Kutatócsoportok

 

Lendület Kutatócsoport

PROJEKT CÍME: Erkölcsök és értékek a modern tudományban

PROJEKT CÍME ANGOLUL: Morals and Values in Modern Science

PROJEKT CÉLJA: A projekt keretében a tudományos kutatás hátterében meghúzódó, azt orientáló, korlátozó és különböző vonatkozásokban igazoló értékek történeti, filozófiai és szociológiai vizsgálatát végzik el a kutatócsoport tagjai, azzal a céllal, hogy esettanulmányok segítségével tárják fel azokat a gyakran nem reflektált és így racionális kontrollt nélkülöző kognitív, morális, társadalmi és esztétikai értékeket, amelyek a modern tudomány 17–20. századi történetét jellemzik. A kutatás három fókuszpontja értelmében az értékek 1) orientációs szerepet töltenek be, amennyiben kijelölik a kutatásra érdemes jelenségek területét, valamint meghatározzák azoknak a fogalmaknak és módszereknek a körét, amelyek segítségével a tudományos kutatás megvalósulhat, 2) korlátozó funkcióval bírnak, mivel meghatározzák, hogy milyen területek esnek az elképzelhető kutatások körén kívülre, ezáltal korlátozva a lehetséges alternatív hozzáállások létjogosultságát, valamint 3) igazolják a kutatások eredményeit episztemikus, morális és társadalmi kontextusokban.

KUTATÁSI PROGRAM VEZETŐJE: Demeter Tamás, DSc., egyetemi docens

SZENIOR TAGOK: Füzér Katalin, PhD, habil., egyetemi docens, PTE; Iulian Toader, PhD, tudományos főmunkatárs, University of Utrecht / University of Salzburg; Zemplén Gábor, PhD, habil., egyetemi docens, ELTE

TAGOK: Kocsis László, PhD, egyetemi adjunktus, PTE, Pete Krisztián, PhD, egyetemi adjunktus, PTE, Zuh Deodáth, PhD., habil., MTA BTK FI

POSZTDOKTORI KUTATÓK: Sivadó Ákos, PhD., Tuboly Ádám Tamás, PhD., Zárdai István, PhD.

DOKTORI FOKOZAT SZERZÉS ELŐTT ÁLLÓ KUTATÓK: Borza Natália, PPKE, Gyarmathy Ákos, BME, Hartl Péter, University of Aberdeen

MTA Támogatott Kutatócsoportok
Kutatócsoport neve Kutatócsoport vezetője, tudományos címe Kezdési időpont
Kritikai Tanulmányok Kutatócsoport Weiss János, az MTA doktora 2017.07.01
MTA-PTE-ELTE Középkori Magyar Egyházi Archontológia 1000-1387 Kutatócsoport  Prof.Dr. Font Márta egyetemi tanár 2019.07.01

 

PTE BTK Kiválóság és Tehetség Kutatócsoportok

PSZICHOLÓGIA KIVÁLÓSÁGI CENTRUM

PROJEKT CÍME: Egyének és közösségek a modern társadalomban

PROJEKT CÉLJA: A Pszichológiai Kutatócentrum (PK) a korábban már a PTE-n létező, a pszichológia különböző területein kutatást folytató kutatói hálózatok összefogására jött létre, hogy többszintű és több tudományágat felölelő kutatások tematikai összehangolását végezze. A Pécsi Tudományegyetem humán tudományok területén megnevezett stratégiai kutatási irányaihoz (kissebség-kutatás, modern társadalom) kapcsolódóan a PK a modern társadalomban megjelenő pszichológiai jelenségek és a modern társadalmi együttélés által támasztott kihívásokra adható válaszok kutatását végzi. A kutatások tudományos értékükön felül alkalmazhatóságuk szempontjából is jelentősek. A PK módszertani központként is kíván működni. Ennek értelmében a PK különböző pszichológiai mérőeszközök (kérdőívek, becslőskálák) kidolgozását és magyar adaptációját végzi, ill. elemző szoftverek (pl. Nooj, SPAD, EVOK) felhasználásához nyújt szakértői segítséget

KUTATÁSI PROGRAM VEZETŐI: Prof. Dr. Bereczkei Tamás, Prof. Dr. Kiss Enikő, Prof. Dr. Péley Bernadette, Dr. Bigazzi Sára, Dr. Czibor Andrea, Dr. Lábadi Beatrix, Dr. Deák Anita

TAGOK: Csókási Krisztina, Dr. Szentiványi-Makó Hajnalka, Dr. Vincze Orsolya, Dr. Szabó Zsolt, Dr. Pohárnok Melinda, Dr. Járai Róbert, Dr. Gyuris Petra, Káplár Mátyás, Dr. Nagy László, Serdült Sára, Dr. Szijjártó Linda, Dr. Lénárd Kata, Dr. Kocsor Ferenc, Putz Ádám, Teleki Szidalisz, Dr. Láng András, Bokrétás Ildikó, Mészáros Noémi, Dr. Kiss Szabolcs, Zsidó András, Pátkai Gabriella, Bóna Adrien, Takács Bálint, Restás Péter, Szabó Edit, Bandi Szabolcs, Orosz Anna.

***

SZOCIOLÓGIA TEHETSÉG CENTRUM

PROJEKT CÍME: A Társadalomtudományok hivatásai

PROJEKT CÉLJA:  A Tehetség Centrum tevékenysége a társadalomtudományok szerepének vizsgálatára összpontosít filozófiai, történeti, társadalmi és (köz)politikai dimenziókban. A Tehetség Centrumban komoly előzményekre visszatekintő együttműködésekben érintett kutatók összefogása valósul meg, akik a társadalomtudományok szerepével kapcsolatban közös publikációkat hoznak létre. Ezzel kívánjuk megalapozni egyrészről a Kiválósági Centrummá fejlődés lehetőségét, másrészről hazai és nemzetközi pályázati sikerességünket. A majdani Kiválósági Centrum a PTE-n művelt minden társadalomtudományos területen alkotó, nemzetközileg már eredményeket elért kutató számára lehetővé teszi, hogy tudományterülete szerepét tágabb kontextusba helyezve PTE-s és nemzetközileg ismert kollégáival együtt gondolkodjon és publikáljon.

KUTATÁSI PROGRAM VEZETŐI: Demeter Tamás, DSc., egyetemi docens

TAGOK:  Spéder Zsolt, PhD, habil., egyetemi tanár, Füzér Katalin, PhD, habil., egyetemi docens, Berger Viktor, PhD, egyetemi adjunktus

A PÁLYÁZAT KERETÉBEN ALKALMAZOTT POSZTDOKTORI KUTATÓK: Sivadó Ákos, PhD., Tuboly Ádám Tamás, PhD.

PTE-N KÍVÜLI TAG: Szelényi Iván, DSc., az MTA tagja