Ókori nyelvek és kultúrák [klasszika-filológia] alapszak (görög-római kultúra)


Képzési idő
6 félév
Munkarend
Nappali

Képzési szint
Alapképzés/BA/BSc
Képzésterület
Bölcsészettudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

Az alapképzésekről általában

Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer első felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. Az alapképzésben nem szerezhető tanári képesítés.

A megszerzendő kreditek száma legalább 180, a képzési idő 6 félév (szociális munka szakon 6+1). Az alapképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Bachelor of Arts (rövidítve: BA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport- és természettudományok területén Bachelor of Sciences (rövidítve: BSc).


A jelentkezés feltétele

 • legalább középfokú végzettség és egy emelt szintű érettségi az adott szakra megadott vizsgatárgyak egyikéből

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek

 • az érettségivel rendelkezők (ha a kétszintű érettségi rendszer bevezetése előtt szereztek érettségit, érdemes megfontolni a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga - FFSZV - lehetőségét)
 • illetve azon DIPLOMÁSOK, akik újabb alapképzést szeretnének elvégezni. SZÁMUKRA ALTERNATÍV PONTSZÁMÍTÁS  LEHETSÉGES. Bővebben a   diplomás pontszámításról ITT!

 

TANÁRI PÁLYÁRA KÉSZÜLŐKNEK AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉST JAVASOLJUK!

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

Annak ajánljuk a szakot, aki valami különlegeset keres. Aki latinul vagy ógörögül tanulna, kíváncsi az ókori emberek gondolkodására és arra, mennyi mindent adhat a ma emberének az ókori görög-római kultúra. Akit érdekel az ókori (és nem csak ókori) irodalom, képzőművészet, színház, zene, az antik görög és római élet és történelem, filozófia és vallás. Aki szeretne tanulni szöveget és képzőművészeti alkotást értelmezni, kapcsolataikat felfedezni.


 

Képzés célja

olyan gyakorlati ismeretekkel is rendelkező bölcsész szakemberek képzése, akik képesek tájékozódni az ókori görög-római kultúra tudásterületein. Alapszinten ismerik a latin és az ógörög nyelvet, az ókori Mediterráneum és a vele érintkező területek népeinek és országainak történetét, kultúráját, a klasszikus antikvitásról elmélyültebb tudásra tesznek szert. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben folytatására.


Kinek ajánljuk képzéseinket? Aki olyasmit kíván tanulni az egyetemen, ami különleges. Aki szeretne tanulni latinul vagy ógörögül, aki kíváncsi az ókori emberek gondolkodására és arra, mennyi mindent adhat a ma emberének az ókori görög-római kultúra. Akit érdekel az ókori (és nem csak ókori) irodalom, képzőművészet, színház és színjátszás zene, az antik görög és római élet és történelem, filozófia, mitológia és vallás. Aki szeretne tanulni szöveget és képzőművészeti alkotást értelmezni, kapcsolataikat felfedezni.

Miben egyedülálló a pécsi latin-görög képzés? Múzeumpedagógiai specializáció és múzeumi gyakorlat, görög színház, színjátszás, ókori zene, vallás és irodalom.

Ki fogja jól érezni magát nálunk? Aki szeret kérdezni, elmélyülni, figyelni, felfedezni. Aki szereti a kis létszámú órákat, családias légkört, egyéni, személyre szabott konzultációt, a közvetlen kapcsolatot az oktatókkal. Akinek tanulmányai során fontos szempont a tehetséggondozás: szakszemináriumok, TDK, szakdolgozat, sőt akár publikáció tanári segítése, támogatása, aki jó eséllyel szeretne pályázni a Kerényi Károly szakkollégiumba.

Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali

Költségtérítés összege: 300.000 Ft / félév

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 6 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész klasszika-filológia szakirányon

Képzési jellemzők:

Foglalkozások gyakorisága

 • naponta

Minor szakként felvehető

 • nappali munkarendben
  • követelmény: nincs

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok

 • specializáció
 • minor

IDEGENNYELVI KÖVETELMÉNYEK
A felsőoktatási intézmény gondoskodik az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek oktatásáról, a tanterv részeként biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a hallgató megszerezhesse a tantervben meghatározott, az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismereteket. A felsőoktatási intézmény a tantervben foglaltak szerint biztosítja a tudásmérés lehetőségét a hallgató részére és értékeli az idegen szaknyelvi ismeretek megszerzését. A felsőoktatási intézmény a tantervben meghatározhat az idegen szaknyelvi ismeretként elfogadható államilag elismert nyelvvizsgát vagy más nyelvtudásmérést.

A záróvizsga letétele a klasszika-filológia szakirányon a latin és az ógörög nyelv középfokú (B2), komplex típusnak megfelelő nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE-BTK  MESTERKÉPZÉSEINEK KERETÉBEN

a) Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • klasszika-filológia MA (ennek elvégzése után egyszakos latin nyelv és kultúra tanára osztatlan tanári mesterszak, képzési idő 2 félév)
 • irodalom- és kultúratudomány MA

b) Mestertanulmányok alatt teljesítendő különbözeti tanulmányokkal:

 • osztatlan tanárképzés, latin nyelv és kultúra tanára szakkal egyéb szak társítva

c) Egyéb mesterszakjainkra a megfelelést kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgáltatni.Főbb témakörök:

Latin és görög nyelv, szövegolvasás. Görög és római irodalomtörténet. Ókortörténet. Antik vallástörténet, mitológia művészettörténet, ikonográfia, görög-római színháztörténet és zene.

Alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek

 • filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, elméleti nyelvészet, irodalomelmélet, esztétika, az ókori kultúrák ismeretkörei (ókori nyelvek és írások, történelem, vallástudomány, vallástörténet, irodalomtörténet, művészettörténet, archeológia, civilizációtörténet) 26-30 kredit

Ókortudományi szakmai ismeretek 135-145 kredit

 • ókori nyelvi alapozó modul 16-20 kredit
  • az ókori Mediterráneum népei, területei közötti gazdasági és szellemi kapcsolatok
 • a klasszika-filológia szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek 70-75 kredit
  • nyelvi képzés (görög és latin grammatika, auktorolvasás)
  • egyéb történeti, irodalomtörténeti és kultúrtörténeti ismeretek (régiségtan, mitológia, verstan-metrika, irodalomtörténet, színháztörténet, tudománytörténet, numizmatika, epigráfia, zenetörténet)
  • specializáció [görög, latin specializáció (ógörög, bizánci görög, latin, középlatin, újkori latin, patrisztika)]
 • választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit


Szakirányok, specializációk:
 • múzeumpedagógia a görög-római kultúra területeihez
  • főbb tantárgyak
   • szövegolvasás és műelemzés (képek és szövegek együttes elemzése)
   • antik kultúrtörténeti tárgyak (színház, művészet, ikonográfia, zene)
   • pszichológia
   • múzeumpedagógiai szeminárium
  • a specializációt választó hallgatók megismerkednek az antik kultúra és a bölcsészettudomány digitálisan hozzáférhető forrásaival
  • megismerkednek múzeumi adatbázisokkal, múzeumpedagógiai gyakorlaton vesznek részt


Felvételi irányszám: 5<10 fő

Felvételi követelmények: középszintű szintű érettségi vizsga

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak

magyar nyelv és irodalom vagy történelem

ÉS

állampolgári ismeretek v. angol v. arab v. digitális kultúra v. francia v. japán v. latin nyelv v. német v. olasz v. orosz v. spanyol v. újgörög 

Az érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a felsoroltakból a jelentkezőnek.

Előző évek ponthatárai

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 2022

ANA

n.i.

n.i.

346

354

311

366

338

n.i. n.i.

ANK

n.i.

n.i.

284

388

388

401

n.i.

n.i. n.i.

ALA

 

 

 

 

 

 

340

310 n.i.

ALK

 

 

 

 

 

 

280

280 n.i.


Elhelyezkedési területek

Tipikus munkahelyek

 • múzeumpedagógiai programok, idegenforgalom, könyvtárak, egyházak, könyv- és lapkiadók, internetes portálok, kulturális és művészeti intézmények

Tipikus munkakör

 • programszervező, foglalkozásvezető, titkárságvezető, idegenvezető, szerkesztő

Az alapfokozatot megszerzők a gyakorlati felkészítés révén sikerrel helyezkedhetnek el olyan, alapszintű szakmai tudást igénylő területeken is, mint a múzeumpedagógia Magyarország ókori emlékeket őrző múzeumaiban (elsősorban a Dunántúl területén és Budapesten),  turisztika-idegenforgalom (szakszerű vezetés archeológiai-múzeumi területen hazánkban és külföldre látogató csoportoknak): Nyugat-Magyarország, Pannónia, bővelkedik ókori emlékekben, és Itália, Görögország s a Közel-Kelet a kulturális idegenforgalom fontos célpontjai.

Az ókori nyelvek és kultúrák alapszak (BA) klasszika-filológia szakiránya a bölcsész klasszika-filológiai mestertanulmányok előkészítője (lásd lejjebb továbblépési lehetőségek a) pont).

Az alapszak elvégzése után ilyen irányú tanulmányaikat nem folytatókat illető tapasztalat: a munkaadók könnyebben felfigyelnek a pályázó különleges diplomájára, mely következtetni enged az állásra jelentkező komplex készségeire, tanulási képességeire, intelligenciájára, tág látókörére. A pécsi bölcsészkar görög-latin képzésének negyedszázados tapasztalata alapján a diplomát szerzett hallgatók speciális tanulmányaiknak köszönhetően olyan máshol nem megszerezhető készségeket sajátíthatnak el, amelyek képessé teszik őket tudásuk konvertálására a legkülönbözőbb új területekre, a gazdaságtól a politikáig, a kommunikációtól az irodalmi és más alkotó tevékenységekig.

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: (72) 501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Klasszika-Filológia Tanszék

Tanszéki e-mail: klf@pte.hu