Közösségszervezés alapszak


Képzési idő
6 félév
Munkarend
Nappali, Levelező

Képzési szint
Alapképzés/BA/BSc
Képzésterület
Bölcsészettudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer első felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. Az alapképzésben nem szerezhető tanári képesítés.

A megszerzendő kreditek száma legalább 180, a képzési idő 6 félév (szociális munka szakon 6+1). Az alapképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Bachelor of Arts (rövidítve: BA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport- és természettudományok területén Bachelor of Sciences (rövidítve: BSc).

A jelentkezés feltétele: legalább középfokú végzettség és egy emelt szintű érettségi az adott szakra megadott vizsgatárgyak egyikéből.

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek:

 • az érettségivel rendelkezők (ha emelt szinttel nem rendelkezik, érdemes megfontolni a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga - FFSZV - lehetőségét)
 • illetve azon DIPLOMÁSOK, akik előző diplomájuktól eltérő tudományterületen tanulnának tovább. SZÁMUKRA ALTERNATÍV PONTSZÁMÍTÁS LEHETSÉGES. Bővebben a  diplomás pontszámításról ITT!

 

TANÁRI PÁLYÁRA KÉSZÜLŐKNEK AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉST JAVASOLJUK!

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

Azok jelentkezését várjuk, akik szívesen helyezkednének el az állami, önkormányzati, piaci és nonprofit szektor kultúrával, közösségszervezéssel és lokális fejlesztéssel, továbbá művelődéssel foglalkozó szervezeteinél, intézményeinél, vállalkozásainál Magyarországon és külföldön egyaránt.

Képzés célja

a társadalmi közegek és művelődési színterek széles spektrumában, különböző korosztályok segítésére olyan szakemberek képzése, akik a motiválás, a képességfejlesztés változatos eszközeivel támogatják a települési és intézményi közösségek kialakulását, fejlődését, továbbá ösztönzik kezdeményezéseiket, fejlesztik cselekvőképességüket és menedzselik erőforrásaik gyűjtését.

Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali Levelező

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 6 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: • kulturális közösségszervező • ifjúsági közösségszervező • humánfejlesztő

Képzési jellemzők:

Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta,

levelező munkarendben: havonta egyszer három nap (ált. csütörtöktől szombatig)

 

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: szakirány

 

Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE-BTK  MESTERKÉPZÉSEINEK KERETÉBEN

 

a) Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • andragógia
 • emberi erőforrás tanácsadó MA
 • kulturális mediáció MA
 • kulturális örökség MA

az utóbbi kettőhöz választható a Hochschule Zittau/Görlitz német partnerintézményünk Kultur und Management MA képzését integráló ún. magyar-német kettős diploma képzés

 • dokumentumfilm-rendező művész MA

 

b) Mestertanulmányok alatt teljesítendő különbözeti tanulmányokkal:

 • horvát nyelv és irodalom MA (középfokú C, azaz B2 horvát nyelvvizsgával)
 • politikatudomány
 • osztatlan tanárképzés, közösségi művelődés tanár szakkal egyéb szak társítva

 

c) Egyéb mesterszakjainkra a megfelelést kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgáltatni.Főbb témakörök:

Hallgatóink a filozófia, szociológia, pedagógia, pszichológia, jog, általános menedzsment és az informatika tudományterületein bővíthetik műveltségüket és általános kompetenciáikat. Az első négy szemeszter alatt a hallgatók a szakmai törzsanyagot megjelenítő művelődéselmélet, művelődéstörténet, közművelődés, és a közösségi fejlesztés, továbbá a kultúraközvetítés és ifjúsági kultúra, valamint az ifjúsági- és humánfejlesztés, felnőttképzés elméleti és gyakorlati munkaformáinak ismereteit sajátíthatják el.

 

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 11-23 kredit
 • művelődéselmélet és -történet, közművelődés 23-34 kredit
 • közösségi fejlesztés 17-29 kredit
 • kultúraközvetítés és ifjúsági kultúra 17-29 kredit
 • ifjúsági- és humánfejlesztés, felnőttképzés 17-29 kredit.
 • a választott szakirány szerinti speciális ismeretek legfeljebb 50 kredit.

 

A szakirányok tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya: 22-28 kredit

 

A szakmai gyakorlat követelményei

A közösségszervező szak gyakorlatorientált képzés, ezért hallgatóink a kiscsoportos tantervi gyakorlaton túl a 4. félév során két hetes (80 óra) tanévközi gyakorlatot, továbbá egy alkalommal - a választott specializációnak megfelelő - a 6. félév során intézményhez kötődő min. 160 óra tanévközi gyakorlatot is teljesítenek.Szakirányok, specializációk:
 • kulturális közösségszervezés
 • ifjúsági közösségszervezés
 • humánfejlesztés


Felvételi irányszám: 5<25 fő

Felvételi követelmények: emelt szintű érettségi

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Önköltséges képzés esetén a képzés ára: 300.000 Ft / félév

 

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak:

kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, orosz) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

 

Előző évek ponthatárai

2017

2018

2019

2020

ANA

310-320

313

315

312

ANK

n.i.

315

n.i.

n.i.

ALA

324-335

318

318

346

ALK

n.i.

308

n.i.

280Elhelyezkedési területek

A fiatal szakemberek előtt – a hiánypótló képzés nyomán – új szakmai életpályák és izgalmas karrier-utak nyílnak meg, hiszen a jövő segítő szakembereit a közoktatáskorú gyermekek, a fiatal felnőttek és az idős korosztályok ellátására a munkaerőpiac humán szférájában számos állami, piaci, egyházi és civil szervezet várja, ill. tudja foglalkoztatni.

 

Tipikus munkahelyek:

közoktatáskorú gyermekek, a fiatal felnőttek és az idős korosztályok ellátását célzó intézmények, a munkaerőpiac humán szférájában állami, piaci, egyházi és civil szervezetek.

Tipikus beosztás, munkakör:

Közösségi művelődési intézmények, közösségi színterek, közművelődési intézmények, ifjúsági információs és tanácsadó irodák referensi munkaköre, ifjúsági vagy ifjúsággal foglalkozó szervezetek, ifjúsági szociális intézmények, felnőttképzési és humánfejlesztő szervezetek, egyházi, nonprofit és civil szervezetek alkalmazottja.

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (72) 501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu   

Kari honlap: www.btk.pte.hu 

 

Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet

Művelődéstudományi Tanszék​

7624 Pécs, Rókus u. 2. P épület

Intézeti honlap: https://btk.pte.hu/hfmi  

Szakfelelős: Dr. habil. Várnagy Péter tanszékvezető egyetemi docens

E-mail: varnagy.peter@pte.hu

Tel.: (72) 501-500 / 64115 mellék