Képregénytudományi Kutatócsoport

Kutatóközpont neve angolul
Comics Studies Research Center
Kutatóközpont célja

A PTE BTK 2017. decemberi Kari Tanácsülésének döntése alapján létrehozott Képregénytudományi Kutatócsoport célja egy olyan, nemzetközileg elismert tudományos központ kialakítása és működtetése a PTE BTK Társadalom és Médiatudományi Intézetében, amely összefogja a hazai képregénytudományt, a képregénnyel kapcsolatos kutatásokat, hozzájárul a hazai képregényekkel foglalkozó szakemberek képzéséhez, szakirodalmi és képregényes gyűjtő és archiváló munkát végez, konferenciákat szervez, szakmai hátteret biztosít a képregénytanulmányozási kiadványoknak, valamint képregénykiállításoknak, továbbá eredményes pályázati tevékenység révén – a kar, az intézet és az érintett tanszékek szándékaival összhangban – segíti a  hazai képregénykutatói közösség törekvéseinek megvalósulását.

A kutatóközpont a PTE BTK szervezeti és működési struktúrájába tagozódva, a Társadalom- és Médiatudományi Intézet keretén belül, mint intézeti kutatóközpont jött létre. A KTKK nyitott kutatási témái iránt érdeklődő kutatók csatlakozására, közös kutatási projektek megvalósítására. A kutatóközpont működését lehetőség szerint pályázati úton megszerezhető hazai, európai uniós és egyéb nemzetközi forrásokból finanszírozza.

A kutatóközpont adminisztrációs, koordinációs tevékenységeinek helyszíne a PTE BTK Társadalom- és Médiatudományi Intézete által használt Zsolnay Negyed E25-ös épületének 203-as irodája.

A KTKK szakmai hátteret biztosít a Képregénytudomány című könyvsorozathoz és az évente megrendezendő Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban konferenciához is.


Kutatóközpont vezetője


Dr. habil. Maksa Gyula PhD

egyetemi docens
+36308910778
72/503 600/64380
E 25 203
A kutatóközpont vezetőjének egyetemi vagy saját honlapja, MTMT oldala, doktori.hu oldala
doktori.hu | MTMT | Egyetemi honlap
A kutatóközpont tagjai

PhD fokozattal rendelkező további munkatársak:


A kutatásban résztvevő doktori hallgatók

PhD-képzésben résztvevő munkatársak:

 • Demus Zsófia PhD-hallgató, PTE BTK NYDI Nyelv és Kommunikáció Doktori Program
 • Dunai Tamás egyetemi tanársegéd, SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék; doktorjelölt, PTE Irodalomtudományi Doktori Iskola
  MTMT
 • Komornik Eszter PhD-hallgató, PTE BTK NYDI Nyelv és Kommunikáció Doktori Program

A kutatóközpont legjelentősebb publikációi

A következő válogatás a munkatársak elmúlt öt évben megjelent képregénytudományi publikációiból készült: 

Könyvek:

 • Maksa Gyula: Képregények kultúraközi áramlatokban. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), 2017.
 • Vincze Ferenc (szerk.): Képregényen innen és túl: Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban I. Budapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, 2017.

Tanulmányok:

 • Demus Zsófia: Mediális környezetváltás: a webképregény. ME.DOK 11: (2) pp. 107-114 (2016)
 • Dunai Tamás: Az autobiografikus képregények referencialitása. In: Bódi Jenő, Maksa Gyula, Szijártó Zsolt (szerk.) Újratöltve: Médiakutatás és mindennapi élet. Budapest; Pécs: Gondolat Kiadó; PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2016. pp. 319-333.
 • Dunai Tamás: A képregénynapló. ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 65:(9) pp. 60-65. (2014)
 • Komornik Eszter: Képregények a technikai sokszorosíthatóság korszakában. ME.DOK 11: (2) pp. 115-123. (2016)
 • Maksa Gyula: "Titeuf találkozása Kálvinnal": A genfi képregényről. SZÉPIRODALMI FIGYELŐ 2017:(5) pp. 71-79. (2017)
 • Sata Lehel Kálmán: Wiederholung als Grenzüberschreitung. Rhetorik der intermedialen Narration am Beispiel von Kafka-Comics. In: Károly Csúri, Joachim Jacob (szerk.) Prinzip Wiederholung: Zur Ästhetik von System- und Sinnbildung in Literatur, Kunst und Kultur aus interdisziplinärer Sicht. Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2015. pp. 191-212.
 • Sata Lehel: "Le az álarccal!" Az evidentia alakzatai Arthur Snitzler Álomnovella című elbeszélésének képregényváltozatában. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 60:(4) pp. 484-501. (2014)
 • Vincze Ferenc: Egy képregény-adaptáció kiadástörténete: Az előretolt helyőrségről. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 61:(2) pp. 213-230. (2015)

A kutatóközpont külső kapcsolatai

A PTE BTK TMI Képregénytudományi Kutatóközpont külső kapcsolatai (az alapító tagok képregénykutatási aktivitása szempontjából élő kapcsolatok, stratégiai partnerek)

Szakmai szervezetek, kiadók, folyóiratok, galériák, múzeumok:

 • Centre Belge de la Bande Dessinée, Brüsszel;
 • CZKD, Belgrád;
 • Deutscher Comicverein, Berlin;
 • Dive Buki, Kassa;
 • Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár;
 • Gesellschaft für Comicforschung, Németország;
 • Helikon, Kolozsvár;
 • kArton Galéria, Budapest;
 • Képes Kiadó, Budapest; komixxx projekt, Brno;
 • Korunk, Kolozsvár;
 • Magyar Képregény Szövetség, Budapest;
 • Magyar Műhely Galéria, Budapest;
 • Museum der Europäischen Kulturen, Berlin;
 • Stripburger, Ljubljana;
 • Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, Budapest;
 • Szépirodalmi Figyelő, Budapest

 

Oktatási intézmények

 • Alliance Française de Pécs;
 • BBTE Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Intézet, Kolozsvár;
 • BBTE Színház és Televízió Kar, Kolozsvár;
 • Comics Art School, Malmö, Svédország;
 • DE GI Német Nyelvű Irodalmak Tanszéke;
 • DE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék;
 • ELTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék;
 • ELTE BTK Irodalomtudományok Doktori Iskola;
 • ELTE BTK Román Filológiai Tanszék;
 • Hiroshima City University, Japán;
 • Malmö Högskola, Svédország;
 • PPKE Irodalomtudományok Doktori Iskola,
 • Sapientia EMTE Alkalmazott Társadalotudományok Tanszéke, Marosvásárhely;
 • SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

A kutatóközpont tehetséggondozói tevékenysége
 • A PTE BTK TMI Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékén 2007 óta szinte minden szemeszterben vannak képregények tanulmányozásával foglalkozó kurzusok (két tanéven keresztül a Nemzeti Kiválóság Program keretei között is), melyek eredményeként az utóbbi évtizedben számos szemináriumi és szakdolgozat született BA és MA szinten is.
 • A PTE BTK TMI Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékén volt az első magyarországi comics studies konferencia 2017-ben a Szépirodalmi Figyelő Alapítvánnyal közös szervezésben: Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban II., ahol szintén voltak egyetemi hallgató előadóink is.