Pszichológia Intézet

A Pszichológia Intézet logója
B épület (7624 Pécs, Ifjúság u. 6.)
Telefon: +36 30 580 5540

Dr. habil. Láng András PhD

egyetemi docens
intézetigazgató
72/503 600/64254
D101, B 308

Prof. dr. Bereczkei Tamás az MTA doktora/Dsc

egyetemi tanár
72/503 600/24131, 64240
D 101, B 211

Horváth Réka

ügyvivő szakértő
72/503 600/64272
B 304

Dr. Káplár Mátyás PhD

adjunktus
intézetvezető-helyettes
72/503 600/64241
B 223

Lévai Teodóra

ügyvivő szakértő
+36-72-501-500/64274
B/406

Maurerné Polhammer Andrea

igazgatási ügyintéző
72/503 600/64273
B 210

Velősy Anita

ügyvivő szakértő
72/503 600/64275
B 207