PhD védés | Erdőfi Anna Zsófia
PTE BTK-TTK Tanácsterem  (A épület, 230-as terem)

A Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Doktori Iskolája   
tisztelettel meghívja Önt

Erdőfi Anna Zsófia

„Új megközelítés a párkapcsolatok fejlesztésében: 
A Rebuild - Párkapcsolat-építő Tánc® módszerének bemutatása és hatásvizsgálata”

című doktori (PhD) értekezésének nyilvános védésére.  
    
Témavezető:
Prof. Dr. Bereczkei Tamás
   
Időpont: 2023. március 28. (kedd),  11.30
    Helyszín: PTE BTK-TTK Tanácsterem  (A. ép. 230.)    
   
A védési bizottság tagjai:       
Elnök: Prof. Dr. Fekete Sándor
Opponensek: Dr. habil. Gyuris Petra, Dr. Szili Katalin
Tagok: Dr. Szentiványi-Makó Hajnalka, Dr. Tiringer Aranka
  
A disszertáció és tézisek megtekinthetők az alábbi honlapokon:
https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/34854
https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=26255
https://btk.pte.hu/hu/pszichologia-intezet/pszichologia-doktori-iskola-disszertaciok-tezisek