Dr. Csibi NorbertDr. Csibi Norbert

adjunktus
+36308933185
72/503 600/64367
Rókus u.2. M/220

Szakmai életrajz


Születési idő: 1980. 11. 28.

Tanulmányok:

 • 2009-2012 - PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Európa és Magyarország a 18-20. században Doktori Program (állami ösztöndíjas) - Téma: Katolikus nagygyűlések Magyarországon az első világháború előtt. A védés időpontja: 2015. szeptember 30.
 • 2002-2009 - Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelem Szak 
  (diploma: 2009, történelem szakos bölcsész)
 • 1999-2004 - Pécsi Tudományegyetem Állam -és Jogtudományi Kar (diploma: 2011, jogász)
 • 1995-1999 - Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium

Munkahelyek:

 • 2009-től - PTE BTK Történettudományi Intézet Újkortörténeti Tanszék, tudományos segédmunkatárs, 2012-től egyetemi tanársegéd, 2016-tól egyetemi adjunktus.
 • 2008-2009 - PTE BTK Klasszika - Filológia Tanszék, igazgatási ügyintéző

Szakmai tapasztalatok/ tagság szakmai szervezetekben:

 • 2011-től - Hajnal István Kör (tag)
 • 2009-től - Magyar Történelmi Társulat (tag)
 • 2007-től - PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék (demonstrátor) -oktatásszervezési feladatok
 • 2006-2009 - Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoport - MOSZT (szervező-titkár) - konferenciák szervezése, tanulmánykötetek szerkesztése
 • 2005-től - A Pécsi Egyháztörténeti Intézet (Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola) munkatársa (tudományos segédmunkatárs)
 • 2002-től - Történészcéh Egyesület nevű szakmai diákszervezet (alelnök, 2012-től elnök) - konferenciák, előadássorozatok, kulturális programok szervezése, tanulmányutak szervezése
 • 2002-2003 - Grastyán Endre Szakkollégium (tagság)

Ösztöndíjak:

2013 - Collegium Hungaricum - Bécs (1 hónapos kutatás, október)
2014 - Jedlik Ányos Ösztöndíj - Nemzeti Kiválóság Program (1 év, doktörjelölt)
2015 - Collegium Hungaricum - Bécs (1 hónapos kutatás, október)

 Nyelvismertetek:

 • Középfokú „C" típusú angol nyelvvizsga (ECL, B2 szint)
 • Alapfokú „C" típusú német egyházi szaknyelvi nyelvvizsga (Theolingua, B1 szint)
 • Alapfokú „C" típusú német nyelvvizsga - (Origó, B1 szint)

Oktatási tevékenység

Az 1711 és 1914 közötti újkori magyar történelem és művelődéstörténet, különös tekintettel az oktatásügy történetére és az oktatás társadalomtörténetére;
Magyarország újkori történeti földrajza;
A 19-20. század fordulójának magyar politikai eszmetörténete;
A 19. század második felének társadalomtörténete
Új- és modernkori tudomány- és technikatörténet;
BA-s hallgatóknak kutatásmódszertani alapozó kurzus
Hallgatói tanulmányutak szervezése.

Kutatási témák

      A magyar katolikus egyház és a katolikus iskolaügy újkori története;

 • A dualizmuskori oktatásügy társadalomtörténeti vetületei;
 • A Pécsi Egyházmegye 19-20. század fordulójára jellemző művelédési stratégiája és az ehhez kapcsolódó források feltárása;
 • Az országos katolikus nagygyűlések kezdeti (1918-ig tartó) történeténe;
 • Az 1907-es pécsi szabadtanítási kongresszus vitái;
 • A századforduló iskolaügyi vitái, különös tekintettel az iskolák államosításával kapcsolatos kérdésekre és a felekezeti iskolák helyzetére;
 • A pécsi egyházmegye plébániahálózatának változásai és ennek okai a 19-20. század fordulóján.
 • A magyar katolikus egyház az első világháborúban - különös tekintettel a pécsi egyházmegyére

 

Publikációs jegyzék (MTMT)

Publikációk (Academia.edu)