PhD védés | Géczy Dorottya
PTE BTK-TTK Kari Tanácsterem (A/230)

A Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Doktori Iskolájájának meghívója GÉCZY DOROTTYA "Kisebbségek kisebbsége. A magyarországi roma genderkonstrukció kirekesztettjeinek fenyegetett identitása és megküzdési stratégiái" című doktori (PhD) értekezésének nyilvános védésére. 

Témavezető: Dr. habil. Bigazzi Sára

A védési bizottság tagjai:  

Elnök: Prof. Dr. Péley Bernadette

Opponensek: Prof. Dr. Bodor Péter, Molnárné Prof. Dr. Kovács Judit

Tagok: Dr. habil. Híves-Varga Aranka, Dr. habil. Révész György

A disszertáció és tézisek megtekinthetők az alábbi honlapokon:  

https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=25608

http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/34494 

https://btk.pte.hu/hu/pszichologia-intezet/pszichologia-doktori-iskola-disszertaciok-tezisek

 

Friss események