Dokumentumfilm-rendező művész mesterszak


Képzési idő
4 félév
Munkarend
Nappali, Levelező

Képzési szint
Mesterképzés/MA/MSc
Képzésterület
Művészeti

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Kapcsolat

Diszciplináris mesterképzéseinkről (MA)


A mesterképzésben mesterfokozat (magister, master) és szakképzettség szerezhető. A mesterfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer második felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a doktori képzésben való részvételre. Két fajtája létezik: az ún. diszciplináris (azaz tanári szakképzettséget nem adó), és a tanári mesterképzés. A mesterképzésben szerzett szakképzettség meghatározott munkakörök betöltésére jogosít. A diszciplináris mesterszakon megszerzendő kreditek száma 120,  képzési idő 4 félév. A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga(áka)t a mesterképzések képzési és kimeneti követelmények határozzák meg. A mesterképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Master of Arts (rövidítve: MA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport-, és természettudományok területén Master of Sciences (rövidítve: MSc).

A jelentkezés feltétele: legalább alapfokozatú, illetőleg korábban szerzett főiskolai v. egyetemi szintű oklevél.

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek

 • „régi", főiskolai v. egyetemi rendszerben szerzett diplomával rendelkezők
 • „új", bolognai rendszerben szerzett alapképzési (BA) diplomával rendelkezők

az adott mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben (KKK, 18/2016. EMMI rendelet) meghatározottak szerint.

A felvétel feltétele: az adott mesterszakra előírt szakon szerzett felsőfokú oklevél (diploma). Olyan diplomák esetén, melyeket nem lehet az adott mesterszakra teljes kreditbeszámítással elfogadni kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgálni, hogy a jelentkező rendelkezik-e a szükséges előtanulmányokkal. Amennyiben nem, úgy részismereti hallgatói jogviszony keretében igyekszünk lehetőséget biztosítani a hiányzó kreditek megszerzésére.

A legtöbb MA szak szakirányokra oszlik, ami a további specializálódást is segíti.

 

Felvételi eljárás és pontszámítás a diszciplináris mesterképzési szakokon

 

 

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

   

Képzés célja

dokumentumfilm-rendezők képzése, akik művészi színvonalon képesek önálló dokumentumfilmes alkotásokat létrehozni. Érzékenyen, hatásosan, egyéni látásmóddal tudnak a társadalmi élet problémáira, a jelenkor és a múlt eseményeire, jelenségeire reagálni és műveikkel, valamint közéleti megnyilvánulásaikkal képesek terjeszteni, szolgálni a magyar és az egyetemes dokumentumfilmes és mozgókép kultúrát. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 

 

Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali Levelező

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 4 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: okleveles dokumentumfilm-rendező művész

Képzési jellemzők:

Képzés kezdete: 2021. szeptember

Helyszín: Pécs

Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: hétköznap

levelező munkarendben: félévenként ötször két nap, mely hétköznapra is eshet

 

Nyelvi kimenet: A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

TOVÁBBLÉPÉSI  LEHETŐSÉGEK  A  PTE DOKTORI (PHD) PROGRAMJAIBA

Irodalomtudomány Doktori Iskola / Irodalomtudományi Program

Web: http://irodalomdoktori.btk.pte.hu/

 

PTE KPVK Filozófia Doktori IskolaFőbb témakörök:

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • a dokumentumfilm-készítés filmesztétikai, társadalomtudományi, film- és kultúrtörténeti háttere 14-26 kredit;
 • dokumentumfilm-rendezés és a film létrehozásának folyamata 58-90 kredit;
 • a dokumentumfilm-készítés hazai és nemzetközi pályázati, fejlesztési és produkciós közege 2-10 kredit.

 

A képzés elméleti és gyakorlati modulokból áll.  Az első két félévben a XXI. század igényeinek megfelelően témájában és megközelítési módjában alapvetően interdiszciplináris jellegű. Széleskörű lehetőséget kínál a társadalmi problémák (pl. kisebbségi lét, szociális területek, kultúraközvetítés) a mozgókép intermediális formái (pl. képregény, animáció, dokudráma, fikciós film stb.) és a tudományos módszerek (pl. kognitív pszichológia, narratológia, művészetterápia, esztétika, a mozgókép elmélete és története) megismerésére és elsajátítására. A második két félévben a gyakorlati képzés során lehetőség van részképzésre különböző hazai és külföldi stúdiókban és központokban, így a pécsi UnivTV-nél, a budapesti  az Értékmegőrző Kortárs Művészeti Stúdió és Filmarchívumban és a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Színház és Televízió karán, ahol magas technikai szinten a szakmai legkiválóbbjainál lehet elsajátítani a filmkészítés tudományát.

 

A szakmai gyakorlat a tantervben meghatározottak szerinti, filmkészítésben (írás, előkészítés, forgatás, utómunka), különböző szakmai eseményeken (fesztivál, workshop, konferencia) való részvétel Magyarországon, külföldön.

 

 Felvételi irányszám: 3 < 10 fő

Felvételi követelmények: felvételi beszélgetés

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

 

Önköltséges képzés esetén a képzés ára: 400.000 Ft / félév

 

A) A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: valamennyi képzési terület bármely alapképzési szakja.

 

B) A felvételi vizsga

A szóbeli vizsgán a jelölt

a) ismerteti korábban, az alábbi témák valamelyik alapján elkészített, 5-15 perces kisfilmjét:

 • egy érdekes személyiség, lakóhely vagy épület sokoldalú bemutatása
 • egy néprajzi jelenség (fesztivál, hagyomány, divat stb.) ismeretterjesztő jellegű bemutatása
 • kortárs szociális jelenségek megközelítése szociográf stílusban vagy narratív formában (pl. a dokudráma eszközeivel)
 • videoriport készítése
 • videoesszé készítése társadalmi, történelmi, művészettörténeti témában

 

b) majd kötetlen beszélgetést folytat az alábbi témákban:

 • mozgóképkultúra múltja, jelene, jövője
 • kortárs szociális és társadalmi kérdések
 • a dokumentumfilm-készítés lehetőségei korunk digitális kultúrájában (pl. dokudráma, animált, interaktív dokumentumfilm)

 

C) Pontszámítás

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet kisfilm értékelése (max. 45 pont),  a beszélgetés értékelése (max. 45 pont) és a többletpontok (max. 10) összege ad.

 

 Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel./Fax.: 72/501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: http://www.btk.pte.hu

 

Filozófia, Művészetelméleti és Klasszikus Tanulmányok Intézete​

Filmtudományi és Vizuális Tanulmányok Tanszék

Tanszéki honlap: http://film.btk.pte.hu/