Közösségszervezés alapszak


Képzési idő
6 félév
Munkarend
Nappali, Levelező

Képzési szint
Alapképzés/BA/BSc
Képzésterület
Bölcsészettudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

Az alapképzésekről általában

Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer első felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. Az alapképzésben nem szerezhető tanári képesítés.

A megszerzendő kreditek száma legalább 180, a képzési idő 6 félév (szociális munka szakon 6+1). Az alapképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Bachelor of Arts (rövidítve: BA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport- és természettudományok területén Bachelor of Sciences (rövidítve: BSc).


A jelentkezés feltétele

 • legalább középfokú végzettség és egy emelt szintű érettségi az adott szakra megadott vizsgatárgyak egyikéből

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek

 • az érettségivel rendelkezők (ha a kétszintű érettségi rendszer bevezetése előtt szereztek érettségit, érdemes megfontolni a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga - FFSZV - lehetőségét)
 • illetve azon DIPLOMÁSOK, akik újabb alapképzést szeretnének elvégezni. SZÁMUKRA ALTERNATÍV PONTSZÁMÍTÁS  LEHETSÉGES. Bővebben a   diplomás pontszámításról ITT!

 

TANÁRI PÁLYÁRA KÉSZÜLŐKNEK AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉST JAVASOLJUK!

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

Azok jelentkezését várjuk, akik szívesen helyezkednének el az állami, önkormányzati, piaci és nonprofit szektor kultúrával, közösségszervezéssel és lokális fejlesztéssel, továbbá művelődéssel foglalkozó szervezeteinél, intézményeinél, vállalkozásainál Magyarországon és külföldön egyaránt.


 

Képzés célja

a társadalmi közegek és művelődési színterek széles spektrumában, különböző korosztályok segítésére olyan szakemberek képzése, akik a motiválás, a képességfejlesztés változatos eszközeivel támogatják a települési és intézményi közösségek kialakulását, fejlődését, továbbá ösztönzik kezdeményezéseiket, fejlesztik cselekvőképességüket és menedzselik erőforrásaik gyűjtését.

Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali, Levelező

Költségtérítés összege: NK LK: 300.000 Ft / félév

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 6 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: • kulturális közösségszervező • ifjúsági közösségszervező • humánfejlesztő

Képzési jellemzők:

Foglalkozások gyakorisága

 • nappali munkarendben naponta
 • levelező munkarendben havonta egyszer három nap (ált. csütörtöktől szombatig)

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok

 • szakirány
  • közösségszervezés alapképzési szakon a szakirányok közül a hallgatók a képzés 4. félévében választhatnak
  • az egyes szakirányok csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

IDEGENNYELVI KÖVETELMÉNYEK
A felsőoktatási intézmény gondoskodik az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek oktatásáról, a tanterv részeként biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a hallgató megszerezhesse a tantervben meghatározott, az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismereteket. A felsőoktatási intézmény a tantervben foglaltak szerint biztosítja a tudásmérés lehetőségét a hallgató részére és értékeli az idegen szaknyelvi ismeretek megszerzését. A felsőoktatási intézmény a tantervben meghatározhat az idegen szaknyelvi ismeretként elfogadható államilag elismert nyelvvizsgát vagy más nyelvtudásmérést.


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE-BTK MESTERKÉPZÉSEINEK KERETÉBEN

a) Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül

 • andragógia
 • emberi erőforrás tanácsadó MA
 • kulturális mediáció MA
 • kulturális örökség MA

az utóbbi kettőhöz választható a Hochschule Zittau/Görlitz német partnerintézményünk Kultur und Management MA képzését integráló ún. magyar-német kettős diploma képzés

 • dokumentumfilm-rendező művész MA

b) Mestertanulmányok alatt teljesítendő különbözeti tanulmányokkal

 • horvát nyelv és irodalom MA (középfokú C, azaz B2 horvát nyelvvizsgával)
 • politikatudomány
 • osztatlan tanárképzés, közösségi művelődés tanár szakkal egyéb szak társítva

c) Egyéb mesterszakjainkra a megfelelést kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgáltatni.Főbb témakörök:

Hallgatóink a filozófia, szociológia, pedagógia, pszichológia, jog, általános menedzsment és az informatika tudományterületein bővíthetik műveltségüket és általános kompetenciáikat. Az első négy szemeszter alatt a hallgatók a szakmai törzsanyagot megjelenítő művelődéselmélet, művelődéstörténet, közművelődés, és a közösségi fejlesztés, továbbá a kultúraközvetítés és ifjúsági kultúra, valamint az ifjúsági- és humánfejlesztés, felnőttképzés elméleti és gyakorlati munkaformáinak ismereteit sajátíthatják el.


Általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek 11-23 kredit

 • filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret

Művelődéselmélet és -történet, közművelődés 23-34 kredit.

Közösségi fejlesztés 17-29 kredit.

Kultúraközvetítés és ifjúsági kultúra 17-29 kredit.

Ifjúsági- és humánfejlesztés, felnőttképzés 17-29 kredit.

A választott szakirány szerinti speciális ismeretek legfeljebb 50 kredit.

A szakirányok tudományágai, szakterületei 22-28 kredit


SZAKMAI GYAKORLAT

A szakmai gyakorlat a kiscsoportos tantervi gyakorlaton túl magában foglalja:

 • a harmadik vagy negyedik félév során egy alkalommal kulturális intézményben vagy szervezetben teljesítendő kéthetes (80 óra), adott képzési időszakhoz kapcsolódó gyakorlatot, valamint
 • a szakirányú szakképzettség szerinti, a választott szakiránynak megfelelő intézményben vagy szervezetben biztosított, legalább 160 óra, képzési időszakhoz kapcsolódó (a nyári szünet időtartamára is kiterjeszthető) gyakorlatot.

A szakmai gyakorlati helyet a felsőoktatási intézmény jelöli ki a hallgatóval egyeztetve. A gyakorlati helyszínek lehetnek: települési önkormányzatok, oktatási, közösségi művelődési intézmények, közösségi színterek, közművelődési intézmények, ifjúsági információs és tanácsadó irodák, ifjúsági vagy ifjúsággal foglalkozó szervezetek, ifjúsági szociális intézmények, felnőttképzési és humánfejlesztő szervezetek, egyházi, nonprofit és civil szervezetek, amelyekkel a szakmai gyakorlatra a felsőoktatási intézmény megállapodást kötött, és a szakmai gyakorló hely rendelkezik a szakmai gyakorlat szakszerű irányításához szükséges felkészültségű gyakorlatvezetővel.Szakirányok, specializációk:
 • kulturális közösségszervezés
 • ifjúsági közösségszervezés
 • humánfejlesztés

A közösségszervezés alapképzési szakon a szakirányok közül a hallgatók a képzés 4. félévében választhatnak. Az egyes szakirányok csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.Felvételi irányszám: 5<25 fő

Felvételi követelmények: középszintű szintű érettségi vizsga

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak

állampolgári ismeretek v. biológia v. digitális kultúra v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (angol; francia; német; orosz). 

Az érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a felsoroltakból a jelentkezőnek.

Előző évek ponthatárai

2017

2018

2019

2020

2021 2022

ANA

310-320

313

315

312

311 322

ANK

n.i.

315

n.i.

n.i.

280 319

ALA

324-335

318

318

346

316 310

ALK

n.i.

308

n.i.

280

280 280


Elhelyezkedési területek

A fiatal szakemberek előtt – a hiánypótló képzés nyomán – új szakmai életpályák és izgalmas karrier-utak nyílnak meg, hiszen a jövő segítő szakembereit a közoktatáskorú gyermekek, a fiatal felnőttek és az idős korosztályok ellátására a munkaerőpiac humán szférájában számos állami, piaci, egyházi és civil szervezet várja, ill. tudja foglalkoztatni.

Tipikus munkahelyek

 • közoktatáskorú gyermekek, a fiatal felnőttek és az idős korosztályok ellátását célzó intézmények, a munkaerőpiac humán szférájában állami, piaci, egyházi és civil szervezetek

Tipikus beosztás, munkakör

Közösségi művelődési intézmények, közösségi színterek, közművelődési intézmények, ifjúsági információs és tanácsadó irodák referensi munkaköre, ifjúsági vagy ifjúsággal foglalkozó szervezetek, ifjúsági szociális intézmények, felnőttképzési és humánfejlesztő szervezetek, egyházi, nonprofit és civil szervezetek alkalmazottja.

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: (72) 501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu   

Facebook
Instagram
YouTube


Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet

Művelődéstudományi Tanszék​

7624 Pécs, Rókus u. 2. P épület

Szakfelelős: Dr. habil. Várnagy Péter tanszékvezető egyetemi docens | varnagy.peter@pte.hu
Tel.: (72) 501-500 / 64115 mellék