Informatikus könyvtáros alapszak


Képzési idő
6 félév
Munkarend
Nappali, Levelező

Képzési szint
Alapképzés/BA/BSc
Képzésterület
Társadalomtudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer első felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. Az alapképzésben nem szerezhető tanári képesítés.

A megszerzendő kreditek száma legalább 180, a képzési idő 6 félév (szociális munka szakon 6+1). Az alapképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Bachelor of Arts (rövidítve: BA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport- és természettudományok területén Bachelor of Sciences (rövidítve: BSc).

A jelentkezés feltétele: legalább középfokú végzettség és egy emelt szintű érettségi az adott szakra megadott vizsgatárgyak egyikéből.

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek:

 • az érettségivel rendelkezők (ha emelt szinttel nem rendelkezik, érdemes megfontolni a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga - FFSZV - lehetőségét)
 • illetve azon DIPLOMÁSOK, akik előző diplomájuktól eltérő tudományterületen tanulnának tovább. SZÁMUKRA ALTERNATÍV PONTSZÁMÍTÁS LEHETSÉGES. Bővebben a  diplomás pontszámításról ITT!

 

TANÁRI PÁLYÁRA KÉSZÜLŐKNEK AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉST JAVASOLJUK!

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

Az ideális jelentkező alkalmas az emberekkel való kapcsolat kialakítására és jó kapcsolattartásra, jó kommunikációs és szervezőkészséggel, alapszintű pedagógiai, pszichológiai érzékkel, érdeklődéssel rendelkeznek, jó az együttműködő készségük, kihívásnak tekintik a szolgáltatói tevékenységet, képesek egyéni döntések meghozatalára és csoportmunkára, érdeklődést mutatnak az információfeldolgozás, -tárolás, -visszakeresés folyamata iránt. 

Képzés célja

A képzés során korszerű könyvtári–informatikai ismeretekkel rendelkező könyvtári és tájékoztatási szakemberek képzése a célunk. A végzett hallgatók képesek a különböző könyvtártípusok, valamint a szaktájékoztatási feladatokat végző intézmények megalapozott gyakorlati szaktudást igénylő munkaköreinek ellátására. Képesek a különböző információhordozók, dokumentumok gyűjtésére, feldolgozására, tárolására és közreadására, valamint a könyvtári munka és tájékoztatási tevékenység szervezésére. Felkészültek az információs szolgáltatások működtetésére; számítógépes szakirodalmi információs rendszerek alkalmazására.

 

A képzésben résztvevők olyan iskolai és városi könyvtárakban, mint például a Tudásközpont, Csorba Győző Könyvtár végezhetik a szakmai gyakorlatot, ahol a fent említett, a képzés során már elsajátított tudásukat a gyakorlatban is tesztelhetik, tovább fejleszthetik. 

 

Az alapszakra azoknak a szakma iránt érdeklődőknek érdemes jelentkezniük, akik alkalmasak az emberekkel való kapcsolat kialakítására és jó kapcsolattartásra, jó kommunikációs és szervezőkészséggel, alapszintű pedagógiai, pszichológiai érzékkel, érdeklődéssel rendelkeznek, jó az együttműködő készségük, kihívásnak tekintik a szolgáltatói tevékenységet, képesek egyéni döntések meghozatalára és csoportmunkára, érdeklődést mutatnak az információfeldolgozás, -tárolás, -visszakeresés folyamata iránt. A képzett szakemberektől elvárható, hogy felismerjék az európai és hazai kulturális örökség különféle könyvtári dokumentumokban található alkotásait és értékeit. A képzés részeként minden hallgatónak teljesítenie kell a kötelező szakmai gyakorlatot; ezt elvégezhetik bármelyik könyvtártípusban vagy információszolgáltató szervezetnél. A végzettek alkalmasak kisebb közművelődési és szakkönyvtárak, valamint az iskolai könyvtárak szolgáltatásainak megszervezésére és irányítására, a nagyobb könyvtárak, információs intézmények önálló szervezeti egységeinek vezetésére, tájékoztatási tevékenység szervezésére.

Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali Levelező

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 6 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: Informatikus könyvtáros (a specializáció megnevezésével)

Képzési jellemzők:

Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta,

levelező munkarendben: havonta egyszer három nap (ált. csütörtöktől szombatig)

 

 

Minor szakként felvehető: IGEN

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció

 

Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE-BTK  MESTERKÉPZÉSEINEK KERETÉBEN

 

a) Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • andragógia MA
 • emberi erőforrás tanácsadó MA
 • kulturális mediáció MA
 • kulturális örökség tanulmányok MA
 • könyvtártudomány MA
 • dokumentumfilm-rendező művész MA

 

b) Mestertanulmányok alatt teljesítendő különbözeti tanulmányokkal:

 • horvát nyelv és irodalom MA (középfokú C, azaz B2 horvát nyelvvizsgával)
 • osztatlan tanárképzés, könyvtárostanár szakkal egyéb szak társítva

 

c) Egyéb mesterszakjainkra a megfelelést kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgáltatni.

 

Egyéb képzés: biblioterápia szakirányú továbbképzési szakFőbb témakörök:

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- társadalom- és bölcsészettudományok 15-25 kredit;

- könyvtártan és információszervezés 30-40 kredit;

- menedzsment ismeretek 5-20 kredit;

- informatika 15-25 kredit;

- kommunikációs ismeretek 5-20 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret. A válaszható specializációk kreditaránya további 35-50 kredit.

 

A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai törzsanyag részeként a szakmai gyakorlat könyvtárakban és információszolgáltató szervezetekben végzett gyakorlatokat foglal magában. Az összesen minimum 300 óra időtartamú szakmai gyakorlatok követelményeit a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg, kreditértéke 15 kredit.Szakirányok, specializációk:

média- és információs műveltségFelvételi irányszám: 5<20 fő

Felvételi követelmények: emelt szintű érettségi

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Önköltséges képzés esetén a képzés ára: nappali munkarend - 250.000 Ft / félév; levelező munkarend - 190.000 Ft / félév

 

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak:

egy idegen nyelv ((angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem fizika vagy földrajz vagy kémia vagy biológia vagy informatika vagy informatikai
alapismeretek vagy informatika ismeretek vagy informatikai ismeretek.
Az érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a felsoroltakból jelentkezőnek, egyet emelt szinten kell teljesíteni.
 

 

Előző évek ponthatárai

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ANA

346

270

281

280

286

300

294

296

286

ANK

240

338

281

280

286

300

294

296

286

ALA

nem hird.

nem hird.

nem hird.

nem hird.

nem hird.

nem hird.

n.i.

389

288

ALK

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

389

288Elhelyezkedési területek

Tipikus munkahelyek:

A végzett hallgatók főképp könyvtári, közgyűjteményi munkahelyeken dolgozhatnak, így közkönyvtárakban, szakkönyvtárakban, iskolai könyvtárakban vagy múzeumokban. Emellett általános informatikai, adat- és adatbázis-kezelési feladatokat támasztó, gazdasági tevékenységet kiegészítő, információs szolgáltatásokat ellátó egyéb munkakörökben is elhelyezkedhetnek. Kisebb mértékben, de a foglalkoztatók között lehet számítani az elektronikus vagy nyomtatott médiára, valamint egyéb információszolgáltatást végző intézményekre, művelődési központokra, kulturális intézményekre is.

Tipikus beosztás, munkakör: informatikus könyvtáros, informatikus (support, help-desk, programozó, fejlesztő), iskolai könyvtáros, könyvtáros, könyvtári asszisztens, tankönyvi referens, információs munkatárs, iratkezelő, irodavezető, irodai ügyintéző, koordinátor, múzeumi gyűjteménykezelő

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (72) 501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: www.btk.pte.hu 

 

Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet

Intézeti honlap: https://btk.pte.hu/hfmi