Település és Társadalom Kutatóközpont

TTKK Header


Korábbi események

Meghívó Hajdú Zoltán (ELKH, KRTK, Regionális Kutatások Intézete) "A baranyai falusi lakosság esélyhátránya az államszocialista korszakban (1949-1990)" c. előadásra

Szeretettel várjuk hallgatóinkat és kollégákat a BTK TMI Település- és Társadalom Kutatóközpont és a 4Dimenzió Egyesület közösen megrendezett eseményére: Hajdú Zoltán (ELKH KRTK, Regionális Kutatások Intézete) "A baranyai falusi lakosság  esélyhátránya az államszocialista korszakban (1949-1990)" című előadására 2022. november 17-én 14:00-tól a A/330-as terembe.

Vidéki Dzsentrifikáció

Vidéki dzsentrifikáció (OTKA-kutatás): link

_____________________________________________________________________

Meghívó: Bemutatkozik a LO-KÁLI „Mítosz és realitás, helyi élelmiszerrendszer a ’Magyar Provence’-ban ” c. OTKA kutatás

http://szociologia.btk.pte.hu/hir/bemutatkozik-lo-kali-mitosz-es-realita...

_____________________________________________________________________

Vendégünk volt Czene Zsolt

Az eseményen készült fényképek és az előadás diasora az alábbi linken elérhető:

http://szociologia.btk.pte.hu/vandegunk-volt-czene-zsolt

_____________________________________________________________________

Meghívó Czene Zsolt előadására

A MAGYAR FALVAK KUTATÁSI PROGRAM KERETÉN BELÜL

Szeretettel várjuk a kollégákat és hallgatókat Czene Zsolt 2019. március 20-án 14-15.30 óra között megtartandó előadására a PTE BTK Ifjúság útja 6. alatti épületének A/330 termében, melyre a Település és Társadalom Kutatóközpont szervezésében kerül sor.

Előadás címe: Vidékfejlesztés, vidékpolitika: a tanyákat érintő fontosabb források és irányok

A beszélgetést vezeti:

 • Tomay Kyra PhD, PTE BTK TMI Szociológia Tanszék, egyetemi adjunktus, a Település és Társadalom Kutatóközpont vezetője

Az előadó:

 • Dr. Czene Zsolt a regionális tudományok doktora, Pénzügyminisztérium, Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság

_____________________________________________________________________

Vendégünk volt Duró Annamária

Az eseményen készült fényképek és az előadás diasora az alábbi linken elérhető:

http://szociologia.btk.pte.hu/vendegunk-volt-duro-annamaria

_____________________________________________________________________

Meghívó Duró Annamária előadására

A MAGYAR FALVAK KUTATÁSI PROGRAM KERETÉN BELÜL

Szeretettel várjuk kollégákat és hallgatókat 2019 március 13-án 14-15.30 óráig a BTK Ifjúság út 6. épületének A/330 termében a Település és Társadalom Kutatóközpont szervezésében megrendezésre kerülő előadásra.

Előadás címe: Tanya- és falugondnokok szerepe a tanyás és aprófalvas térségek szolgálatában

A beszélgetést vezeti:

 • Kovács Teréz DSc, egyetemi tanár, PTE BTK TMI Szociológia Tanszék; doktori iskola vezető, PTE BTK Demográfia és Szociológia Doktori Iskola

Az előadó:

 • Duró Annamária, a földrajztudomány kandidátusa, főiskolai docens, SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, Szeged

_____________________________________________________________________

Vendégünk volt Csatári Bálint

Az eseményen készült fényképek és az előadás diasora az alábbi linken elérhető:

http://szociologia.btk.pte.hu/vendegunk-volt-csatari-balint

_____________________________________________________________________

Meghívó Csatári Bálint előadására

A MAGYAR FALVAK KUTATÁSI PROGRAM KERETÉN BELÜL

Szeretettel várjuk a kollégákat és hallgatókat 2019. február 27-én 14–15.30 óráig a BTK Ifjúság út 6. épületének A/330-as termében a Település és Társadalom Kutatóközpont szervezésében megrendezésre kerülő előadásra.

Az előadó:

Csatári Bálint a földrajztudomány kandidátus, az MTA KRTK emeritus kutatója, Kecskemét

Az előadás címe: A MAGYAR ALFÖLDI TANYA – Egy ősi szórvány településforma jellemzői

A beszélgetést vezeti:

Kovács Teréz DSc, egyetemi tanár, doktori iskola vezető
PTE BTK TMI Szociológia Tanszék
PTE BTK Demográfia és Szociológia Doktori Iskola

_____________________________________________________________________

Meghívó Beluszky Pál előadására

Szeretettel várjuk a kollégákat és hallgatóikat 2018. május 3-án, csütörtökön 14:30-16 óráig a Zsolnay Negyed E25-ös épületének 101-es előadójában a Település és Társadalom Kutatóközpont szervezésében megrendezésre kerülő előadásra.

Az előadó: 

Beluszky Pál DSc.
MTA KRTK RKI nyugalmazott tudományos tanácsadója
Debreceni Egyetem professor emeritusa
SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola professzor emeritusa

Az előadás címe: Városközpontok és gazdaságszervező várostérségek Magyarországon

A beszélgetést vezeti:

Kovács Teréz DSc, egyetemi tanár, doktori iskola vezető

PTE BTK TMI Szociológia Tanszék

PTE BTK Demográfia és Szociológia Doktori Iskola

_____________________________________________________________________________

Szeretettel várjuk a kollégákat és hallgatókat 2017.december 6-án, szerdán 14–16 óra között a Zsolnay Negyed E25-ös épületének 101-es előadójában a Település és Társadalom Kutatóközpont szervezésében megrendezésre kerülő előadásmixre. Az előadók a szociológia és a társadalmi tanulmányok szak hallgatói.

Az előadás alatt Farkas Kata Kamilla drávafoki fotói láthatók.

Az előadások programja (Köszönet Fatér Máténak a meghívó szerkesztéséért!):

A meghívó letöltése

_____________________________________________________________________

 

Meghívó Szirmai Viktória előadására

Szeretettel várjuk a kollégákat és hallgatóikat 2016. november 17-én, csütörtökön 14-16 óráig a Zsolnay Negyed Campus E25-ös épületének 302-es előadójában a Település és Társadalom Kutatóközpont szervezésében megrendezésre kerülő előadásra.

Az előadó: 

Prof. Szirmai Viktória DSc
MTA TK Szociológiai Intézet
PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Az előadás címe: Új városok a XXI. században: kialakulás, átalakulás, társadalmi polarizáció

 

A beszélgetést vezeti:

Prof. Kovács Teréz DSc, egyetemi tanár

PTE BTK TMI Szociológia Tanszék,

PTE BTK Demográfia és Szociológia Doktori Iskola

_____________________________________________________________________

Joseph Lewandowski tanszékünkön

Szeretettel várjuk a kollégákat és hallgatóikat 2016. március 3-án, csütörtökön 14-16 óráig a Zsolnay Negyed E25-ös épületének földszinti konferenciatermében a Település és Társadalom Kutatóközpont szervezésében megrendezésre kerülő előadásra.

Az előadóról
Joseph Lewandowski

Társadalmi Tanulmányok Fulbright Professzor a brno-i Masaryk Egyetemen (2016 tavaszán)
Nemzetközi Kapcsolatok és Honors College Dékán és Professzor a University of Central Missouri-n, az USA-ban

"This ain’t no ghetto up in here": Reflections on urban life and boxing gyms in the US

Drawing on several years spent training in a local Kansas City boxing gym, in this talk I explore how and to what extent professional boxing in the US is ineluctably bound up with the damaged life-world of the American ghetto. I argue that, as America’s ghettos have undergone profound structural transformations, urban boxing gyms in the US have declined in number, popularity, quality, and, indeed, status among local residents.

"Ez itt nem gettó ám": reflexiók az amerikai városi életről és a boksztermekről

Kansas City egyik boksztermében edzettem éveken át, előadásomban ennek a tapasztalatnak alapján tárom fel, azt az összefüggést, hogy az amerikai profi boksz hogyan és miként kötődik elválaszthatatlanul az amerikai gettók sérült világához. Amellett érvelek, hogy az amerikai gettók alapvető strukturális átalakulásai közepette a városi boksztermek hanyatlása is bekövetkezett: csökkent számuk, népszerűségük, minőségük, sőt, még státuszuk is a helyiek körében.

Tolmácsolást biztosítunk.

_____________________________________________________________________

Falukutató-tábor Gilvánfán

GILVÁNFAI FALUKUTATÓ-TÁBOR 2015. MÁJUS 7–10. A TTKK SZERVEZÉSÉBEN

Részletek:

A CooSpace-en nem regisztrált érdeklődők Füzér Katalinnál tudnak érdeklődni: fuzer.katalin@pte.hu

_____________________________________________________________________

Meghívó

A PTE BTK TMI Település és Társadalom Kutatóközpontja és a PTE MIK Szolidáris Építészet Kutatócsoportja szeretettel várják közös szervezésű, soron következő rendezvényükre:

dr. Hajnal Klára (PTE TTK Földrajzi Intézet): Fenntartható fejlődés és fejlesztés (előadás és vita)
időpont és helyszín: 2015. április. 22. (szerda) 17-19 óráig, Zsolnay Negyed E25 101.
Az esemény Facebook-oldala: ugrás

_____________________________________________________________________

 

Meghívó

A Település és Társadalom Kutatóközpont meghívja Önt és érdeklődő kollégáit soron következő programjára

Műhelybeszélgetés a városmonitoring vizsgálatokról

Időpont és helyszín: 2015. március 19. 9.00‒15.00  PTE BTK TMI Zsolnay Negyed E25 101.

Program

9.00‒10.00 Szeged Studies: az ezredforduló óta folyó kutatás gyakorlatát bemutatja Lőrinczi János tudományos munkatárs, Balogh Péter egyetemi adjunktus (Szegedi Tudományegyetem Szociológia Tanszék), Rácz Attila osztályvezető, c. egyetemi docens (KSH Szegedi Főosztály), Rövid Irén doktorandusz (PTE Demográfia és Szociológia Doktori Iskola).

10.00‒13.00 Városkutatások és városmonitoring tervek Debrecenben, Győrött és Pécsett

 • Debrecen: Czibere Ibolya egyetemi adjunktus, Kovách Imre egyetemi tanár (Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék)
 • Győr: Csizmadia Zoltán egyetemi docens, Tóth Péter egyetemi adjunktus, Páthy Ádám egyetemi tanársegéd (Széchenyi István Egyetem Szociális Tanulmányok Tanszék)
 • Pécs: dr. Tistyán László (Fact Intézet), dr. Csaba Ders (PMJV főépítész), Füzér Katalin egyetemi adjunktus (PTE Szociológia Tanszék)

13.45‒15.00   Összehasonlító városmonitoring? A rendszeres nagyvároskutatások összehangolásának értelme, esélyei, módszerei.

_____________________________________________________________________

 

Meghívó

az MTA Pécsi Területi Bizottság Tér- és Településtudományi Munkabizottsága és az Építés- Építészeti Munkabizottság közös ülésére

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Az urbanisztika - mint interdiszciplináris tudomány - jellegéből adódóan több tudományterületet érint. Napjainkba tanúi vagyunk annak, hogy az urbanisztika ágai szakosodnak, a Pécsi Tudományegyetem intézményi struktúrájában is elkülönülnek. Ugyanakkor az urbanisztika egységes diszciplínaként való kezeléséhez épp a PTE kínálhat olyan platformot, amelyen a közös gondolkodás, egymás törekvéseinek, eredményeinek megismerése és összekapcsolása révén megindulhat.

A fentiek miatt tűzi napirendjére ezt a témát a PAB Tér- és Településtudományi Munkabizottsága, valamint Építés- Építészeti Munkabizottsága. E két bizottság soron következő, együttes ülését

2015. március 17- én, kedden 13.00 órakor tartja.

Az ülés helyszíne: PTE Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar, Pécs, Boszorkány u. 2. fsz. 008. terem

Téma

Merre tovább urbanisztika?
Lehetőségek – kényszerek – kihívások

Program

13.00–13.10: Köszöntő és bevezető gondolatok
Bachmann Bálint DLA egyetemi tanár, a PTE PMMIK dékánja, a PAB Műszaki Tudományok Szakbizottságának elnöke.

13.10–13.25: A területfejlesztés az Európai Unió és a magyarországi változások tükrében – az urbanisztikát érintő kihívások
Faragó László PhD, tudományos főmunkatárs, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete

13.25–13.40 Az állam hozzájárulása, hozzájárulási keretei az urbanisztikai elképzelések megvalósításához
Pikler Katalin vezető főtanácsos, NGM Területfejlesztési Tervezési Főosztály Gazdaságtervezési és Versenyképességért felelős Helyettes Államtitkárság

13.40–13.55 Az urbanisztika helyzete különös tekintettel a felsőoktatásra – a befogadók: önkormányzatok, vállalkozások szemszögéből
A Magyar Urbanisztikai Tudásközpont által készített felmérés konkluzióinak ismertetése
Ongjerth Richárd ügyvezető igazgató, Magyar Urbanisztikai Tudásközpont

13.55–14.10 Szünet

14.10–15.55 Szakmai panelbeszélgetés

 • Kaleidoszkóp: az urbanisztikát érintő kihívások és az ezekre adott válaszok a Pécsi Tudományegyetem szakmai köreiben
  Moderátor: Csaba Ders DLA, Pécs M.J Város főépítésze
 • Urbanisztika a PTE PM Műszaki és Informatikai Kar tevékenységében
  • Az urbanisztika gyakorlati oktatása építészeknek, építőmérnököknek, településmérnököknek
   Szabó Éva DLA tanszékvezető egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék
   Baracsi Viktória DLA Komló Város főépítésze, egyetemi adjunktus, Urbanisztika Tanszék
  • Városműhely Kutatócsoport és a „Decentrumok” projekt
   Veres Gábor DLA egyetemi docens, a Tervezési és Építészeti Ismeretek Tanszék megbízott tanszékvezetője
  • Szolidáris városépítészet - A Szolidáris Építészet Kutatócsoport régióban folyó városépítészeti kutatásai
   Tamás Anna Mária DLA egyetemi adjunktus, a Szolidáris Építészet Kutatócsoport vezetője
  • Közösségi belsőépítészet: belsőépítészeti válaszok hátrányos helyzetű iskolák tereinek megújítására
   Bachmann Erzsébet DLA egyetemi adjunktus, Belsőépítészeti és Környezettervezési Tanszék oktatója
 • Urbanisztika a terület- és településfejlesztés keretében a földrajz, illetve geográfus képzésekben (PTE Természettudományi Kar)
  • Alapképzés: Trócsányi András PhD habil. tanszékvezető egyetemi docens, Földrajztudományi Intézet Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék
  • Mesterképzés: Pap Norbert PhD habil. tanszékvezető egyetemi docens,, Földrajztudományi Intézet Politikai földrajzi, Fejlődés és Regionális Tanulmányok Tanszéke
 • Város, egyetem, gazdaság
  • Erdős Katalin Ph.D tudományos munkatárs, MTA - PTE Innováció és Gazdasági Növekedés Kutatócsoport:
 • Városi társadalmak: folyamatok, várospolitikák
  • Füzér Katalin Ph.D PTE Település- és Társadalom Kutató központ vezetője

15.55 – 16.00 Zárszó
                     Dr. Kovács Katalin, a PAB Tér-, és Településtudományi Mb. elnöke

A szervezők várják az érdeklődőket!

_____________________________________________________________________

Meghívó

A Település és Társadalom Kutatóközpont meghívja Önt és érdeklődő kollégáit soron következő programjára
2015. február 25. 13.00–18.00.  PTE BTK TMI Zsolnay Negyed E25 101.

Műhelyvita a települési fejlettségi mutatókról

Harcsa István vitaindítóját (itt letölthető) felkért korreferálók hozzájárulásai, majd a résztvevőkkel folytatott beszélgetés követik.

Korreferátumok:

 • Prof. Kovács Teréz, PTE TMI Szociológia Tanszék
 • dr. Hajnal Klára, PTE TTK Földtudományi Intézet
 • dr. Hajdú Zoltán, Horeczki Réka, Zsibók Zsuzsanna, MTA KRTK RKI
 • Ragadics Tamás, PTE TMI Szociológia Tanszék
 • dr. Tistyán László, Busa Csilla, FACT Alkalmazott Társadalomkutatási Intézet, Pécs

_____________________________________________________________________v

Gilvánfa – felkészítő kurzus

„A jövő műhelye – settlement-típusú segítőház létrehozása és a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatások fejlesztése Gilvánfán” címmel felkészítő kurzust tartunk tanszékünkön a Település és Társadalom Kutatóközpont szervezésében december 15-én és 16-án.

A szakmai továbbképzés célja: a projektre és annak megvalósítási helyszínére, Gilvánfára irányuló hasznos információk, releváns tudásanyag és tapasztalatok átadása; a projektben önkéntesként részt venni szándékozó hallgatók tájékoztatása

A képzés résztvevői: a PTE hallgatói és oktatói, akik a projekt céljai, szakmai tevékenységei, a projekt által érintett célcsoport tagjai és az önkéntes tevékenységek iránt érdeklődnek.

Részletek az alábbi dokumentumban: letöltés.

_____________________________________________________________________

PTE BTK TMI, Település és Társadalom Kutatóközpont

Előadás és beszélgetés

A TTKK vendége Szelényi Iván, az MTA tagja, az American Academy of Arts and Sciences tagja, az NYU Abu Dhabi Emeritus Professzora, a Californiai és a Yale Egyetem volt tanszékvezető professzora.

2014. június 5. csütörtök 17:00‒18:30
PTE BTK Társadalom- és Médiatudományi Intézet
Zsolnay Kulturális Negyed E25 101-es előadó

Program:

Prof. Szelényi Iván: Posztszocialista kapitalizmusok: variációk egy globális témára.

A beszélgetést vezeti: dr. Füzér Katalin, egyetemi adjunktus, PTE BTK TMI Szociológia Tanszék.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket sokféle tea társaságában!

Az előadásról dr. Füzér Katalin, egyetemi adjunktus írásbeli összefoglalót készített, mely letölthető innen: összefoglaló.

Szociológia Tanszék

H-7624 Pécs, Ifjúság u. 6. A épület 3. emelet    +36308932895    szociologia@pte.hu