Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Szaktárgyak oktatása német / német nemzetiségi nyelven szakirányú továbbképzési szak


Képzési idő
4 félév
Munkarend
Levelező

Képzési szint
Szakirányú továbbképzés
Képzésterület
Pedagógusképzés

  • Jó tudni!
  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Kapcsolat
  • Jelentkezés
Rövid leírás

A képzés célja, hogy elméleti és gyakorlati ismereteket adjon a szaktárgyukat német/német nemzetiségi nyelven oktató tanárok számára. A szakmai tárgyak keretében a hallgatók a célnyelven megjelent szakirodalom feldolgozásán keresztül felfrissítik szaktárgyi ismereteiket és elsajátítják, ill. bővítik szakszókincsüket. A képzésen belül a legnagyobb hangsúlyt a szaktárgy idegen nyelven történő tanításával kapcsolatos metodikai-didaktikai kérdések kapják.

Képzés célja

A képzés célja, hogy elméleti és gyakorlati ismereteket adjon a szaktárgyukat német/német nemzetiségi nyelven oktató tanárok számára. A szakmai tárgyak keretében a hallgatók a célnyelven megjelent szakirodalom feldolgozásán keresztül felfrissítik szaktárgyi ismereteiket és elsajátítják, ill. bővítik szakszókincsüket. A képzésen belül a legnagyobb hangsúlyt a szaktárgy idegen nyelven történő tanításával kapcsolatos metodikai-didaktikai kérdések kapják. A speciális szakmódszertan célja, hogy megismertesse a résztvevőket a szaktárgyi ismeretek és a szakszókincs idegen nyelven való tanulásának és tanításának lehetőségeivel, valamint olyan osztálytermi eljárásokkal az adott célnyelven. Cél továbbá, hogy a résztvevők megismerjék a tantárgyspecifikustananyagfejlesztés és a nem a tantárgy oktatásához készült szakmai anyagok didaktizálásának lehetőségeit is.

Oklevélben szereplő képzettség neve
német/német nemzetiségi nyelven oktató (megjelölve az alapképzési oklevél szerinti tanári szakterületet)
Képzési jellemzők

Képzési idő: 4 félév
Óraszám: 350 tanóra
Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: német/német nemzetiségi nyelven oktató (megjelölve az alapképzési oklevél szerinti tanári szakterületet)

A költségtérítés féléves összege: 170. 000.- Ft.

Képzési forma
Levelező
A képzés időtartama
4 félév
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Képzés helyszíne(i)
Pécs
Főbb témakörök

A képzés főbb tanulmányi területei:

Alapozó ismeretek: 12 kredit
Alkalmazott nyelvészeti ismeretek, szaknyelv, szaktárgyi szaknyelv ismeretek

Szakmai ismeretek: 60 kredit
a) Tudományterületi és szakmódszertani ismeretek: szaktárgyi ismeretek, a szaktárgy oktatásának módszertana, idegen nyelv (szinten tartás)

b) Idegen/nemzetiségi nyelvi és idegen/nemzetiségi nyelv oktatási ismeretek: idegen/nemzetiségi nyelvi fejlesztés írásban és szóban, az idegen nyelv oktatásának módszertana, új eredmények a szaktárgy tudományterületén

Háttérismeretek és kiegészítő ismeretek: 28 kredit
Szakszöveg-olvasás, funkcionális idegen/nemzetiségi nyelv használat, kétnyelvűség,kurzustervezés, tananyagfejlesztés, korszerű oktatási módszerek

Komplex szaktárgyi / idegen nyelvi vizsga: 5 kredit

Tanítási gyakorlat: 5 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák:

A szakirányú továbbképzési szakon szerezhető tudáselemek, ismeretek:

– idegen/nemzetiségi nyelvi ismeretek,
– szaktárgyi ismeretek,
– szaknyelvi ismeretek,
– szakmódszertani ismeretek.

A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:

– szaktárgyak idegen/nemzetiségi nyelven történő oktatására,
– korszerű módszertani ismeretek alkalmazására,
– tananyagfejlesztésre,
– tantervfejlesztésre.

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

– tudatos idegen/nemzetiségi nyelvhasználat,
– jó ismeretátadó képességek,
– tanítási tapasztalat,
– kreativitás,
– problémamegoldó gondolkodás,
– folyamatos önképzésre való készség.

 

A KÉPZÉS IDŐTERVE

Képzés nyelve
Magyar
Finanszírozás
Önköltséges
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Jelentkezési feltételek: tanári szakképzettség; sikeres felvételi vizsga; a választott nyelvből felsőfokú C típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.

Nemzetiségi nyelv esetén: tanári szakképzettség és sikeres felvételi vizsga.

A képzés min. 5 fővel indul.

Jelentkezési határidő: 2020. július 30-ig

A jelentkezés módja

Jelentkezési lap kitöltésével, melyhez kérjük, csatolja a megfelelő diploma másolatát és a kért nyelvvizsgát igazoló dokumentumot.

Felvételi irányszám
5<10 fő
Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Germanisztika Intézet

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Ügyintéző: Kerner Rita 

E-mail: kerner.rita@pte.hu

Jelentkezés

Kérjük nyújtsa be Szakirányú továbbképzésre a jelentkezését az alábbi űrlap beküldésével. 


pl. 123456789
pl. 0123456789
Neme
ÁLLANDÓ CÍM
Közterület jellege
ÉRTESÍTÉSI CÍM
Közterület jellege
Telefonszám típus
pl. 0036 50 5555555
Email cím
Kérjük, töltse fel diplomája másolatát pdf formátumban!
Legfeljebb 2 fájl.
64 MB korlát.
Engedélyezett típusok: pdf.
Kérjük, töltse fel szakmai önéletrajzát!
Csak egy fájl.
64 MB korlát.
Engedélyezett típusok: txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.
Kérjük, töltse fel az adott képzéshez kért esetleges további dokumentumokat (lsd. a keresett képzés Felvételi információk menüjében)! (Pl. jelentkezési díj befizetését igazoló bizonylat, munkáltatói igazolás, nyelvvizsgabizonyítvány, stb.)
Legfeljebb 4 fájl.
64 MB korlát.
Engedélyezett típusok: txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.
3 + 13 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.