Informatikus könyvtáros alapszak


Képzési idő
6 félév
Munkarend
Nappali, Levelező

Képzési szint
Alapképzés/BA/BSc
Képzésterület
Társadalomtudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

Az alapképzésekről általában

Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer első felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. Az alapképzésben nem szerezhető tanári képesítés.

A megszerzendő kreditek száma legalább 180, a képzési idő 6 félév (szociális munka szakon 6+1). Az alapképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Bachelor of Arts (rövidítve: BA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport- és természettudományok területén Bachelor of Sciences (rövidítve: BSc).


A jelentkezés feltétele

 • legalább középfokú végzettség és egy emelt szintű érettségi az adott szakra megadott vizsgatárgyak egyikéből

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek

 • az érettségivel rendelkezők (ha a kétszintű érettségi rendszer bevezetése előtt szereztek érettségit, érdemes megfontolni a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga - FFSZV - lehetőségét)
 • illetve azon DIPLOMÁSOK, akik újabb alapképzést szeretnének elvégezni. SZÁMUKRA ALTERNATÍV PONTSZÁMÍTÁS  LEHETSÉGES. Bővebben a   diplomás pontszámításról ITT!

 

TANÁRI PÁLYÁRA KÉSZÜLŐKNEK AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉST JAVASOLJUK!

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

Az ideális jelentkező alkalmas az emberekkel való kapcsolat kialakítására és jó kapcsolattartásra, jó kommunikációs és szervezőkészséggel, alapszintű pedagógiai, pszichológiai érzékkel, érdeklődéssel rendelkeznek, jó az együttműködő készségük, kihívásnak tekintik a szolgáltatói tevékenységet, képesek egyéni döntések meghozatalára és csoportmunkára, érdeklődést mutatnak az információfeldolgozás, -tárolás, -visszakeresés folyamata iránt.


 

Képzés célja

A képzés során korszerű könyvtári–informatikai ismeretekkel rendelkező könyvtári és tájékoztatási szakemberek képzése a célunk. A végzett hallgatók képesek a különböző könyvtártípusok, valamint a szaktájékoztatási feladatokat végző intézmények megalapozott gyakorlati szaktudást igénylő munkaköreinek ellátására. Képesek a különböző információhordozók, dokumentumok gyűjtésére, feldolgozására, tárolására és közreadására, valamint a könyvtári munka és tájékoztatási tevékenység szervezésére. Felkészültek az információs szolgáltatások működtetésére; számítógépes szakirodalmi információs rendszerek alkalmazására.

A képzésben résztvevők olyan iskolai és városi könyvtárakban, mint például a Tudásközpont, Csorba Győző Könyvtár végezhetik a szakmai gyakorlatot, ahol a fent említett, a képzés során már elsajátított tudásukat a gyakorlatban is tesztelhetik, tovább fejleszthetik. 

Az alapszakra azoknak a szakma iránt érdeklődőknek érdemes jelentkezniük, akik alkalmasak az emberekkel való kapcsolat kialakítására és jó kapcsolattartásra, jó kommunikációs és szervezőkészséggel, alapszintű pedagógiai, pszichológiai érzékkel, érdeklődéssel rendelkeznek, jó az együttműködő készségük, kihívásnak tekintik a szolgáltatói tevékenységet, képesek egyéni döntések meghozatalára és csoportmunkára, érdeklődést mutatnak az információfeldolgozás, -tárolás, -visszakeresés folyamata iránt. A képzett szakemberektől elvárható, hogy felismerjék az európai és hazai kulturális örökség különféle könyvtári dokumentumokban található alkotásait és értékeit. A képzés részeként minden hallgatónak teljesítenie kell a kötelező szakmai gyakorlatot; ezt elvégezhetik bármelyik könyvtártípusban vagy információszolgáltató szervezetnél. A végzettek alkalmasak kisebb közművelődési és szakkönyvtárak, valamint az iskolai könyvtárak szolgáltatásainak megszervezésére és irányítására, a nagyobb könyvtárak, információs intézmények önálló szervezeti egységeinek vezetésére, tájékoztatási tevékenység szervezésére.

Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali, Levelező

Költségtérítés összege: NK: 300.000 Ft / félév LK: 250.000 Ft / félév

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 6 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: Informatikus könyvtáros (a specializáció megnevezésével)

Képzési jellemzők:

Foglalkozások gyakorisága

 • nappali munkarendben: naponta,
 • levelező munkarendben: havonta egyszer három nap (ált. csütörtöktől szombatig)

Minor szakként felvehető!

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok

 • specializáció

IDEGENNYELVI KÖVETELMÉNYEK
A felsőoktatási intézmény gondoskodik az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek oktatásáról, a tanterv részeként biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a hallgató megszerezhesse a tantervben meghatározott, az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismereteket. A felsőoktatási intézmény a tantervben foglaltak szerint biztosítja a tudásmérés lehetőségét a hallgató részére és értékeli az idegen szaknyelvi ismeretek megszerzését. A felsőoktatási intézmény a tantervben meghatározhat az idegen szaknyelvi ismeretként elfogadható államilag elismert nyelvvizsgát vagy más nyelvtudásmérést.


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE-BTK  MESTERKÉPZÉSEINEK KERETÉBEN

a) Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • andragógia MA
 • emberi erőforrás tanácsadó MA
 • kulturális mediáció MA
 • kulturális örökség tanulmányok MA
 • könyvtártudomány MA
 • dokumentumfilm-rendező művész MA

b) Mestertanulmányok alatt teljesítendő különbözeti tanulmányokkal:

 • horvát nyelv és irodalom MA (középfokú C, azaz B2 horvát nyelvvizsgával)
 • osztatlan tanárképzés, könyvtárostanár szakkal egyéb szak társítva

c) Egyéb mesterszakjainkra a megfelelést kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgáltatni.


EGYÉB KÉPZÉS

biblioterápia szakirányú továbbképzési szakFőbb témakörök:

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül

 • társadalom- és bölcsészettudományok 15-25 kredit
 • könyvtártan és információszervezés 30-40 kredit
 • menedzsment ismeretek 5-20 kredit
 • informatika 15-25 kredit
 • kommunikációs ismeretek 5-20 kredit
 • A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret. A válaszható specializációk kreditaránya további 35-50 kredit

A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai törzsanyag részeként a szakmai gyakorlat könyvtárakban és információszolgáltató szervezetekben végzett gyakorlatokat foglal magában. Az összesen minimum 300 óra időtartamú szakmai gyakorlatok követelményeit a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg, kreditértéke 15 kredit.Szakirányok, specializációk:
 • média- és információs műveltség


Felvételi irányszám: 5<20 fő

Felvételi követelmények: középszintű szintű érettségi vizsga

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak

biológia v. dráma v. filozófia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. társadalomismeret v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (informatika ismeretek; informatikai ismeretek) v. egy idegen nyelv (angol; arab; beás; bolgár; bolgár nemzetiségi nyelv; cseh; eszperantó; finn; francia; héber; holland; horvát; horvát nemzetiségi nyelv; japán; kínai; latin nyelv; lengyel; lovári; német; német nemzetiségi nyelv; olasz; orosz; portugál; román; spanyol; szerb; szlovák; szlovén nemzetiségi nyelv; szlovén nyelv; török; újgörög; ukrán) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (informatikai alapismeretek)

Az érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a felsoroltakból a jelentkezőnek.

Előző évek ponthatárai

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 2022

ANA

281

280

286

300

294

296

286

280 280

ANK

281

280

286

300

294

296

286

280 280

ALA

nem hird.

nem hird.

nem hird.

nem hird.

n.i.

389

288

280 280

ALK

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

389

288

280 280


Elhelyezkedési területek

Tipikus munkahelyek

A végzett hallgatók főképp könyvtári, közgyűjteményi munkahelyeken dolgozhatnak, így közkönyvtárakban, szakkönyvtárakban, iskolai könyvtárakban vagy múzeumokban. Emellett általános informatikai, adat- és adatbázis-kezelési feladatokat támasztó, gazdasági tevékenységet kiegészítő, információs szolgáltatásokat ellátó egyéb munkakörökben is elhelyezkedhetnek. Kisebb mértékben, de a foglalkoztatók között lehet számítani az elektronikus vagy nyomtatott médiára, valamint egyéb információszolgáltatást végző intézményekre, művelődési központokra, kulturális intézményekre is.

Tipikus beosztás, munkakör

informatikus könyvtáros, informatikus (support, help-desk, programozó, fejlesztő), iskolai könyvtáros, könyvtáros, könyvtári asszisztens, tankönyvi referens, információs munkatárs, iratkezelő, irodavezető, irodai ügyintéző, koordinátor, múzeumi gyűjteménykezelő

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: (72) 501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet

7624 Pécs, Rókus u. 2. P épület