Hallgatóinknak

 dszdi header

Órarend

órarend

Publikációs követelmények

Tájékoztató a folyóirat-publikációkkal kapcsolatos követelményekről

1. A publikációs kreditek teljesítése körében további elbírálás nélkül fogadunk el minden olyan folyóirat-publikációt, amely az MTA IX. Osztály Demográfia Osztályközi Állandó Bizottságának vagy Szociológiai Tudományos Bizottságának alábbi listáin szereplő folyóiratban jelent/jelenik meg és A, B vagy C besorolású:

 • A Szociológiai Bizottság folyóiratlistája: külső link 
 • A Demográfia Osztályközi Állandó Bizottság folyóiratlistája: külső link
 • A Kommunikáció, Média és Kultúra Program hallgatói számára a szaktudományos szempontokat figyelembe véve a következő folyóiratlista a mérvadó: letöltés 

A nemzetközi folyóirat-publikációk esetén a Kommunikáció, Média és Kultúra Program hallgatói számára az alábbi Scimago-féle tudományági besorolások esetén fogadjuk el a publikációkat nemzetközi Q1–Q4-es publikációkként: Social Sciences (mindegyik alkategória); Visual Arts and Performing; Literature and Literary Theory; Arts and Humanities (Miscellaneous).

 

2. A 2019-ben vagy azt követő évben felvetteknek az egyetemi doktori szabályzat előírása alapján szükséges idegen nyelvű publikációval rendelkezniük a védésre bocsátás érdekében.

A listán nem szereplő folyóiratokban publikált cikkek elfogadásáról a doktori iskola tanács dönt.

3. A PTE DSZDI honlapunkon elérhető SzMSz-ének értelmében a védésre bocsátás érdekében a következő fokozatszerzési követelményeknek is eleget kell tenni:

14.§ A Doktori Iskola nagy súlyt helyez arra, hogy hallgatói rendszeresen publikáljanak, hazai és nemzetközi fórumokon szerepeljenek.  A védésre bocsátás feltétele a 35 előírt publikációs kredit teljesítése. A publikációk között legalább két olyan folyóiratcikknek kell szerepelnie, amely az MTA Szociológiai vagy Demográfiai Bizottságának folyóiratlistája szerinti A, B vagy C kategóriás folyóiratban került közlésre, vagy olyan folyóiratban, amely a Scimago folyóiratértékelési rendszere alapján a Q1, Q2, Q3 vagy Q4 kategóriájába esik.

 

Útmutató kurzusfelvételhez

Útmutató kurzusfelvételhez a PTE Demográfia és Szociológia Doktori Iskolában

A tanulmányaikat 2016-ban vagy később megkezdett hallgatók számára

Letöltés

1) A komplex vizsga előtti (képzési és kutatási) szakaszban 120 kreditet kell teljesíteni, melyből 72 képzési és 48 kutatási kredit. A teljesítés a kurzustól függően lehet vizsga vagy kutatási munkáért kapott kredit. A kurzusok meghirdetéséről a Doktori Iskola gondoskodik, a titkárság minden félév elején kiküldi az egyes évfolyamok tantervét, a hallgatók önállóan jelentkeznek fel a Neptunban a tantervben megjelölt kurzusokra, illetve az esetlegesen pótlandó kurzusokra. Kérdés vagy kurzusjelentkezéssel kapcsolatos segítség kérése esetén forduljanak Novákné Végső Zsuzsához (vegso.zsuzsa@pte.hu).

2) A komplex vizsga utáni (kutatási és disszertációs) szakaszban 120 kreditet kell teljesíteni. A kurzusok túlnyomó többsége minden szemeszterben meghirdetésre kerül, a doktoranduszok önállóan veszik fel a kurzusokat, hogy a teljesítéseiket kreditekkel tudjuk elismerni. Kérdés esetén forduljanak Berger Viktorhoz (berger.viktor@pte.hu).

1) A KOMPLEX VIZSGA ELŐTTI (KÉPZÉSI ÉS KUTATÁSI) SZAKASZ: a kutatási rész 48 kreditjének összetétele

KUTATÓI MŰHELYMUNKA (20 kredit). Az ide tartozó kurzusokat a tanszék meghirdeti és a félév elején kiküldött tantervbe illeszti, a hallgatók ennek alapján önállóan veszik fel őket. A tematikát a kurzuson kapják meg a hallgatók.

Kutatószeminárium 1.         DSNP0401          4 kredit          Spéder Zsolt    
Kutatószeminárium 2.         DSNP0402          4 kredit          Spéder Zsolt    
Kutatószeminárium 3.         DSNP0403          4 kredit          Spéder Zsolt    
Kutatószeminárium 4.          DSNP0404          4 kredit          Spéder Zsolt    

KUTATÁSI / OKTATÁSI GYAKORLAT (28 kredit). Az ide tartozó kurzusokat a tanterv szerinti félévben meghirdetjük, a hallgatók önállóan veszik fel őket, vagy abban a szemeszterben is felvehetik, amikor elismertetendő kutatási, oktatási, tudományszervezési tevékenységük van, a doktori iskola oldaláról letölthető tematikák szerint.

Kutatómunka témavezetővel     DSNP0501     8 kredit      
Oktatási/kutatási/tudományszervezési gyakorlat 1. (letöltés)     DSNP0502     4 kredit     Füzér Katalin, Berger Viktor    
Oktatási/kutatási/tudományszervezési gyakorlat 2. (letöltés)     DSNP0503     4 kredit     Füzér Katalin, Berger Viktor    
Oktatási/kutatási/tudományszervezési gyakorlat 3. (letöltés)     DSNP0504     4 kredit     Füzér Katalin, Berger Viktor    
Felkészülés komplex vizsgára (elmélet)     DSNP0505     2 kredit     Berger Viktor    
Felkészülés komplex vizsgára (empíria)     DSNP0506     2 kredit     Füzér Katalin    
Felkészülés komplex vizsgára (módszertan)     DSNP0507     4 kredit     Bognár Adrienn    

2) A KOMPLEX VIZSGA UTÁNI (KUTATÁSI ÉS DISSZERTÁCIÓS) SZAKASZ: a 120 kredit összetétele

KUTATÁS TÉMAVEZETŐVEL

Kutatómunka témavezetővel 1.          DSPN0701          10 kredit    
Kutatómunka témavezetővel 2.          DSPN0702          10 kredit    
Kutatómunka témavezetővel 3.          DSPN0703          10 kredit    
Kutatómunka témavezetővel 4.          DSPN0704          10 kredit    

PUBLIKÁCIÓ (letöltés) (összesen 35 kreditet kell teljesíteni). Az ide tartozó kurzusokat a komplex vizsga után minden félévben meghirdetjük, a hallgatók önállóan veszik fel őket abban a szemeszterben, amikor elismertetendő publikációs tevékenységük van, a doktori iskola oldaláról letölthető tematika szerint. A doktori tanulmányokat megelőző teljesítéseket is kurzusfelvétel útján ismerjük el.

Publikáció 1.          DSPN0801          5 kredit          Spéder Zsolt    
Publikáció 2.          DSPN0802      5 kredit      Spéder Zsolt
Publikáció 3.          DSPN0803      5 kredit      Spéder Zsolt
Publikáció 4.          DSPN0804      5 kredit      Spéder Zsolt
Publikáció 5.          DSPN0805      5 kredit      Spéder Zsolt
Publikáció 6.          DSPN0806      5 kredit      Spéder Zsolt
Publikáció 7.          DSPN0807      5 kredit      Spéder Zsolt

Az egyes publikációk értéke. Amennyiben egy publikáció többet ér 5 kreditnél, és elfogadásra kerül ilyenként, az értékének megfelelő mennyiségű publikációs kurzust kell felvenni. (Pl. valakinek publikációja van hazai minősített folyóiratban. Ez 10 kreditet ér. Ha elfogadásra került, két db publikációs kurzust kell felvenni, azokban írjuk jóvá teljesítést.)

Publikáció hazai minősített folyóiratban          10 kredit          Spéder Zsolt    
Publikáció nemzetközi minősített folyóiratban      20 kredit      Spéder Zsolt
Könyvfejezet magyarul, lektorált kiadványban      5 kredit      Spéder Zsolt
Könyvfejezet világnyelven, lektorált kiadványban          10 kredit      Spéder Zsolt
Publikáció konferenciakiadványban      5 kredit      Spéder Zsolt

KONFERENCIARÉSZVÉTEL (letöltés) (összesen 35 kreditet kell teljesíteni). Az ide tartozó kurzusokat a komplex vizsgát követően minden félévben meghirdetjük, a hallgatók önállóan veszik fel őket abban a szemeszterben, amikor elismertetendő konferencia-részvételi tevékenységük van, a doktori iskola oldaláról letölthető tematika szerint. A doktori tanulmányokat megelőző teljesítéseket is kurzusfelvétel útján ismerjük el.

Konferencia 1.          DSPN0901          5 kredit      Füzér Katalin, Berger Viktor    
Konferencia 2.      DSPN0902      5 kredit      Füzér Katalin, Berger Viktor
Konferencia 3.      DSPN0903      5 kredit      Füzér Katalin, Berger Viktor
Konferencia 4.      DSPN0904      5 kredit      Füzér Katalin, Berger Viktor
Konferencia 5.      DSPN0905      5 kredit      Füzér Katalin, Berger Viktor
Konferencia 6.      DSPN0906      5 kredit      Füzér Katalin, Berger Viktor
Konferencia 7.      DSPN0907      5 kredit      Füzér Katalin, Berger Viktor

Az egyes konferenciarészvételek értéke. Amennyiben egy konferenciarészvétel többet ér 5 kreditnél, és elfogadásra kerül ilyenként, az értékének megfelelő mennyiségű konferenciás kurzust kell felvenni. A 35 kredit csak akkor tekinthető teljesítettnek, ha minimum egy (hazai vagy idegen nyelvű) konferencia-előadás szerepel a teljesítések között, továbbá ha legalább két típus közül történt teljesítés.

Poszter hazai konferencián      5 kredit    
Előadás hazai konferencián      10 kredit    
Részvétel minősített nemzetközi konferencián          5 kredit    
Poszter idegen nyelven      10 kredit    
Előadás idegen nyelven      15 kredit    

 

____________________________________________________________________________________________________

Útmutató kurzusfelvételhez a PTE Demográfia és Szociológia Doktori Iskolában

A tanulmányaikat 2016 előtt megkezdett hallgatók számára

A doktori tanulmányok során összesen 180 kreditet kell teljesíteni.

A képzési részben 72 kredit kurzust kell lehallgatni és vizsgával abszolválni. A kurzusok meghirdetéséről a Doktori Iskola gondoskodik, a titkárság minden félév elején kiküldi az egyes évfolyamok tantervét, a hallgatók önállóan jelentkeznek fel az ETR-ben a tantervben megjelölt kurzusokra, illetve az esetlegesen pótlandó kurzusokra. Kérdés, vagy kurzusjelentkezéssel kapcsolatos segítség kérése esetén forduljanak Novákné Végső Zsuzsához (vegso.zsuzsa@pte.hu).

A kutatási részben 108 kreditet kell teljesíteni. A kurzusok túlnyomó többsége minden szemeszterben meghirdetésre kerül, a doktoranduszok önállóan veszik fel a kurzusokat, hogy a teljesítéseiket kreditekkel tudjuk elismerni. Kérdés esetén forduljanak Berger Viktorhoz (berger.viktor@pte.hu).

A kutatási rész 108 kreditjének összetétele:

KUTATÓI MŰHELYMUNKA (24 kredit). Az ide tartozó kurzusokat a tanszék meghirdeti és a félév elején kiküldött tantervbe illeszti, a hallgatók ennek alapján önállóan veszik fel őket. A tematikát a kurzuson kapják meg a hallgatók.

Kutatószeminárium          DSNP4301        4 kredit        Spéder Zsolt   
Doktorandusz workshop          DSNP4401        8 kredit        Spéder Zsolt   
Kutatószeminárium 1.          DSNP4501        4 kredit        Spéder Zsolt   
Kutatószeminárium 2.         DSNP4601        4 kredit        Spéder Zsolt   
Kutatószeminárium 3.         DSNP4701        4 kredit        Spéder Zsolt   

KUTATÁSI GYAKORLAT (24 kredit). Az ide tartozó kurzusokat minden félévben meghirdetjük, a hallgatók önállóan veszik fel őket abban a szemeszterben, amikor elismertetendő kutatási, oktatási, tudományszervezési tevékenységük van, a doktori iskola oldaláról letölthető tematikák szerint. A DSNP4801 és a DSNP4901 kurzusok (Kutatási gyakorlat 1. és 2.) kötelezőek minden doktorandusz számára. A DSNP50 (Oktatás) és DSNP 51 (Tudományszervezés) kurzusokat az állami finanszírozott hallgatók veszik fel, felkérés esetén nyitottak az önköltséges hallgatók számára is. A DSNP6201 és DSNP6301 kurzusokat az önköltséges hallgatók számára ajánljuk.

Kutatási gyakorlat 1. (letöltés)      DSNP4801          6 kredit          Spéder Zsolt     
Kutatási gyakorlat 2, 3, 4. (letöltés)      DSNP4901, 6201, 6301          6 kredit          Spéder Zsolt
Oktatás (letöltés)      DSNP5001, 5002, 5003          3x2 kredit          Füzér Katalin   
Tudományszervezés (letöltés)      DSNP5101, 5102, 5103          3x2 kredit          Füzér Katalin   

KONFERENCIA RÉSZVÉTEL (letöltés) (összesen 25 kreditet kell teljesíteni). Az ide tartozó kurzusokat minden félévben meghirdetjük, a hallgatók önállóan veszik fel őket abban a szemeszterben, amikor elismertetendő konferencia részvételi tevékenységük van, a doktori iskola oldaláról letölthető tematika szerint. A doktori tanulmányokat megelőző teljesítéseket is kurzusfelvétel útján ismerjük el. Kötelező kurzus: DSNP5301.

Poszter hazai konferencián          DSNP5201          4 kredit          Füzér Katalin
Előadás hazai konferencián          DSNP5301         8 kredit          Füzér Katalin
Részvétel minősített nemzetközi konferencián          DSNP5401         5 kredit         Füzér Katalin    
Poszter idegen nyelven          DSNP5501          8 kredit         Füzér Katalin    
Előadás idegen nyelven          DSNP5601         12 kredit         Füzér Katalin    

PUBLIKÁCIÓ (letöltés) (összesen 35 kreditet kell teljesíteni). Az ide tartozó kurzusokat minden félévben meghirdetjük, a hallgatók önállóan veszik fel őket abban a szemeszterben, amikor elismertetendő publikációs tevékenységük van, a doktori iskola oldaláról letölthető tematika szerint. A doktori tanulmányokat megelőző teljesítéseket is kurzusfelvétel útján ismerjük el.

Tételsorok

A Demográfia és Szociológia Doktori Iskola komplex vizsgájának tételsorai (2016-ban és azután felvett doktoranduszokra vonatkozik)

A Demográfia és Szociológia Doktori Iskola szigorlati tételsorai (a régi képzésű doktoranduszokra vonatkozik)

Képzési terv

Képzési tervek:

 • A tanulmányaikat 2022-ben vagy azt követően megkezdettek számára: letöltés
 • A tanulmányaikat 2016 és 2021 között megkezdők számára: letöltés
 • A tanulmányaikat 2016 előtt megkezdő doktoranduszok számára: letöltés
SZMSZ

Fontos szabályzatok a doktoranduszhallgatók számára:

Űrlapok

Űrlapok:

2. sz. melléklet. A doktori képzés illetve doktori és habilitációs eljárás díjai: letöltés
3. sz melléklet. Külföldön szerzett tudományos fokozat honosításának eljárási rendje: letöltés
4. sz. melléklet. Felvételi jelentkezési lap doktori képzésre és fokozatszerzésre / fokozatszerzésre a PTE- BTK-n: letöltés
5. sz. melléklet. Felvételi értékelő lap: letöltés
6. sz. melléklet. Kreditelismerés komplex vizsgával csak a kutatási és disszertációs szakaszra felvett doktoranduszoknak: letöltés
7. sz. melléklet. Kérelem kreditek elismerésére a doktori képzésben korábbi teljesítések alapján: letöltés
8. sz. melléklet. Kérelem oktatómunkával vagy oktatási/kutatási gyakorlattal szerezhető kreditekhez tartozó kód felvételére: letöltés
9. sz. melléklet. Átvétel nappali munkarendre: letöltés
10. sz. melléklet. Komplex vizsgára jelentkezési lap: letöltés
11. sz. melléklet. Adatlap abszolutórium kiállításához: letöltés
12. sz. melléklet. Jelentkezés doktori (phd) fokozatszerzési eljárásra: letöltés
13. sz. melléklet. Doktori értekezés benyújtása és nyilatkozat a dolgozat eredetiségéről: letöltés
14. sz. melléklet. Témavezetői nyilatkozat a dolgozat benyújtásához: letöltés
15. sz. melléklet. Szigorlati jegyzőkönyv / Komplexvizsga-jegyzőkönyv: letöltés
16. sz. melléklet. Doktori védési jegyzőkönyv: letöltés
17. sz. melléklet. Adatlap PhD/DLA oklevél kiállításához: letöltés

Fokozatszerzés

A doktori értekezések leadása és formai követelményei

Releváns űrlapok (a PTE BTK Doktori Szabályzatának mellékletei):

A doktori dolgozatokat és a tézisfüzeteket elektronikusan és nyomtátásban is szükséges leadni.

 • Nyomtatott disszertáció: 2 kötött, 3 fűzött (spirálozott) példányban kérjük leadni.
 • Nyomtatott tézisfüzetek: a disszertációval együtt 5 példányt kérünk leadni. A védésre minimum 25 nyomtatott példányt kérünk hozni.
 • Elektronikus leadás: a doktori iskola vezetője, Spéder Zsolt (speder@demografia.hu) és a doktori iskola titkára (berger.viktor@pte.hu) számára eljuttatva. (CD-, DVD-melléklet nem szükséges).

A bírálók keresésének, felkérésének folyamata akkor indulhat el, ha mind elektronikusan, mind nyomtatott változatban eljuttatták a DSZDI számára az értekezést és a tézisfüzetet.

Formai követelmények

 • Terjedelem:
  • Minimális terjedelem: 220 000 leütés (szóközökkel együtt), hozzávetőlegesen 110 oldal (mellékletek, függelék és irodalomjegyzék, tartalomjegyzék nélkül)
  • Maximális terjedelem kb. 440 000 leütés (szóközökkel együtt), hozzávetőlegesen 220 oldal (mellékletek, függelék és irodalomjegyzék, tartalomjegyzék nélkül)
 • Egységes és ellentmondásmentes hivatkozási rendszer. Érdemes a mérvadó hazai szociológiai folyóiratok valamelyikének hivatkozási rendszerét alapul venni. 
 • A doktori dolgozat igény szerint tartalmazhat köszönetnyilvánítást.
 • A doktori értekezés végén 1-1 oldalas absztrakt a disszertációról magyar és angol nyelven.
  • A magyar nyelvű absztraktnak tartalmazni kell a címet és legalább 5 kulcsszót
  • Az angol nyelvű absztraktnak tartalmaznia kell az értekezés angol nyelvű címét és legalább 5 angol nyelvű kulcsszót
 • A doktori értekezés végén plágiumnyilatkozat, melyben a szerző aláírásával hitelesítve nyilatkozik róla, hogy az értekezés az ő műve, s nem plagizált.
 • A tézisfüzet nyelve: magyar. A5-ös méretben 10-20 oldal terjedelemben. Tartalmazza az értekezés legfontosabb téziseit, módszereit, eredményeit, valamint a szerző témában publikált legfontosabb írásait.
Témakiírások

Demográfia Program

Programvezető: Spéder Zsolt, PTE, BTK, egyetemi tanár, KSH, Népességtudományi Kutatóintézet, a Demográfia és Szociológia Doktori Iskola vezetője

 

Bálint Lajos, PTE, KSH Népességtudományi Kutatóintézet, tudományos főmunkatárs: Életkor-periódus-kohorsz (Age-period-cohort) modellek alkalmazása a magyar halandóságban

Gál Róbert Iván, KSH Népességtudományi Kutatóintézet, tudományos főmunkatárs: A jóléti rendszer, mint életpálya-finanszírozás

Makay Zsuzsanna, tudományos titkár, KSH Népességtudományi Kutatóintézet: Gyermekvállalás, családi szerepek és munkapiaci részvétel

Őri Péter, KHS Népességtudományi Kutatóintézet, igazgatóhelyettes: Történeti demográfia

Schadt Mária, PTE, címzetes egyetemi tanár: Társadalmi nemek: a nemi szerepek átalakulásának társadalomtörténeti meghatározottsága a magyar társadalomban

Spéder Zsolt, PTE, BTK, egyetemi tanár, KSH Népességtudományi Kutatóintézet: Termékenység és párkapcsolatok Magyarországon és Európában

Veroszta Zsuzsanna, KSH Népességtudományi Kutatóintézet, tudományos főmunkatárs: A család és munka, család és oktatás többszempontú, dinamikus kapcsolatának kutatása a Kohorsz ’18 Magyar Születési Kohorszvizsálat adatbázisa alapján

 

Addiktológia és Egészségmagatartás Program

Programvezető: Füzesi Zsuzsanna, PTE ÁOK, egyetemi tanár

 

B. Erdős Márta, PTE BTK, habil. egyetemi docens: Addiktológia

Elekes Zsuzsanna DSc, Corvinus Egyetem, Szociológia Intézet, egyetemi tanár: A szenvedélybetegségek epidemológiája

Füzesi Zsuzsanna, PTE ÁOK, egyetemi tanár: A népesség egészségi állapota, egészségmagatartása és az egészség-egyenlőtlenség kérdései

Kelemen Gábor, PTE BTK, egyetemi tanár: Addiktológia

Lampek Kinga, PTE ETK, főiskolai tanár: Idősödés

Osváth Péter, PTE ÁOK, egyetemi docens: Öngyilkosság és társadalmi változások összefüggései az epidemiológiai kutatások tükrében

 

Kommunikáció, média és kultúra program

Programvezető: Szijártó Zsolt, PTE BTK, egyetemi tanár

 

Feischmidt Margit, PTE BTK, egyetemi tanár: A befogadás és a kirekesztés társadalmi folyamatai, kulturális és mediális gyakorlatai

Feischmidt Margit, PTE BTK, egyetemi tanár: A társadalmi identitások, közösségek és kisebbségeket érintő csoportközi viszonyok kulturális és mediális gyakorlatai a kvalitatív és kritikai társadalomkutatás perspektívájából 

Glózer Rita, PTE BTK, habil. egyetemi docens: A felhasználói részvétel gyakorlatai a konvergens médiában

Guld Ádám, PTE BTK, habil. egyetemi docens: Digitális ismertség-transzformációk 

Havasréti József, PTE BTK, habil. egyetemi docens: Szubkultúra-kutatás, alternatív színterek, stílusközösségek

Maksa Gyula, PTE BTK, habil. egyetemi docens: Transzkulturalitás, média, populáris geopolitikák

Pólya Tamás, PTE BTK, habil. egyetemi docens A videójátékok mint tömegmediális termékek és popkulturális médiaszövegek

Szijártó Zsolt, PTE BTK, egyetemi tanár: Átalakuló médiarendszerek változó társadalmi-kulturális környezetben

 

Településszociológia Program

Programvezető: Kovács Teréz DSc, PTE BTK, egyetemi tanár

 

Berger Viktor, PTE BTK, habil. egyetemi adjunktus: Térszociológiai kutatások

Berger Viktor, PTE BTK, habil. egyetemi adjunktus: Online jelenségek szociológiája

Bögre Zsuzsanna, PPKE BTK: Vallás, identitás és traumafeldolgozás a XX-XXI. századi magyar társadalomban

Bálint Lajos, KSH Népességtudományi Kutatóintézet, tudományos főmunkatárs: Területi népesedési folyamatok modellezése

Füzér Katalin, PTE BTK, habil. egyetemi docens: Társadalmi tőke és társadalmi fenntarthatóság lokális kontextusokban

Gáspár Gabriella, PTE BTK, habil. egyetemi docens: A falusi helyi társadalmak népessége

Kovács Teréz DSc, PTE BTK, egyetemi tanár: Kisebbségkutatás, Önszerveződő vidéki társadalmak, mikrotérségek

 

Szociológia Tanszék

H-7624 Pécs, Ifjúság u. 6. A épület 3. emelet    +36308932895    szociologia@pte.hu