Romológia alapszak (magyar vagy angol nyelven)


Képzési idő
6 félév
Munkarend
Nappali, Levelező

Képzési szint
Alapképzés/BA/BSc
Képzésterület
Bölcsészettudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

Az alapképzésekről általában

Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer első felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. Az alapképzésben nem szerezhető tanári képesítés.

A megszerzendő kreditek száma legalább 180, a képzési idő 6 félév (szociális munka szakon 6+1). Az alapképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Bachelor of Arts (rövidítve: BA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport- és természettudományok területén Bachelor of Sciences (rövidítve: BSc).


A jelentkezés feltétele

 • legalább középfokú végzettség és egy emelt szintű érettségi az adott szakra megadott vizsgatárgyak egyikéből

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek

 • az érettségivel rendelkezők (ha a kétszintű érettségi rendszer bevezetése előtt szereztek érettségit, érdemes megfontolni a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga - FFSZV - lehetőségét)
 • illetve azon DIPLOMÁSOK, akik újabb alapképzést szeretnének elvégezni. SZÁMUKRA ALTERNATÍV PONTSZÁMÍTÁS  LEHETSÉGES. Bővebben a   diplomás pontszámításról ITT!

 

TANÁRI PÁLYÁRA KÉSZÜLŐKNEK AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉST JAVASOLJUK!

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

A romológus szakemberek képesek a cigány, roma közösségeket érintő kérdések hatékony közvetítésére minden olyan társadalmi szervezethez, amely e közösségekkel kommunikál, és egyúttal képesek a társadalmi szervezetek által megfogalmazott igényeket közvetíteni a lokális cigány közösségek felé, szakemberek (szociológus, szociálpolitikus, pedagógus, jogász, orvos) mellett közvetítői feladatokat látnak el. A szakot elvégzők középszinten elsajátítják a romani vagy a beás nyelvet, a cigány kultúrát.


 

Képzés célja

olyan romológus szakemberek képzése, akik képesek a cigány, roma közösségeket érintő kérdések hatékony közvetítésére minden olyan társadalmi szervezethez, amely e közösségekkel kommunikál, és egyúttal képesek a társadalmi szervezetek által megfogalmazott igényeket közvetíteni a lokális cigány közösségek felé. Továbbá akik a cigány közösségek kultúrájával és problémáival foglalkozó szakemberek (szociológus, szociálpolitikus, pedagógus, jogász, orvos) mellett közvetítői feladatokat látnak el. A szakot elvégzők középszinten elsajátítják a romani vagy a beás nyelvet, a cigány kultúrát. Ismereteikre építve a Közös Európai Referenciakeret középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szintjén képesek romani vagy beás nyelvű hétköznapi, kulturális, társadalmi valamint nyelvtudományi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni és alkotni írásban és szóban. Behatóan ismerik a hazai cigányok nyelveit, történelmét, néprajzát, irodalmát, jog- és intézményrendszerét. Hazai és nemzetközi szervezetekben, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, valamint az újságírás és a PR területén láthatnak el feladatokat. Ismereteiket a hazai nemzetiségi szervezetek, önkormányzati és kulturális intézmények kötelékében hasznosíthatják. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 • ha toleráns vagy más társadalmi csoportok iránt, s ezért szívesen megismernél egy köztünk élő, de a többség számára nagyon idegen és ismeretlen népcsoportot
 • ha nem vagy toleráns, de szeretnél ezen változtatni és megtudni, miért is nem igazak azok a sztereotípiák, amiket róluk mondanak
 • ha szeretnél aktívan is belekóstolni szociológiai, nyelvészeti, pedagógiai kutatásokba, de nem kutatói pályára készülsz
 • ha terepen is megismerkednél helyi közösségekkel, kultúrákkal, emberekkel

         AKKOR ITT A HELYED!

Tantárgyi struktúránk a társadalom- és bölcsészettudományok széles palettáját felöleli, sok területtel foglalkozunk óráinkon, de minden tudományból csak a számunkra legfontosabb ismereteket vizsgáljuk, amelyek kapcsolódnak a magyarországi cigányokról szóló témáinkhoz. Tanáraink nem csak egy-egy tudományterületen jártasak és képzettek, ezért az ismereteket összefüggéseikben, a különböző diszciplínák ismereteinek metszésében láttatják.

Ha hallgatóként

 • bekapcsolódnál tudományos kutatásokba, részt vennél terepmunkán
 • szívesen szerveznél programokat
 • részt vennél képzési programokban, akár tanítanál is tanárainkkal együtt
 • kapcsolódnál egy önképző hallgatói műhelyhez
 • részt vennél önszerveződő hallgatói csoportok munkájában
 • konferenciáznál velünk

akkor itt a helyed: Wlislocki Henrik Szakkollégium

Képzés nyelve: Angol, Magyar

Képzési forma: Nappali, Levelező

Költségtérítés összege: 300.000 Ft / félév (magyar nyelvű képzés) angol nyelvű állami ösztöndíjas képzés: 150.000 Ft/félév idegennyelvi hozzájárulás angol nyelvű önköltséges képzés: 300.000 Ft + 150.000 Ft/félév idegen nyelvi hozzájárulás

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 6 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: romológus

Képzési jellemzők:

Az angol nyelvű képzést csak nappali munkarendben hirdetjük.

 

Foglalkozások gyakorisága

 • nappali munkarendben naponta
 • levelező munkarendben általában havonta egy alkalommal (csütörtök-péntek-szombati napokon)

Minor szakként felvehető

 • nappali munkarendben
 • követelmény: nincs v. felvételi elbeszélgetés

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok

 • specializáció
 • minor szak

IDEGENNYELVI KÖVETELMÉNYEK
A felsőoktatási intézmény gondoskodik az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek oktatásáról, a tanterv részeként biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a hallgató megszerezhesse a tantervben meghatározott, az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismereteket. A felsőoktatási intézmény a tantervben foglaltak szerint biztosítja a tudásmérés lehetőségét a hallgató részére és értékeli az idegen szaknyelvi ismeretek megszerzését. A felsőoktatási intézmény a tantervben meghatározhat az idegen szaknyelvi ismeretként elfogadható államilag elismert nyelvvizsgát vagy más nyelvtudásmérést.

A szak a Neveléstudományi Intézeten belül 1 tanszékkel működik. Oktatói létszám: 9 főállású oktató (3 docens, 3 egy. adjunktus és 3 tanársegéd), jelentős publikációkkal – hazai és külföldi – rendelkeznek. A tanszék a Wlislocki Henrik Tehetséggondozó Szakkollégiumot működteti, hallgatóinknak lehetősége van TDK-s, OTDK-s tevékenység folytatására. Az elméleti és empirikus kutatásban legjobbak az egyetemi oktatás és tudományos kutatás területén folytathatják tevékenységüket.


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE-BTK MESTERKÉPZÉSEIBE

a) Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • romológia MA (ennek elvégzése után egyszakos romológiatanár osztatlan tanári mesterszak, képzési idő 2 félév)

b) Mestertanulmányok előtt / alatt teljesítendő különbözeti tanulmányokkal:

 • bölcsész- és társadalomtudományi MA szakok
 • osztatlan tanárképzés, romológiatanár egyéb szakkal társítva 

c) Egyéb mesterszakjainkra a megfelelést kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgáltatni.


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK MÁSHOL HIRDETETT MESTERKÉPZÉSEKEN

Egyenes ágon pl.: színháztudomány, kulturális antropológiaFőbb témakörök:

Általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek 23-37 kredit

 • általános alapozó ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 8-12 kredit
 • szakmai alapozó ismeretek (bevezetés a nyelvtudományba, az irodalomtudományba; a cigány népismeretbe; a romológiába; az európai cigányság helyzetébe; szocializáció és kisebbségi identitás; területi-társadalmi ismeretek, különös tekintettel a cigány közösségekre) 15-25 kredit

Romológiai szakmai ismeretek 80-90 kredit

 • nyelvtudomány [nyelvészeti ismeretek (bevezetés a szociolingvisztikába, kétnyelvűség, nyelvi tervezés és nyelvpolitika, szociolingvisztika - romani, beás -, nyelvtipológia); nyelvi ismeretek (beás lexika, beás grammatika, beás fordítási gyakorlat, romani lexika, romani grammatika, romani fordítási gyakorlat)]
 • egyéb társadalomtudományi ismeretek (a cigányság története, a kisebbségek nevelésszociológiája, multikulturális társadalom, interkulturális nevelés, a kisebbségek jogi helyzete Európában és Magyarországon, szociológiai ismeretek a cigánykutatásban, foglalkoztatás és gazdaságpolitika, civil szféra)
 • kultúra- és néprajzi ismeretek (cigány népismeret, mint tantárgy, néprajzi kutatások a cigányság körében, kulturális antropológia a cigánykutatásokban, a cigány közösségek zene és tánckultúrája, cigány, roma irodalom és képzőművészet, cigány kultúra, cigány társadalom romani vagy beás nyelven, kutatásmódszertan)

Választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.


SZAKMAI GYAKORLAT

A szakmai gyakorlat lehet a képző intézmény által ajánlott specializációhoz kapcsolódó, a szak tantervében meghatározott tantervi egység.

A Szociolingvisztika kurzus keretében a hallgatók egy önálló szociolingvisztikai mikrokutatás lefolytatására készülnek fel, melynek keretében köznevelési intézményekben végeznek terepmunkát. 

A terepmunka során az intézményekben a tanulók valamint a pedagógusok körében végeznek a nyelvhasználattal, a nyelv(ek) tanulásával, tanításával kapcsolatos adatgyűjtést, ill. adatfeldolgozást. A kurzus során lehetőségük adódik megismerkedni az iskola világával és tapasztalatot gyűjtenek az iskola működéséről.Szakirányok, specializációk:
 • beás nyelv és népismeret
 • romani nyelv és népismeret


Felvételi irányszám: 5<10 fő

Felvételi követelmények: középszintű szintű érettségi vizsga

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak

magyar nyelv és irodalom vagy történelem

ÉS

állampolgári ismeretek v. angol v. beás v. digitális kultúra v. francia v. latin nyelv v. lovári v. német v. olasz v. orosz v. spanyol 

Előző évek ponthatárai

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 2022

ANA

394

286

260

296

394

314

301

322

344

n.i. 280

ANK

240

240

260

296

394

314

301

322

344

n.i. 280

ALA

332

337

260

292

310

328

348

284

280

280 280

ALK

240

240

260

292

310

328

348

284

280

280 280


Elhelyezkedési területek

Sokféle társadalmi szervezet igényli a képzett, de nem feltétlenül mester diplomával rendelkező munkaerőt, amely alapos képzést kapott a cigány/roma közösség kultúrájáról, szokásairól, nyelvéről, a velük való kommunikációról. A hatékony kommunikáció e közösség tagjaival alapvető jelentőségű az államigazgatásban, a közigazgatásban, a szociális szférában, az egészségügyben, az oktatásban, a fegyveres testületeknél, nem utolsó sorban a civil szférában. A mediátori szerepkör betöltéséhez, a kapcsolódó feladatok ellátásához ötéves egyetemi képzés nem szükséges, általános alapvető ismeretekre, kommunikációs készségekre azonban feltétlenül igény van. Nagy hiány mutatkozik – különös tekintettel a NFT és az EU prioritásaira – olyan személyekre, akik jártasak a projekttervezésben, költségvetések készítésében, a megkívánt fegyelem betartásában, és le tudják fordítani a közösségi igényeket a fejlesztési tervek „nyelvére”.

A végzettek képesítést kapnak, hogy különböző jellegű – néprajzi, antropológiai, nyelvészeti, szociológiai – kutatásokban szervezőként és segítőként közreműködjenek.


Tipikus munkahely

 • önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek, egyéb költségvetési szervek, roma szervezetek, iskolák

Tipikus munkakör

 • projektekben való közreműködés, együttműködés, programvezető, program koordinátor, identitás megalapozásában közreműködő mediátor

Elhelyezkedési lehetőségek

 • államigazgatásban
 • közigazgatásban
 • szociális szférában
 • egészségügyben
 • oktatásban
 • civil szférában
Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: (72) 501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Neveléstudományi Intézet
Intézeti honlap

Romológia és Nevelésszociológia Tanszék
Tanszéki oldal