Tanterv

 Tanterv header

Szociológia alapképzés tanterv

I. Szemeszter
 • Bevezetés a szociológiába 
 • Szociológiatörténet I
 • Társadalomtörténet I.
 • Demográfia
 • Társadalomtudományi adatbázisok: a lokális társadalmaktól a globális társadalmi folyamatokig
 • Bevezetés az empirikus társadalomtudományba
 • Terepkutatás 
 • Szakmai íráskészség, tanulásmódszertan 
II. Szemeszter
 • Szociológiatörténet II.
 • Társadalomtörténet II.
 • Településszociológia I.
 • Társadalmi jelszőszámok, indikátorok
 • Kvantitatív módszertan I.
 • Számítógépes adatelemzés I.
 • Számítógépes és digitális készségek
III. Szemeszter
 • A szociológia klasszikusai
 • Közösségi művészeti formák
 • Bevezetés a pszichológiába
 • Bevezetés a közgazdaságtanba 
 • Kvalitatív módszerek I.: interjús módszerek
 • Kvantitatív módszertan II.
 • Számítógépes adatelemzés II.
 • Karrierutak, szakmai kapcsolatbővítés

Nemzedékek és életutak specializáció:

 • Párkapcsolatok 
 • Életszakaszok

Digitális társadalom specializáció:

 • Az életvilág mediatizációja
 • Online bizalom
IV. Szemeszter
 • Társadalmi struktúra, rétegződés, mobiltás I.
 • Kvalitatív módszerek II.: interjús kutatás
 • Kvantitatív módszertan III.
 • Kérdőíves kutatás
 • Innovációs ismeretek, ötletfejlesztés csapatmunkában
 • Szakdolgozati szeminárium: tudományos írásmű

Nemzedékek és életutak speializáció:

 • Ifjúságszociológia 
 • Migráció az életútban

Digitális társadalom specializáció:

 • Új egyenlőtlenségek az interneten
 • Online világok
V. Szemeszter
 • Társadalmi struktúra, rétegződés, mobilitás II.
 • Családszociológia
 • Bevezetés a társadalmi kommunikációba
 • Bevezetés a kulturális antropológiába
 • Kvalitatív módszerek III.: fókuszcsoport
 • Szakmai portfólió

Nemzedékek és életutak specializáció: 

 • Szubkultúrák
 • Életutak települési metszetben

Digitális társadalom specializáció:

 • R program alapjai 
 • Adatvizualizáció 
VI. Szemeszter
 • Településszociológia II.
 • Kutatószeminárium
 • Szakmai karriertervezés
 • Szakdolgozati szeminárium

Nemzedékek és életutak specializáció: 

 • Generációk közötti kapcsolatok
 • Deviancia

Digitális társadalom specializáció:

 • Adatrobbanás, algoritmikus társadalom
 • R program haladó 

 Szociológia mesterképzés tanterv

I. Szemeszter
 • Klasszikus társadalomelméletek
 • Kortárs társadalomelméletek I.: társadalmi nemek
 • Kortárs társadalomelméletek  II.: szegénység
 • Kortárs társadalomelméletek  III.: oktatásszociológia
 • Kortárs társadalomelméletek  IV.: vallásszociológia
 • Kutatóműhely kutatási projekt keretében I.
 • Kutatásmódszertan I.
 • Emelt szintű kvantitatív módszerek I: faktorelemzés,  klaszterelemzés
II. Szemeszter
 • Modern szociológiai paradigmák I.
 • Kutatóműhely kutatási projekt keretében II.
 • Kutatásmódszertan II.
 • Emelt szintű kvalitatív módszerek: narratív interjú
 • Emelt szintű kvantitatív módszerek II: regressziós elméletek (előadás)
 • Emelt szintű kvantitatív módszerek III: regressziós számítások (gyakorlat)
 • Szakdolgozat I.

Demográfia specializáció:

 • Népességtudomány
 • Mortalitás

Társadalmi erőforrás fejlesztő specializáció:

 • Társadalmi tőke, kulturális tőke
 • Társadalmi erőforrás fejlesztő településeken és projektekben

Település és társadalom specializáció:

 • Vidéki társadalmak
 • Globális társadalmi egyenlőtlenségek
III. Szemeszter
 • Modern szociológiai paradigmák II.
 • Szakmai karriertervezés I: mentorált szakmai ismeretbővítés és kapcsolatépítés szakértői és kutatói műhelyekben
 • Szakmai karriertervezés II: szakmai gyakorlat (40 óra)
 • Szakmai karriertervezés III: szakmai gyakorlatra felkészítő szeminárium
 • Kutatóműhely kutatási projekt keretében III.
 • Szakdolgozat II.

Demográfia specializáció:

 • Idősödés
 • Nemzetközi migráció

Társadalmi erőforrás fejlesztő specializáció:

 • Társadalmi erőforrás fejlesztő intézményekben
 • Társadalmi erőforrás fejlesztő szervezetekben

Település és társadalom specializáció:

 • várostérségi társadalmi folyamatok
 • térbeli társadalmi folyamatok
IV. Szemeszter
 • Struktúraelméletek
 • Kortárs társadalomelméletek  V.: médiaszociológia
 • Kortárs társadalomelméletek  VI.: tradicionális és modern közösségek
 • Kortárs társadalomelméletek  VII.: tudás- és tudományszociológia
 • Szakmai karriertervezés IV: mesterképzés szakmai portfólió, mentorált szakmai -karriertervezés
 • Piac- és közvéleménykutatás
 • Alkalmazott kutatásmódszertan
 • Szakdolgozat III.

 

 

Szociológia Tanszék

H-7624 Pécs, Ifjúság u. 6. A épület 3. emelet    +36308932895    szociologia@pte.hu