Tudományos Diákköri Konferencia

OTDK header


Az OTDK az ország legnagyobb tudományos rendezvényeként a tehetséges alkotó fiatalok színvonalas bemutatkozási lehetősége, így fontos eleme a minőségi magyar felsőoktatással kapcsolatos nemzetstratégiai törekvéseinknek. A konferencia hat évtizedes múltra tekint vissza, kiemelt szerepét a felsőoktatási tehetséggondozásban. A konferenciasorozat célja a felsőoktatásban tanuló tehetséges hallgatók munkájának megbecsülése, a tanár-diák kapcsolatok erősítése, támogatása, a diáktudományos tevékenység országos nyilvánossága és elismerése.

Hagyományainknak megfelelően a 2023/2024-es tanév tavaszi szemeszterében is megrendezzük a Kari Tudományos Diákköri Konferenciát, amelyen a hallgatók a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) való részvételre szerezhetnek jogosultságot. A konferencia tervezett időpontja 2024. április 26., péntek. Minthogy az OTDK-ra történő nevezés előfeltétele, hogy az indulni kívánó hallgatók a megfelelő formai kritériumoknak megfelelő KTDK dolgozataikat az OTDT online rendszerébe feltöltsék, fontos, hogy az alábbi kéréseket, instrukciókat, határidőket maximálisan vegye mindenki figyelembe.


Tanszéki TDK Felelős: Tomay Kyra (tomay.kyra@pte.hu)


Határidők, időpontok:

 • 2024. február 4. (vasárnap) 24:00-ig:
  • a nevezés leadása elektronikus (PDF) formátumban;
  • a dolgozatok megküldése elektronikus (PDF) formátumban;
 • 2024. február–április: opponensek felkérése; dolgozatok bíráltatása; az opponensi vélemények beérkezése, megküldése a hallgatóknak; a szekciók beosztása; a zsűrik összeállítása; a konferencia előkészítése;
 • 2024. április 26.
  • 9.00–16.00 Kari Tudományos Diákköri Konferencia (a jelentkezők számának függvényében változhat);
  • 17:00 Ünnepélyes eredményhirdetés;
 • 2024. május: az első alkalommal résztvevők regisztrációja az OTDT online rendszerben (egyénileg);
 • 2024. május-június: A pályamunkák feltöltése az OTDT rendszerbe (egyénileg).

A nevezés feltételei:

 1. A kitöltött, aláírt jelentkezési lap (letölthető a KTDT honlapjáról) elektronikus változatának eljuttatása a KTDT-hez, illetőleg a szak, intézet TDK-felelőséhez. A nevezési lapot WORD formátumban, majd aláírás után digitalizálva (PDF-formátumban) is küldjék a KTDT email címére!
 2. Intézményi igazolás leadása az aktív hallgatói jogviszonyról digitalizálva (PDF formátumban).
 3. A dolgozat rövid (max. 1000n terjedelmű) tartalmi összefoglalója elektronikus változatának (WORD formátumban) eljuttatása a KTDT-hez, valamint az intézet, szak TDK-felelősének drótposta címére.
 4. A jeligével ellátott pályaművet PDF-formátumban a KTDT drótposta címére (ktdt.btk.pte@gmail.com) kérjük eljuttatni. Kérjük a pályamunkán ne tüntessék fel a szerző és a témavezető nevét!
 5. A konzulenssel tett közös nyilatkozat (az űrlap letölthető a honlapról) eljuttatása a KTDT-hez (aláírás után digitalizálva, PDF formátumban).

A résztvevők köre:

 • A konferenciára a PTE BTK-val aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgatók nevezhetnek.
 • Azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik a jelentkezés előtt még nem szereztek MA vagy osztatlan tanári abszolutóriumot, és nem záróvizsgáztak. Ebből következik, hogy a 2024 januárjában MA-n vagy osztatlan tanári szakon végzett hallgatók sajnálatos módon nem mérettethetik meg magukat a versenyen.
 • A levelezős hallgatók részvételével kapcsolatban a következő kritériumot kell szem előtt tartanunk: másoddiplomás alapképzésben résztvevők közül a második szakjukat folyamatos jogviszony keretében végzők mutathatják be dolgozataikat – melyeket e szak keretében készítettek.

A pályamű:

 • leendő diplomamunkával megegyezhet a TDK dolgozat. Minthogy a KTDK kiírása értelmében a diplomadolgozatok leadási határidejét megelőzi a KTDK-ra történő jelentkezés dátuma, így értelemszerűen a tavaszi szemeszterben záróvizsgázni kívánó hallgatók részt vehetnek készülő szakdolgozatukkal a konferencián. (Majd az OTDK-ra történő nevezéshez közös nyilatkozatot kell tenni a konzulenssel, hogy még az abszolutórium kiállítása előtt mutatták be a pályaművet.)
 • Az OTDK-ra benyújtott munkának azonosnak kell lennie azzal a pályamunkával, melyet a hallgató az intézményi konferencián bemutatott. A KTDK-án bemutatott dolgozatok címei a konferenciát követően az OTDK adatbázisában rögzítésre kerülnek.
 • A formai és terjedelmi kritériumokat illetően az OTDT előírásai az irányadóak. Annál is inkább érdemes tanulmányozni mivel a korábbi tapasztalatok szerint az egyes szekciók elvárásai nem egységesek. (Segítségként az alábbiakban a legfontosabb paramétereket összefoglaltuk az előző OTDK alapján.) Bővebben l. a 36. OTDK szekciófelhívásainak formai követelményekről szóló mellékletét: https://otdk.hu/hallgatoknak/szekcio-felhivasok.

Társadalomtudományi Szekció

Terjedelem: a dolgozat minimálisan el kell érnie az egy szerző ív (40.000 n) terjedelmet (az ún. főszövegre vonatkozóan, tehát táblázatok és mellékletek nélkül), maximális terjedelme ugyanakkor ne haladja meg a két szerző ívet (80.000 n).

A dolgozat a formai követelmények tekintetében (pl. tartalomjegyzék, hivatkozási mód, adatközlés, irodalomjegyzék stb.) feleljen meg a tudományos közleményekkel szemben támasztott követelményeknek.

Bármely felmerülő további kérdés, probléma esetén kérjük, forduljanak bizalommal a KTDT tagjaihoz (személyesen, telefonon, drótpostán)!


Jelentkezés

További információk a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Kari Tudományos Diákköri Tanács honlapján

Szociológia Tanszék

H-7624 Pécs, Ifjúság u. 6. A épület 3. emelet    +36308932895    szociologia@pte.hu