Szabad bölcsészet alapszak (magyar vagy angol nyelven)


Képzési idő
6 félév
Munkarend
Nappali, Levelező

Képzési szint
Alapképzés/BA/BSc
Képzésterület
Bölcsészettudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

Az alapképzésekről általában

Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer első felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. Az alapképzésben nem szerezhető tanári képesítés.

A megszerzendő kreditek száma legalább 180, a képzési idő 6 félév (szociális munka szakon 6+1). Az alapképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Bachelor of Arts (rövidítve: BA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport- és természettudományok területén Bachelor of Sciences (rövidítve: BSc).


A jelentkezés feltétele

 • legalább középfokú végzettség és egy emelt szintű érettségi az adott szakra megadott vizsgatárgyak egyikéből

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek

 • az érettségivel rendelkezők (ha a kétszintű érettségi rendszer bevezetése előtt szereztek érettségit, érdemes megfontolni a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga - FFSZV - lehetőségét)
 • illetve azon DIPLOMÁSOK, akik újabb alapképzést szeretnének elvégezni. SZÁMUKRA ALTERNATÍV PONTSZÁMÍTÁS  LEHETSÉGES. Bővebben a   diplomás pontszámításról ITT!

 

TANÁRI PÁLYÁRA KÉSZÜLŐKNEK AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉST JAVASOLJUK!

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

Olyan hallgatókat várunk, akiket érdekel az etika, az esztétika, a filozófia, a film, a művészettudomány és a klasszikus tanulmányok.


 

Képzés célja

olyan szakemberek képzése, akik felkészültek a kultúrát meghatározó és befolyásoló tényezők felismerésére és azok hatásmechanizmusainak elemzésére. Megszerzett ismereteik birtokában képesek az analitikus gondolkodásra, a szövegek és az újabb, nem elsősorban szöveges média elemzésére, a kultúrára gyakorolt hatásuk megfogalmazására. Jártasak az érvelés mesterségében, érvek konstruálásában és ellenőrzésében, írott szövegek és képi információk értelmezésében, kulturális, közéleti, művészeti, vallási és etikai jelenségek elemző feldolgozásában. A képzés célja továbbá, hogy szilárd elméleti, módszertani és műveltségi alapokat biztosítson az alapszak specializációira épülő mesterképzések és a kutatói pálya felé orientálódóknak. A végzettek felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Képzés nyelve: Angol, Magyar

Képzési forma: Nappali, Levelező

Költségtérítés összege: 300.000 Ft / félév (magyar nyelvű képzés) angol nyelvű állami ösztöndíjas képzés: 150.000 Ft/félév idegennyelvi hozzájárulás angol nyelvű önköltséges képzés: 300.000 Ft + 150.000 Ft/félév idegen nyelvi hozzájárulás

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 6 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: alapszakos szabad bölcsész

Képzési jellemzők:

Az angol nyelvű képzést csak nappali munkarendben hirdetjük! 

 

Foglalkozások gyakorisága

 • nappali munkarendben naponta
 • levelező munkarendben félévente négy kétnapos alkalom (péntek-szombati napok)

A szakhoz felvehető képzési blokkok

 • 80 kredites kötelezően választandó szakmai modul és 50 kredites szakon belüli specializáció vagy minor szak

Más szakok hallgatói számára minor szakként felvehetők az egyes specializációk.


IDEGENNYELVI KÖVETELMÉNYEK
A felsőoktatási intézmény gondoskodik az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek oktatásáról, a tanterv részeként biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a hallgató megszerezhesse a tantervben meghatározott, az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismereteket. A felsőoktatási intézmény a tantervben foglaltak szerint biztosítja a tudásmérés lehetőségét a hallgató részére és értékeli az idegen szaknyelvi ismeretek megszerzését. A felsőoktatási intézmény a tantervben meghatározhat az idegen szaknyelvi ismeretként elfogadható államilag elismert nyelvvizsgát vagy más nyelvtudásmérést.


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE-BTK MESTERKÉPZÉSEINEK KERETÉBEN

a) Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül (specializációtól/minortól függően)

 • dokumentumfilm-rendező művész MA
 • esztétika MA
 • filozófia MA
 • kreatív írás és művészeti kritika MA

b) Mestertanulmányok előtt / alatt teljesítendő különbözeti tanulmányokkal

 • kommunikáció- és médiatudomány MA
 • horvát nyelv és irodalom MA (középfokú C, azaz B2 horvát nyelvvizsgával)
 • osztatlan tanárképzés, etikatanár szak egyéb szakkal társítva 
 • osztatlan tanárképzés, mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár szak egyéb szakkal társítva (kommunikáció minor és filmelmélet-filmtörténet specializáció/minor esetén)

c) Egyéb mesterszakjainkra a megfelelést kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgáltatni.


TOVÁBBLÉPÉSI  LEHETŐSÉGEK  MÁSHOL  HIRDETETT MESTERKÉPZÉSEKEN

A szabad bölcsészet szakmai moduljai által kínált végzettség a bölcsészet- és társadalomtudományi mester képzések széles spektrumában enged továbbtanulási lehetőséget.Főbb témakörök:

Szabad bölcsészeti általános szakmai modul 50 kredit

 • 36 kredit bölcsészettudományi és társadalomtudományi bevezető tárgyak
 • 4 kredit szakdolgozat
 • 10 kredit szabadon választható tárgyak

Szakmai modulok 80 kredit (választandó a 1. szemeszter novemberében)

Etika

 • erre a modulra / specializációra a gyakorlati filozófia iránt érdeklődőket várjuk, aki a társadalmi kérdések iránt fogékonyak, és akik a tanszéken folyó, az erkölcsi érzelmekről szóló kutatásba is bekapcsolódnának
   

Esztétika

 • azokat várjuk, akiket  érdekel a kultúra, a művészet, az irodalom, a történeti folyamatok és a történelmi változások
 • akik szeretnek olvasni, koncertekre és színházba járni, képzőművészeti alkotásokat nézegetni – és akik elgondolkoznak azon, amit olvasnak, látnak és hallanak
 • a törzsképzésben esztétikai elméletek ismerhetők meg, és a hallgatók elmélyednek a film-, képzőművészet-, irodalom-, és zeneesztétika alapkérdéseiben, és megtanulnak különféle szempontokból tekinteni az egyes művészeti ágakra
   

Film

 • a legjobb választás, ha szereted a képeket, mozgóképet, korunk őrületét, a digitális vizualitást, ha Te is meg akarod tanulni, hogy a jövő a képi kommunikáció és ha érteni akarod a médiát
 • a szak nem azt a száraz filmnézegetős elfoglaltságot kínálja, mint amit a megnevezése sejtet, habár nem árt, ha kedveled a filmeket, és nem csak a 10 percesre kurtított akciódús klipeket, hanem ami megragad a fejben, önálló gondolatokra serkent, s tán kicsit meg is változta
 • nálunk megtanulhatod uralni, s kreatívan kezelni a mindent elsöprő digitális képi világot, s jó eséllyel juthatsz be a távközlés, a tömegkommunikációs média vagy éppen a képkészítés önfenntartó világába
   

Filozófia

 • nagymértékben erősíti a logikai és érvelési képességet, fejleszti a fogalmazási, szövegalkotási és gondolatformálási készséget
 • neked ajánljuk, ha szereted megkérdőjelezni a világról és önmagunkról szóló alapvető hiedelmeket, öröknek hitt igazságokat, és új válaszokat keresel
 • nem baj, ha nyitott, kreatív és érdeklődő vagy
 • ha érdekel, hogy miképp tehetők fel és válaszolhatók meg a valóság, az emberi megismerés és az emberi értékek természetével kapcsolatos legmélyebb és legátfogóbb kérdések, akkor válaszd a filozófia specializációt, ahol a nyugati gondolkodás történetének legkiválóbb filozófusait foglalkoztató problémákat megismerve sajátíthatod el a kritikai gondolkodás, a helyes érvelés és a gondolatok világos kifejezésének képességét
   

Művészettörténet

 • várjuk mindazokat, akik egy nagy hagyományú tudomány kereteiben szeretnének képzőművészettel, építészettel foglalkozni, akik megalapozott történeti és elméleti ismeretekre építve szeretnék a kortárs művészeti életet is megismerni
 • akik szívesen megismernék a művészeti élet intézményeit, a kiállítások, múzeumok gyakorlatába is betekintenének, érdeklődnek festészet, a szobrászat és az építészet nagy korszakai és alkotói iránt, és kíváncsiak a jelentős művek történeti összefüggéseire, akik a nagy hagyományok mellett a jelenlegi új művészeti kifejezőeszközök és médiumok iránt is érdeklődnek, és akik szeretnének részt venni művészeti-kulturális kutatásokban, kiállításokban, projektekben
 • a hallgatók alapvető tudást szereznek a vizuális művészetek egyetemes és magyar történetéről, korszakairól, alkotóiról és legfontosabb műveiről, megismerik a művészi kifejezés különböző technikáit, eszközeit, módszereit és funkcióit, tájékozódnak a hazai és nemzetközi művészeti intézményrendszerekről
   

Klasszikus tanulmányok

 • várjuk azokat, akik olyasmit kívánnak tanulni, ami különleges, akik kíváncsiak az ókori emberek gondolkodására és arra, mennyi mindent adhat a ma emberének az ókori görög-római kultúra. Akiket érdekel a (nem csak) ókori irodalom, képzőművészet, színház és színjátszás, zene, az antik görög és római élet és történelem, filozófia, mitológia és vallás. akik szeretnének tanulni szöveget és képzőművészeti alkotást értelmezni, kapcsolataikat felfedezni

Specializáció 50 kredit

 • a választott szakmai modul mellé a 3. szemesztertől a szabad bölcsészet minden képzési irányából választhatnak specializációt a hallgatók
 • az egyes modulok csak megfelelő számú jelentkezés esetén indulnak


Szakirányok, specializációk:
 • nappali munkarendben: esztétika, etika, filmelmélet és filmtörténet, filozófia, klasszikus tanulmányok, művészettörténet
 • levelező munkarendben: esztétika, etika, filmelmélet és filmtörténet, filozófia, klasszikus tanulmányok, művészettörténet
 • angol nyelvű képzésen: etika, filozófia, klasszikus tanulmányok, filmelmélet és filmtörténet, művészettörténet


Felvételi irányszám: 5<25 fő

Felvételi követelmények: középszintű szintű érettségi vizsga

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak

magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy filozófia

ÉS

állampolgári ismeretek v. angol v. digitális kultúra v. dráma v. francia v. latin nyelv v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. német v. olasz v. orosz v. spanyol

Előző évek ponthatárai

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 2022

ANA

346

278

260

316

340

340

349

354

348

352 342

ANK

240

240

260

286

318

306

383

n.i.

280

280 280

ALA

n.i.

n.i.

n.i.

320

360

358

340

358

356

344 340

ALK

240

n.i.

n.i.

388

400

428

300

300

280

280 313


Elhelyezkedési területek

(specializációfüggő)

Tipikus munkahely

 • tudományos ill. akadémiai intézmények, sajtó, média területe, múzeumok, galériák, képzőművészeti kiadók, könyv és folyóirat szerkesztőségek, közművelődési és kulturális intézmények széles köre

Tipikus munkakör

 • tudományos munkatárs, kutató, kritikus, újságíró, sajtóreferens, szerkesztő, esztéta, kurátor, muzeológus, kulturális programszervező, közművelődési intézmények, kulturális alapítványok, szervezetek alkalmazottja tág munkaköri lehetőségekkel
Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: (72) 501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Filozófia, Művészetelméleti és Klasszikus Tanulmányok Intézete

Tanszéki honlapok

Esztétika és Kulturális Tanulmányok Tanszék
Filozófia Tanszék
Filmtudomány és Vizuális Tanulmányok Tanszék
Klasszika-filológia Tanszék