Pszichológia Doktori Iskola - disszertációk, tézisek

   

       Név                                                Disszertáció címe                                                                                  Témavezető                 Védés ideje 

 

Géczy Dorottya   Kisebbségek kisebbsége. A magyarországi roma genderkonstrukció kirekesztettjeinek fenyegetett identitása és megküzdési stratégiái. Tézisek                 Disszertáció   Dr. habil. Bigazzi Sára   2022.11.24.
Molnár Emese   A destrukció és a pszichoszomatikus betegségtörténés kapcsolata Sabina Spielrein munkássága nyomán         Tézisek         Disszertáció   Dr. habil. Tiringer István   2022.03.23.
Dr. Kaszás Beáta   Időskori alkalmazkodási folyamatok                Tézisek         Disszertáció   Dr. habil. Tiringer István, Prof. Dr. Kállai János   

2021.12.14. 

Jagodics Balázs   A diák kiégés összefüggései a követelmény-      erőforrás modellel és a tanulmányi  motivációval          Tézisek     Disszertáció   Dr. habil. Szabó Éva Zsuzsanna   2021.11.16

Arató Nikolett

 

The role of socio-emotional skills in cyberbullying engagement      Tézisek     Disszertáció

 

Dr. habil. Lábadi Beatrix, Dr. Lénárd Kata

  2021.07.01.
Inhóf Orsolya  

Vizuális téri figyelem változása akusztikus szignálok hatására        Tézisek     Disszertáció

  Dr. habil. Lábadi Beatrix   2021.06.22.
Sebestyén Árpád  

A magyarországi katasztrófa-krízisintervenciót végző beavatkozó állomány kognitív, érzelmi sajátosságai és azok összefüggései      Tézisek    Disszertáció

  Dr. Deák Anita, Dr. habil. Révész György   2021.05.31.
Makai Gábor  

Alsóvégtag amputált cukorbetegek utánkövetéses vizsgálata a reziliencia tükrében      Tézisek  Disszertáció

  Prof. Dr. Kiss Enikő Csilla   2021.05.25.
Bartha Krisztina  

Magyar-román kétnyelvű gyermekek tudatelméleti képességeinek fejlődése     Tézisek      Disszertáció

  Dr. habil. Kiss Szabolcs   2021.04.14.
Bandi Szabolcs Ajtony  

Az önimádat dimenziói és típusai: az ortogonális nárcizmus koncepció     Tézisek     Disszertáció

  Dr. Nagy László   2021.04.13.
Török Lilla   Az önakadályozás okainak, illetve a kapcsolódó torzítások feltérképezése kérdőíves és kísérletes módszertannal       Tézisek     Disszertáció   Dr. Szabó Zsolt Péter   2021.03.31.
Pénzes István  

A szomatizáció kapcsolati vonatkozásai és pszichoterápiás lehetőségei. Kötődés és interszubjektivitás az elméletek és a klinikai vizsgálatok tükrében      Tézisek     Disszertáció

  Prof. Dr. Csabai Márta   2021.03.26.
Désfalvi Judit  

A kötődés, a korai maladaptív sémák és a szubjektív betegségélmény emlőrákkal küzdő nők körében        Tézisek     Disszertáció

  Dr. habil. Hámori Eszter, Dr. Nagy László   2020.12.17.
Szabó Edit  

Behind the mask of manipulation. Unique features underlying manipulation among the Dark Triad  Tézisek     Disszertáció

  Prof. Dr. Bereczkei Tamás   2020.10.22.
Restás Péter  

A szervezet, mint konstruált tér vizsgálata narratív és nyelvi eszközökkel      Tézisek      Disszertáció

  Dr. Vincze Orsolya   2020.09.23.
Endre Szilvia  

Integrált közösségi ellátások szerepe a felépülésben – egy hatékonyságvizsgálat tükrében    Tézisek     Disszertáció

  Prof. Dr. Kiss Enikő Csilla   2020.05.19.
Batta Barbara  

Kognitív és személyiségfaktorok az emlékezeti befolyásolhatóságban    Tézisek     Disszertáció

  Dr. habil. Kiss Szabolcs   2020.05.07.
Serdült Sára  

A csoportközi viszonyok rendszerszintű megközelítése             Tézisek     Disszertáció

  Dr. Bigazzi Sára, Prof. Dr. László János   2020.04.30.
Kozma Luca   Mintakövetés, genetikai örökség és társas alkalmazkodás - Biológiai és társas hatások a férfi nemi szerep és viselkedés kialakulásában    Tézisek     Disszertáció   Prof. Dr. Bereczkei Tamás, Dr. Kocsor Ferenc   2020.04.29.
Kővágó Pál Lajos  

A kollektív áldozati élmény összefüggése a kisebbségi csoportokkal szembeni ellenséges és támogató attitűdökkel     Tézisek    Disszertáció

 

Dr. Fülöp Éva

 

2020.04.27.

Takács Hilda  

Látható és láthatatlan a street art alkotásban: Elemzés interpretatív fenomenológiai analízis alkalmazásával      Tézisek    Disszertáció 

 

Prof. Dr. Kiss Enikő Csilla

 

2020.04.20.

Jávor Rebeka  

Kétnyelvűség - előny vagy sem? A kétnyelvűség hatásai magyar-szerb bilingvisek körében   Tézisek  Disszertáció

 

Dr.habil.                      Kiss Szabolcs

 

2020.04.16.

Kopcsó Krisztina  

A gyermekkori sötéttől való félelem jellemzői és szülő által vezetett terápiája   Tézisek  Disszertáció

 

Dr. habil.                     Láng András

 

2019.12.03.

Pátkai Gabriella  

Hasonlóságok és különbségek a Sötét Hármas tagjainak személyiségében, stressz-észlelésében és stratégiai döntéseiben    Tézisek   Disszertáció

 

Prof. Dr. Bereczkei Tamás

 

2019.11.26.

Écsi Júlia  

A narratív szemlélet kínálta többlet lehetőségek a gyermekklinikai munkában  Tézisek   Disszertáció

 

Prof. Dr. Péley Bernadette

 

2019.11.20.

Szabó János  

A tudományos tehetség összetevőinek vizsgálata a felsőoktatási tehetséggondozásban résztvevő hallgatók körében       Tézisek    Disszertáció

 

Dr. Deák Anita

  2019.10.15.
Teleki Szidalisz  

"Amikor beteg a motor..." Betegségreprezentáciü és egészségmagatartás szívkoszorúér-beteg személyeknél              Tézisek    Disszertáció

 

Dr. Tiringer István, Prof. dr. Kiss Enikő Csilla

  2019.04.01.
Friedrich Melinda  

Pszichoanalízis a pódiumon (Pszichoanalízis magyar hírlapokban 1910 és 1939 között)  Tézisek    Disszertáció

 

Prof. Dr. Erős Ferenc

  2019.03.25.
Székely Zsófia  

„Egymás-állapot” - Szülésznők-bábák-dúlák tapasztalatai a segítő kapcsolatról: interpretatív fenomenológiai analízis   Tézisek   Disszertáció

 

Prof. Dr. Csabai Márta

  2018.11.26.
Zsidó András Norbert  

Exploring the effects of threatening stimuli on visual search performance using different experimental designs  Tézisek    Disszertáció

 

Dr. Bernáth László, Dr. Deák Anita

  2018.11.14.
Kövesdi Andrea  

Reziliencia a serdülőkori anorexia nervosaban   Tézisek    Disszertáció

 

Dr. Nagy László

  2018.11.13.
Pachner Orsolya  

Kategorizáció és autizmus. Perceptuális kategorizáció sajátosságai autizmusban Tézisek  Disszertáció

 

Dr. habil.                Révész György

  2018.05.17.
Mészáros Noémi Zsuzsanna  

A magyarság észlelt kollektív áldozati identitásának hatása az aktuális csoportközi viszonyokra Tézisek   Disszertáció

 

Prof. Dr. László János, Dr. Szabó Zsolt Péter

  2018.05.08.
Putz Ádám  

"Ki szép, ki jó?" A szépség-sztereotípiák normafenntartó viselkedést, valamint társas ítéletalkotást befolyásoló szerepének vizsgálata   Tézisek   Disszertáció

 

Prof. Dr. Bereczkei Tamás

  2018.03.27.
Csókási Krisztina  

Pszichoszociális alkalmazkodás rheumatoid arthritises betegeknél: pszichopatológiai és személyiséglélektani vonatkozások    Tézisek  Disszertáció

 

Prof. Dr. Kiss Enikő

  2017.11.28.
Vajda Dóra Beáta  

Aktor, partner hatások, interakciók és moderáló tényezők a párkapcsolati minőség és a személyiség közti összefüggésben Tézisek    Disszertáció

 

Prof. Dr. Kiss Enikő

  2017.05.10.
Osváth Viola  

Gyermekkori kapcsolatok és kapcsolati élmények szerepe a kriminalizálódás alakulásában állami gondoskodásban felnövekedett férfiak körében Tézisek    Disszertáció

 

Dr. Pohárnok Melinda

  2017.04.24.
Tóth Anett Ágnes  

Óvodás korú gyermekek halálfogalmának fejlődése és sajátosságai a szülői magyarázatok és halálattitűdök tükrében Tézisek    Disszertáció

 

Dr. habil.                   Kiss Szabolcs

  2017.04.11.
Káplár Mátyás István  

Meglátni és megítélni - Az információfeldolgozás korai szakaszában megjelenő affektív tényezők és ezek személyiségbeli meghatározottságának vizsgálata fMRI-vel és Szondi-teszttel   Tézisek  Disszertáció

 

Dr. habil. Bernáth László,                       Prof. Dr. Kiss Enikő

  2016.11.29.
Fülöp Emőke  

A gyógyítók kiégése az empátia és az érzelemszabályozás tükrében Tézisek  Disszertáció

 

Prof. Dr. Csabai Márta

  2016.11.09.
Berghauer-Olasz Emőke  

A kinetikus iskolarajz mint közösségek rejtett kapcsolatainak feltáró módszere  Tézisek   Disszertáció

 

Prof. Dr. Vass Zoltán, Dr. Nagy László

  2016.10.25.
Tusori Szabolcs  

"Rábeszélőgépek a szervezetben: a humán és a számítógépes ágensek javaslatainak operatív döntéshozókra gyakorolt hatásai a lezárás iránti igény szintjének függvényében Tézisek   Disszertáció

  Dr. habil.              Révész György   2016.10.18.
Varró-Horváth Diána Ágnes  

A társas megismerés és a becsapás megértésének fejlődése között fennálló összefüggések 1- 3 éves korú gyermekeknél  Tézisek   Disszertáció

  Dr. Lábadi Beatrix   2016.10.06.
Schnell Zsuzsanna  

Social-cognitive and pragmatic aspects of language acquisition from a developmental perspective Tézisek (angol)   Tézisek (magyar)  Disszertáció

  Dr. habil.               Kiss Szabolcs   2016.05.18.
Krisztián Ágota  

Matematikai nehézséggel küzdő gyerekek fejlesztő módszerének kidolgozása és hatásvizsgálata Tézisek    Disszertáció

 

Dr. habil.                 Révész György, Prof. Dr. Vereczkei Lajos

  2016.04.28.
Grabovac Beáta  

Az affektív lexikon szerveződése és működése korai és kései szerbiai kétnyelvi személyeknél   Tézisek   Disszertáció

  Dr. Deák Anita   2015.12.17.
Indries Krisztián  

Ajase herceg, a megbékélt Oidipusz - A pszichoanalízis recepciója a Felkelő Nap országában      Tézisek     Disszertáció

  Dr. Szummer Csaba          2015.12.03.
Györkő Enikő  

Numerikus képességek tipikus és atipikus fejlődése óvodáskorban     Tézisek     Disszertáció

  Dr. Lábadi Beatrix   2015.05.13.
Látos Melinda  

A testkép szerepe és a transzplantált szerv pszichológiai integrációjának jelentősége a veseátültetés sikerességében Tézisek   Disszertáció

  Prof. Dr. Csabai Márta   2015.05.05.
Mlinkó Renáta  

Mozgáskorlátozott tanulók képességvizsgálatának specifikumai (cerebrális paretikus és progresszív izomdisztrófiás csoportok eredményei alapján)    Tézisek     Disszertáció

  Lányiné Dr. Engelmayer Ágnes   2015.03.31.
Boda-Ujlaky Judit Emma  

A gelotofóbia kialakulásának, fennmaradásának és terápiájának szociálpszichológiai faktorai Tézisek     Disszertáció

  Dr. habil.              Séra László   2014.11.04.
Babity Mária  

A gyermekbántalmazás rizikótényezőinek vizsgálata (magas kockázatot képviselő gyermeknevelési attitűdök, a szülőkkel kapcsolatos gyermekkori emlékek és néhány lehetséges közvetítő tényező összefüggései) Tézisek    Disszertáció

  Dr. habil.          Révész György   2014.05.12.
Czibor Andrea  

DÖNTÉSEK TÁRSAS DILEMMAHELYZETEKBEN: Személyiségjellemzők és szituációs faktorok hatása  Tézisek     Disszertáció 

  Prof. Dr. Bereczkei Tamás   2014.04.29.
             

Szijjártó Linda

 

A MACHIAVELLISTA STRATÉGIA TERMÉSZETE: A viselkedés, a személyiségvonások és az érzelmi intelligencia szerepe a machiavellista egyének által hozott döntések létrejöttében Tézisek    Disszertáció

 

Prof. Dr.  Bereczkei Tamás

 

2014.04.29.

Fehér Pálma Virág  

Testképek és testi dialógusok - Az analitikus testpszichoterápia fejlődése a német pszichoanalitikus irányzatok gyakorlatának tükrében Tézisek    Disszertáció

  Prof. Dr. Csabai Márta   2014.04.15.
Dr. Kelemen László  

Miként vélekedünk a jogról? Tézisek    Disszertáció

  Prof. Dr. László János   2013.12.03.
Márta Bettina  

A felhatalmazás kulturális mintázottsága Tézisek    Disszertáció

  Dr. Kovács Zoltán   2013.11.27.
Balázs László  

A szervezeti kultúra és az érzelmi intelligencia kölcsönkapcsolatának vizsgálata az iskolában Tézisek    Disszertáció

  Dr. Kovács Zoltán   2013.11.19.
Szentiványi-Makó Hajnalka  

"Döntés életről-halálról". A művi abortusz pszichológiai vonatkozásai Tézisek    Disszertáció

  Prof. Dr. Péley Bernadette   2013.11.12.
Kovács Réka Rozália  

A házastársi kapcsolat, a párkapcsolati elégedettség narratív pszichológiai tartalomelemzéssel és pszichometriai eszközökkel történő vizsgálata, tekintettel a családi életciklusokra     Tézisek   Disszertáció

  Prof. Dr. Bagdy Emőke,  Prof. Dr. Péley Bernadette   2013.05.15.
Elblinger Csaba   A családi rituálék szerepe a családi identitás konstrukcióban Tézisek   Disszertáció   Prof. Dr. Péley Bernadette, Dr. Bernáth László   2013.05.14.
Szabó Zsolt Péter  

A nemzeti csoporttal való azonosulás hatása a csoportalapú érzelmek átélésére     Tézisek  Disszertáció

  Prof. Dr. László János   2013.05.08.
Szilárdi Réka  

Magyarországi újpogány vallások nemzeti identitáskonstrukciójának narratív mintázatai    Tézisek    Disszertáció

  Prof. Dr. László János   2013.05.07.
Papp-Zipernovszky Orsolya   A személyiségkoherencia és az esztétikai válasz összefüggései. A művészetbefogadás pszichoanalitikus és narratív összefüggései  Tézisek      Disszertáció   Prof. Dr. Erős Ferenc,   Prof. Dr. László János   2013.04.16.
Krekó Kata               

A humán kulturális evolúció teoretikus és empirikus modelljei      Tézisek     Disszertáció 

 

Prof. Dr. Péley Bernadette, Prof. Dr.Gergely György

  2013.03.27.
             
Vankó Tünde  

Kötődés és korai maladaptív sémák vizsgálata egyes pszichés zavarokban        Tézisek     Disszertáció

  Dr. Nagy László   2013.03.05.
Mayer Krisztina  

A különböző kockázatkereső magatartás hátterének személyiséglélektani vizsgálata    Tézisek  Disszertáció

  Prof. Dr. Kiss Enikő,      Dr. Nagy László   2012.12.06.
Kerekes Zsuzsanna  

A szorongás, mint adaptív viselkedés.  A szorongásérzékenység mérésének tapasztalatai különböző csoportoknál Tézisek     Disszertáció

  Dr. habil. Révész György   2012.11.27.
Tiringer István dr.   Az akut kardiológiai eseményen átesett betegek hosszú távú életminőségét befolyásoló pszichoszociális tényezők vizsgálata Tézisek  Disszertáció   Prof. Dr. Kiss Enikő   2012.11.22.
Hegyi Hella  

Személy(iség) a kompetenciák mögött. A hagyományos pszichológiai kiválasztási eljárások és a kompetenciák mérésének összefüggései  Tézisek  Disszertáció

  Dr. Kovács Zoltán   2012.10.11.
Horvát-Militityi Tünde  

Egy kultúraváltás szemszögéből láthatatlan migránscsoport élményuniverzumai: a helyvesztés és a beilleszkedés pszichés dinamikája   Tézisek  Disszertáció

  Dr. Dúll Andrea,              Prof. Dr. László János   2012.10.09.
Zsubrits Attila  

A kapcsolat mint esély. A gyermekvédelmi intézményekben élő serdülőkorú fiatalok kötődésrendszerén belül a nevelőkkel kialakult kapcsolat összetevői    Tézisek    Disszertáció

  Prof. Dr. Perjés István  

2012.10.02.

Bolla Veronika   A tanulási zavarral küzdő gyermekek megküzdési stratégiái         Tézisek      Disszertáció   Dr. Nagy László   2012.09.18.
Fecskó Edina Enikő  

Tükör és áttétel (Fejezetek a pszichoanalitikus filmkutatás alapterületeiből) Tézisek    Disszertáció

  Prof. Dr. Erős Ferenc   2012.05.09.
Bálint Katalin  

A mozinézői válaszokat meghatározó narratív és személyiségtényezők (A fokalizációs stratégia és a kötődési jellemzők hatása a filmszereplőre vonatkozó nézői válaszok mintázatára)  Tézisek  Disszertáció

  Prof. Dr. Erős Ferenc   2012.05.08.
Csenki Laura  

Érzelemszabályozás a serdülőkori anorexia nervosában  Tézisek    Disszertáció

  Dr. Bernáth László   2012.05.08.
Havelka Judit   A transzgenerációs traumaátvitel egy lehetséges módja          Tézisek   Disszertáció   Prof. Dr. Erős Ferenc,    Dr. Koltai Mária   2012. 04. 10.
Paál Tünde  

Machiavelliánus döntéshozó stratégiák a szociális kapcsolatokban     Tézisek    Disszertáció

  Prof. Dr. Bereczkei Tamás   2011.12.06.
Birkás Béla  

Arcok megbízhatóságának értékelése, mint adaptív döntésmechanizmus. Rassz-jellemzők és tekintetirány hatása az észlelt megbízhatóságra  Tézisek      Disszertáció

 

Prof. Dr. Bereczkei Tamás, Dr. Lábadi Beatrix

  2011.11.22.

Szvetelszky Zsuzsanna

 

A pletyka pszichológiája    Tézisek    Disszertáció

  Prof. Dr. László János   2011.10.11.
Szászvári Karina  

Az idősödő munkavállalókkal kapcsolatos sztereotípiák     Tézisek    Disszertáció

  Dr. Kovács Zoltán   2011.09.28.
Deák Anita  

Érzelmek, viselkedés és az emberi agy: az International Affective Picture System (IAPS) magyar adaptációjának és alkalmazásának lehetőségei           Tézisek      Disszertáció

  Dr. Révész György   2011.09.20.

Láng András

 

A páciens-terapeuta kötődés mérése és hatása a páciens terápiás attitűdjére   Tézisek   Disszertáció

 

Prof. Dr. Péley Bernadette

  2011.05.25.
Bíró Violetta  

Magas rizikófaktorú serdülőkkötődésének és coping mechanizmusainak összefüggései internalizációs és externalizációs problémáival   Tézisek   Disszertáció

  Dr. Nagy László   2011.05.24.
Gyimesi Júlia  

A "testetlen lélek": pszichoanalízis és spiritizmus pszichológiatörténeti megközelítésben Tézisek   Disszertáció

  Prof. Dr. Erős Ferenc   2011.05.18.

Kőváry Zoltán

 

Az ösztönszublimációtól a szelf-egyensúlyig. A kreativitás és a művészi alkotófolyamat pszichoanalitikus megközelítései és vizsgálata a kortárs pszichobiográfiai elképzelések alapján Tézisek    Disszertáció

  Prof. Dr. Erős Ferenc   2011.05.17.
Szili Ilona  

Öngyilkosságot megkísérlők interakciódinamikája és megküzdési stratégiái  Tézisek   Disszertáció

  Prof. Dr. Bagdy Emőke   2011.05.11.
Szalai Katalin  

Az ágencia nyelvi jegyei. Az aktív és passzív igék szerepe a narratívumokban Tézisek   Disszertáció

  Prof. Dr. László János   2011.05.11.
Tisljár Roland  

A humor szerepe és szerveződése a társas kapcsolatokban. Evolúciós modellek tesztelése Tézisek    Disszertáció

  Prof. Dr. Bereczkei Tamás   2011.05.10.

Tiringer Aranka

 

"Utazás egy koponya körül". Karinthy Frigyes pszichobiográfiája   Tézisek     Disszertáció

  Prof. Dr. Kiss Enikő   2011.03.29.
Zsédely-Szabó Tímea  

Az őrület múzeuma - az identitás színeváltozása. Egy New York-i menedékhely (The Living Museum) kontextusában      Tézisek      Disszertáció

  Prof. Dr. Erős Ferenc  

2011. 03.03.

Forrai Márta

 

Az érzelmi intelligenciának, a megküzdő- képességnek és a családi háttér szerepének vizsgálata és a tanulmányi eredményességgel történő összehasonlítása a különböző típusú iskolákban tanuló serdülő diákok körében Tézisek  Disszertáció

  Prof. Dr. Oláh Attila   2010.12.08.
Fülöp Éva  

A történelmi pálya és a nemzeti identitás érzelmi szerveződése       Tézisek     Disszertáció

  Prof. Dr. László János   2010. 11.09.
Somogyvári Ildikó  

A történelmi tárgyú irodalom szerepe a nemzeti identitás alakításában: Empátia, csoport-identifikáció és csoportközi folyamatok kapcsolata a befogadásban      Tézisek    Disszertáció

  Prof. Dr. László János   2010. 11.02.
Kovai Melinda  

Politika,  hatalom és tudás a Kádár-korszak pszichiátriai kórrajzain    Tézisek     Disszertáció

  Prof. Dr. Erős Ferenc, Dr. Wessely Anna   2010.10.26.

Szili Katalin

 

Az érzet sorsa. A modern pszichoanalízis hozzájárulása a pszichodinamikus mozgás- és táncterápia testtudati munkájához Tézisek  Disszertáció

 

Prof. Dr. Erős Ferenc

 

2010. 04.27.

Dimitrios Agouridas

 

The Traveller's Pathos. A Clinical Exercise in Byzantine Perspective    Tézisek   Disszertáció

 

Prof. Dr. Erős Ferenc

 

2010.04.20.

Zsák Judit

 

A pszichoanalitikus elméletek hatása a társadalmi nem és a női szubjektum felfogására - különös tekintettel Héléne Cixous munkásságára Tézisek   Disszertáció

 

Dr. Orbán Jolán

 

2010. 02.16.

Békés Vera

 

A trauma reprezentációjának változásai Holokauszt-narratívákban   Tézisek      Disszertáció

 

Prof. Dr. Erős Ferenc, Dr. Ehmann Bea

 

2009.11.10.

Gyuris Petra

 

Homogámia és/vagy szexuális imprinting a párválasztásban. Rivális párválasztási mechanizmusok tesztelése az evolúciós pszichológiában Tézisek    Disszertáció

 

Prof. Dr. Bereczkei Tamás

 

2009. 05.12.

Vincze Orsolya

 

Mentális állapotok jelentősége csoporttörténetekben a saját és a külső csoport vonatkozásában Tézisek    Disszertáció

 

Prof. Dr. László János

 

2009.05.08.

Illés Anikó

 

Képek elemzése és befogadásvizsgálata - észlelés, tetszés, viszonyulás     Tézisek     Disszertáció

 

Prof. Dr. László János

 

2008.12.08.

Balogh László

 

A teljesítményt befolyásoló szervezetpszichológiai tényezők vizsgálata interaktív sportolóknál Tézisek  Disszertáció

 

Prof. Dr. Baráth Árpád,  Dr. Kovács Zoltán

 

2008. 09.24.

Szenes Márta

 

Odú és kelepce - új vallási közösségekbe megtért fiatalok életútelemzése az identitáskeresés  tükrében     Tézisek    Disszertáció

 

Prof. Dr. Kézdi Balázs

 

2008. 05.28.

Tóth Éva

 

Serdülő lányok szexuális érése a családi szocializáció függvényében - A szocializáció  evolúciós modelljének tesztelése  Tézisek  Disszertáció

 

Prof. Dr. Bereczkei Tamás

 

2008.05.06.

Osváth Anikó

 

A csecsemőkori szocioemocionális fejlődés meghatározói: temperamentum és kötődés Tézisek  Disszertáció

 

Dr. Kállai János

 

2008.04.09.

Bede Nóra

 

Traumaelméletek és a kollektív trauma elbeszélhetősége. Traumatikus történetek empirikus vizsgálata        Tézisek    Disszertáció

 

Prof.  Dr.  Erős Ferenc, Dr. Ehmann Bea

 

2008.04.01.

Iván Zsuzsanna

 

Versengés, kockázatvállalás, szocializáció: kedvező és kedvezőtlen szülői környezet hatása kamaszok viselkedésére - egy evolúciós elemzés     Tézisek  Disszertáció

 

Prof. Dr. Bereczkei Tamás

 

2008.02.26.

Bodnár Éva

 

Az E-tanulótípusok tanulási attitűdje Tézisek

 

Dr. Kovács Zoltán

 

2007.10.30.

Hargitai Rita

 

Sors és történet. Szondi Lipót sorsanalízise a narratív pszichológia tükrében       Tézisek

 

Gyöngyösiné dr. Kiss Enikő, Prof. Dr. László János

 

2007.05.09.

Dr. Mészáros Judit

 

Ferenczi Sándor, a Budapesti Iskola és a pszichoanalitikus emigráció         Tézisek

 

Prof. Dr. Erős Ferenc

 

2007. 03.05.

Lubinszki Mária

 

A daseinanalitikai pszichoterápia elméleti háttere és szorongásfelfogása         Disszertáció

 

Prof. Dr. Erős Ferenc

 

2007. 03.13.

Lukács Liza

 

Az evészavarok pszichopatológiai és patogenetikai háttértényezőinek vizsgálata egészségpszichológiai megközelítésben     Tézisek

 

Dr. Túry Ferenc

 

2007. 02.27.

Ritter Andrea

 

A „budapesti iskola" hatása a francia pszichoanalitikus elméletekre (Ábrahám Miklós és Török Mária pszichoanalitikus rendszerének elemzése és terápiás  alkalmazása)   Tézisek

 

Prof. Dr. Erős Ferenc, Prof. Dr. Bókay Antal

 

2006. 11.14.

Bernáth László

 

A mondat-kép egyeztetés probléma története    Tézisek

 

Prof. Dr. Kézdi Balázs

 

2006. 05.10.

Takács István

 

Az Ötödik Rend ifjúságának és pedagógusainak versengése   Tézisek

 

Prof. Dr. Kézdi Balázs

 

2006. 05.09.

Járai Róbert

 

Szelf determináció és tehetség kapcsolata fiatal sportolóknál    Tézisek

 

Prof. Dr. Kézdi Balázs

 

2006. 05.09.

Hoyer Mária

 

A sóvárgás keletkezésében és fenn-maradásában szerepet játszó családszerkezeti és működési sajátosságok     Tézisek

 

Prof. Dr. László János

 

2006. 04.18.

Pohárnok Melinda

 

Az érzelmi szabályozás narratív pszichológiai vizsgálata borderline személyiségzavarban szenvedő és egészséges személyeknél   Tézisek

 

Prof. Dr. László János,  Dr. Péley Bernadette

 

2006. 04.04.

Csürke József

 

A lótuszevő eszmélése - a lélektani krízis promóciós aspektusa        Tézisek

 

Prof. Dr. Kézdi Balázs

 

2006. 03.28.

Lábadi Beatrix

 

A téri megismerés fejlődése csecsemőkorban Tézisek

 

Dr. Kállai János

 

2005. 12.07.

Nagy László

 

A temperamentum és karakter összefüggései a felnőtt kötődéssel        Tézisek

 

Dr. Kállai János

 

2005. 11.23.

Sass Judit

 

Bizalommintázatok és bizalmi döntések a szervezetben    Tézisek

 

Dr. Kovács Zoltán

 

2005. 05.11.

Borgos Anna

 

Nőiszerep-konstrukciók a huszadik századelőn. Három „Nyugat-feleség"  pszichobiográfiája  Tézisek

 

Prof. Dr. Erős Ferenc

 

2005. 04.27.

Bálint Ágnes

 

Fejezetek Németh László pszichobiográfiájából      Tézisek

 

Prof. Dr. Kézdi Balázs

 

2005. 04.26.

Martin László

 

Énvédő mechanizmusok személyiség- és klinikai pszichológiai empirikus vizsgálatai     Tézisek  Disszertáció

 

Dr. Kállai János

 

2005. 03.29.

Fogarasi Mihály

 

A rendőri visszaélések szociális reprezentációi      Tézisek

 

Prof. Dr. László János

 

2004. 12.07.

Dr. Szabó Zoltán

 

A Láthatatlan Kéz és a halandó Isten. A szociális reprezentációk és a közgazdaságtan egyes kapcsolódási pontjairól       Tézisek

 

Prof. Dr. László János

 

2003. 12.03.

Pólya Tibor

 

Az élettörténet narratív perspektívája és az elbeszélő személy identitás állapotának minősége  Tézisek

 

Prof. Dr. László János

 

2003. 10.29.

Dr. Oravecz Róbert

 

Öngyilkos szövegek és búcsúlevelek transzkulturális elemzése           Tézisek

 

Prof. Dr. Kézdi Balázs

 

2003. 05.14.

Dr. Székely Attila

 

Az öntudat a XX. századi tudatkutatás tükrében        Tézisek

 

Prof. Dr. Erős Ferenc

 

2003. 05.13.

Dr. Séra László

 

Téri orientáció, téri reprezentáció     Tézisek

 

Prof. Dr. Barkóczi Ilona

 

2002. 12.11.

Kende Anna

 

Tudományos és köznapi elméletek a nőiségről és az anyaságról     Tézisek

 

Prof. Dr. Erős Ferenc

 

2002. 09.11.

Dr. Bodor Péter

 

On emotions. A developmental social constructionist account  (Az érzelmi fejlődés társas konstruktivista értelmezése)          Tézisek

 

Prof. Dr. László János

 

2002. 05.07.

Dr. Révész György

 

Szülői bánásmód és a gyermekbántalmazás          Tézisek

 

Prof. Dr. László János

 

2002. 04.30.

Dr. Koltai Mária

 

Szuicidium a családban. A transzgenerációs hatások elemzése        Tézisek

 

Prof. Dr. Kézdi Balázs

 

2001. 11.13.

Dr. Gáspár Mihály

 

Az iskolai programok pszichológiai hatáselemzése a személyiségjellemzők  változékonysága szempontjából               Tézisek

 

Prof. Dr. László János

 

2001. 03.06.

Dr. Hárs György Péter

 

A pszichoanalízis klasszikus alternatívája: A kései Ferenczi         Tézisek

 

Prof. Dr. Erős Ferenc

 

2000. 10.12.

Dr. Péley Bernadette

 

Beavatás és tárgykapcsolat. Kábítószer élvező fiatalok identitásának vizsgálata    Tézisek

 

Prof. Dr. Halász László

 

1999. 12.07.

Gyöngyösiné dr. Kiss Enikő

 

Szondi Lipót sorsanalízise     Tézisek

 

Prof. Dr. Kézdi Balázs

 

1999. 11.17.

Pszichológia Intézet

H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6.    +36-72/ 501-516    pszichologia.btk@pte.hu