J. és Orbán, Éva (2022) „Nekem a Balaton a Riviéra : Turisztikai dzsentrifikáció a Balaton-felvidéken a COVID-19 járvány idején”, Tér és Társadalom, 36(2), o. 99–122. doi: 10.17649/TET.36.2.3427.
 • Katalin Füzér (2022). Varieties of Entrepreneurship on Europe’s Periphery: Illiberal Hungary in Historical Context. International Journal of Sociology, 52:5, 325-333, DOI: 10.1080/00207659.2022.2115672

Konferenciaközlemények:

 • Kovács Teréz: A Bor, mámor, Bénye fesztivál hatása a budapesti dzsentriHikánsokra és egy zempléni kisfalu lakoságára In: Horeczki, Réka; Szabó, Tamás (szerk.) A vidéki Magyarország a pandémia korában : IX. Falukonferencia, Pécs, Magyarország : KRTK Regionális Kutatások Intézete (2022) 250 p. pp. 209-220. , 12 p. Hivatalos URL: http://falukonferencia.rkk.hu/pdf/falukonferencia-2022.pdf#page=210
 • Nemes, G ; Tomay, K ; Sulyok, J ; Orbán, É: Vidéki turizmus és dzsentrifikáció a pandémia idején In: Horeczki, Réka; Szabó, Tamás (szerk.) A vidéki Magyarország a pandémia korában : IX. Falukonferencia, Pécs, Magyarország : KRTK Regionális Kutatások Intézete (2022) 250 p. pp. 197-208. , 12 p. Hivatalos URL:http://falukonferencia.rkk.hu/pdf/falukonferencia-2022.pdf#page=198

 

KONFERENCIA ELŐADÁSOK

 • Csurgó Bernadett (TK SZI) – Tomay Kyra (PTE Szociológia Tanszék) –Völgyi Bence (PTE BTK Demográfia es Szociológia Doktori Iskola):Miért érdekes a vidéki dzsentrifikáció? elhangzott a „Kit érdekel még a szociológia lehet-e korunk kérdéseire válaszolni a szociológia nélkül?” A Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet konferenciáján  Budapest I 2022. június 2–3. absztrakt: https://szociologia.tk.hu/uploads/files/2022/szockonf_absztr22.pdf
 • Kyra Tomay, Gusztáv Nemes, Éva Orbán: Resilience of entrepreneurial ecosystems during and after Covid19 in three gastro/wine tourism destination – a comparative study elhangzott a European Regional Science Association (ERSA)"Disparities in a Digitalising (Post-Covid) world", 2022. augusztus 22-26., Pécs, absztrakt: https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-ersa-publi...
 • Kovács Teréz: Hogyan lett a termelő falúból szolgáltató falu? Modellváltás Erdőbénye példáján. MRTT, 2022.10.6-7., Budapest
 • Ragadics Tamás: Perception of Pandemic in Rural Hungary, European Regional Science Association (ERSA) "Disparities in a Digitalising (Post-Covid) world" 2022.08.22-26.          Pécs
 • Bucher Eszter: Development programs, Covid epidemic in the settlements of Ormánság European Regional Science Association (ERSA) "Disparities in a Digitalising (Post-Covid) world„ 2022.08.22-26. Pécs
 • Füzér Katalin, Werner Luca, Völgyi Bence, Bucher Eszter, Ragadics Tamás, Boros Julianna: Bridging the digital divides in the most deprived Hungarian rural regions, European Regional Science Association (ERSA) "Disparities in a Digitalising (Post-Covid) world„ 2022.08.22-26. Pécs

 

KONFERENCIA-SZEKCIÓ SZERVEZÉSE

A kutatás keretében a WP5 (tudományos publikáció és konferencia-részvétel) részeként a “Disparities in a Digitalising (Post-Covid) world - Networks, Entrepreneurship and Regional Development” címen 2022. augusztus 22-26 között hibrid formában megrendezett nemzetközi ERSA konferencián került megrendezésre az általunk kezdeményezett: „Local Rural Perspectives on , szervezett és levezetett" Disparities in a Digitalising (Post-COVID) Europe” online special session A szekció két idősávjában összesen hét előadás került megtartásra, melyek a COVID-19 járvány alatti és utáni helyzetet elemezték – a magyar (PTE, SZIE) résztvevők mellett portugál és olasz esettanulmányokkal gazdagítva a tudásunkat.


Kutatás Facebook-oldala

Szociológia Tanszék

H-7624 Pécs, Ifjúság u. 6. A épület 3. emelet    +36308932895    szociologia@pte.hu