Dr. habil. Erdős Márta, Bognárné PhDDr. habil. Erdős Márta, Bognárné PhD

egyetemi docens
+36 30 3051018
72/503 600/23518, 64300
D 103, M 310/a

Képzettség, tudományos fokozat, habilitáció

2009: habilitáció (PTE, Pécs, Pszichológia Doktori Iskola)

2004: PhD. (PTE, Pécs, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Kommunikációs Doktori Program)

1995: okleveles mentálhigiénikus (KLTE, Debrecen)

1983: középiskolai angol nyelvtanár, alkalmazott nyelvész (JPTE, Pécs)

 

Oktatott területek

 • kommunikáció
 • segítő kapcsolat
 • közösségi munka
 • közösségfejlesztés
 • értékelő kutatás
 

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

2011-től a Szociális, innovációs, Értékelő és Kutatóközpont (SZINEK) vezetője

Értékelő kutatás a SHEU International-SZINEK keretei között

2016- Az identitás strukturális analízise. Az Ipseus alkalmazása hazai értékelő kutatásokban.

2015-17: a felsőoktatás minőségbiztosítási kérdései az értékelő kutató nézőpontjából 

2013-2016. az Új Patrónus mentorprogram értékelése

2010-17: A szociális értékelő kutatások elméleti hátteréről szóló publikációk

Addiktológiai értékelő és helyzetfelmérő kutatások a tanszék Addiktológiai Műhelyének keretei között. A munkatársakkal közösen írott korábbi két tanulmányunk (It’s high time…/Voices of Sobriety) a University of Washington Alcohol and Drug Abuse Institute Library-ben is hozzáférhető (lib.adai.washington.edu)

Addiktológiai értékelő kutatások a 4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesülettel.

Addiktológiai kutatás és képzés az EMMI támogatásával

 

 Az oktató fontosabb publikációi

 • Marta B Erdos: The Role of Evaluation Research in a Country in Transition. Social and Health Evaluation Unit. Buckinghamshire: Buckinghamshire New University, 2016. 40 p. (Occasional Paper; 14., ISBN:9780948314629)
 • B Erdős Márta, Mészáros Mercedes (szerk.) Szín-tér-kép: módszertani segédanyag az egyes színterek drogprevenciós tevékenységeinek tervezéséhez Budapest: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCSSZI), 2015. 174 p. ISBN:978-615-5558-64-1
 • B Erdős Márta, Knyihár É.: Pécs partnerség: lépések a közösségi tervezés felé CIVIL SZEMLE 12:(1) pp. 20-34. (2015)
 • B Erdős Márta: Az addikció mint a fogyasztói társadalom nagy narratívája SZOCIÁLIS SZEMLE 7:(1) pp. 29-41. (2014)
 • Márta B Erdős, Nikoletta Mándi, József Madácsy, József Csürke, Georgina Mucsi: Transitioning from Home to Institutional Care: A Social Worker from Hungary Responds. In: Bettman Joanna E, Jacques Gloria, Frost Caren (szerk.) International social work practice: Case studies from a global context. New York: Routledge, 2013. pp. 148-155. (ISBN:9780415783651)
 • Kelemen, G., B Erdős M, Csürke, J, Brettner, Zs, Molnár, D.(2012): Dialogues for sobriety: Health Learning in the Context of Addictions – A Hungarian Model. pp. 21-39. Pracice: Social Work in Action, 24: (1)
 • Erdos, M., B., Kelemen, G. Csurke, J. , Borst, J. (eds.) (2011) Reflective Recovery. Budapest: Oriold.
 • Erdos, M., B., Kelemen, G. (2011)  The Finite Universe: Discursive Double Bind and Parrhesia in State Socialism. In: History of Communism. (2) 281-308.
 • Erdos, M. B. (2010) Cha(lle)nge. The legacy of state socialism in Hungary: A discourse analysis. Europolis (1) 73-101
 • Erdos, M. B., Kelemen, G, Brettner, Zs (2009): It is high time...Time experience of drug-dependent persons in recovery. Journal of Groups in Addiction and Recovery. Vol. 4. issue 3. pp. 202-218.
 • Kelemen Gábor, B. Erdős Márta, Madácsy József (2007): Voices of sobriety.: Exploring the process of recovery through patient testimonials. ADDICTION RESEARCH & THEORY 2: pp. 127-140.
 • B. Erdős, M. (2006): A nyelvben élő kapcsolat. Typotex, Budapest.
 • Watt, V, Hogard, E., Ellis, R. Erdos, M (2007) Evaluation of Hungarian Social Work and Social Policy Students' Work Placements in Cheshire. Chester: Chester Academic Press
 • Kelemen, G., Erdos, M, B.(2004): Craving for sobriety. A unique therapeutic community in Hungary. Faculty of Humanities University, of Pécs & The Leo Amici 2002 Foundation. Pécs

 

 

MTMT

ORCID

 

 

Marta B. Erdos graduated as a teacher of English as a Second Language and obtained a Masters in Applied Linguistics. She received another postgraduate degree in Mental Health Counselling. 

She earned her Ph. D. degree in Social Communication in 2004.She is a member of the editorial board of Szociális Szemle (Hungarian Social Review). She has been involved in a number of research projects on client-helper interaction and on the socio-cultural context of therapeutic change.  She has substantial experience in qualitative and mixed-method evaluation research, CAQDAS and qualitative interview methods.

 

Research

2015-: Customization of an Ipseus instrument to measure identity changes during mentalization-based therapy with clients with dual diagnosis. (Pilot project.)

2016-7: Novel psychoactive substance users’ autobiographies. (KAB-KT-16-25772)

2015-6: Complex evaluation of the national addiction treatment system. 

2014-2015: Evaluation research to work out an evaluation model for in-patient treatment centres for clients with substance use disorder Hungarian Ministry of Human Resources (project no. 19487-2/2014.) For the abstracts, please see:http://szocialismunka.btk.pte.hu/sites/szocialismunka.btk.pte.hu/files/f...

2014-2015: expert, National Institute for Families and Social Policy. Best practices in the prevention of addictions. TAMOP 5.2.9

2013 - : The Social innovation Research Centre is an associate of SHEU International (http://www.identityexploration.com/Launch_of_SHEU_INTERNATIONAL.asp) Collaboration includes research, workshops &publications.

2007- 2013 Psychosocial transformations and the rhetoric of change in the 12-step Fellowships. A project funded by the National Scientific Research Fund. Leader: Dr. Gabor Kelemen. (Interviewing sober addicts in 12-step Fellowships, CAQDAS)

2007: Evaluation of Hungarian Social Work and Social Policy Students' Work Placements in Cheshire. Leaders: Prof. Elaine Hogard and Prof. Roger Ellis (OBE), Social and Health Evaluation Unit, University College Chester. (My tasks included individual and focus group interviews with Hungarian students on placement, social carers and team managers, analyzing various documents, participating in team discussions/steering.)

2006-2007: International research project on theatre therapy supported by EQUAL, EU. (Methods: External observation, focus group interview and open questionnaires.)

2002-2006:  The Role of Ruptures, Mismatches, Microdissynchronisms in the Reintegration Rituals of Addicts. A project funded by the National Scientific Research Fund. Leader: Dr. Gabor Kelemen. (Content analysis of recovering addicts' speeches held at reintegration ceremonies. Contributing to the theory of "code of grace", the sober speech code)

2002-2003: Matra-Kap (Royal Netherlands Embassy.) The message of sobriety. Leader: Dr. Gabor Kelemen.

2002-2003: Phare Network: Self-help and self-care in the context of recovery. (Project evaluation employing open questionnaires and external observation)

2002: Social Constructions on Addictions. Supported by the Ministry of Youth and Sports. (Content analysis of media products and open questionnaires.) Research leader.

1999-2002: „Co-constructing the level of intimacy by symbolic means." A project funded by the National Scientific Research Fund. Leader: Prof. Balázs Kézdi. Our team elaborated on the theoretical foundations and research methods of discursive suicidology.

1995-1997: Studying client-helper interaction at a telephonic emergency service. (Critical case analysis)

 

Awards, scholarships

2008: The 2007. Excellence Publication Award of the University of Pecs (with G. Kelemen and J. Madacsy) 1st Prize.

2007. May-June: Leonardo Programme, staff exchange programme between the University of Chester and the University of Pecs.

2007: The 2006. Excellence Publication Award of the University of Pécs. 3rd Prize.

2005: A training on ATLAS.ti4.2 for advanced users led by Christina Silver (HAS, Budapest)

2004: Otto Bihari scholarship (University of Pécs)

 

Related work experience

1985- 1990; 1995-1997: Volunteering, Baranya County Crisis Centre (area: mental health)

1995-2000: Baranya County Crisis Centre: crisis intervention, counselling, organizing and supervising volunteers' work in a telephonic emergency service for suicide prevention, working in the research team of the centre.

1997-2002: Volunteering at a local community (Istenkúti Közösségért Egyesület). Working in research projects; community development.

2000- : Part-time employment in various research projects in the Leo Amici Foundation that runs a rehabilitation centre for drug addicts

 

Publications in English

Books

 

Chapters
 • Szollosi, G. Mandi, N. , B. Erdos, M., Csurke, J., Madacsy J. (2013) Youth-headed household: a Social Worker from Hungary Responds. In: Bettmann, J.E., Jacques, G., & Frost, C. J. (eds.) International social work practice: Case studies from a global context. New York: Routledge. 175-179.  http://www.amazon.com/International-Social-Work-Practice-Studies/dp/0415...
 • B. Erdos, M. Mandi, N., Madacsy, J., Csurke, J., Mucsi, G., (2013) Transitioning from Home to Institutional Care: A Social Worker from Hungary Responds. In: Bettmann, J.E., Jacques, G., & Frost, C.J (eds.) International social work practice: Case studies from a global context. New York: Routledge. 148-152.
 • Kelemen, G, B. Erdos, M. B. (2011): The parrhesiast: an etho-poetic character. In: Erdos, M., B., Kelemen, G. Csurke, J. , Borst, J. (eds.) Reflective Recovery. Budapest: Oriold. 7-22.
 • Kelemen, G, B. Erdos, M., B. (2011): Processes of recovery: health learning as identity learning. In: Erdos, M., B., Kelemen, G. Csurke, J. , Borst, J. (eds.) Reflective Recovery. Budapest: Oriold. 23-40.
 • Erdos, M. B., Kelemen, G. , Madacsy, J., Mandi, N: (2011): 12-step fellowship community rhetoric and cognition. In: Erdos, M., B., Kelemen, G. Csurke, J. , Borst, J. (eds.) Reflective Recovery. Budapest: Oriold. 41-64.
 • Erdos, M. B., Csurke, J., Mucsi, G., Mihaldinecz, Cs., Brettner, Zs. (2011): Metaphors of life and death in the texts of recovering persons. In: Erdos, M., B., Kelemen, G. Csurke, J. , Borst, J. (eds.) Reflective Recovery. Budapest: Oriold. 85-108.
 • Erdos, M. B., Madacsy, J., Mucsi, G., Molnar, D., Csurke, J, Mandi, N., Kelemen, G, Brettner, Zs. (2011): The power of 12-step fellowships and Anti-alcoholism Clubs in Hungary. A comparative qualitative study. In: Erdos, M., B., Kelemen, G. Csurke, J. , Borst, J. (eds.) Reflective Recovery. Budapest: Oriold. 109-146.
 • Molnar, D., Erdos, M. B., Mucsi, G., Csurke, J., Brettner, Zs., Kelemen, G. (2011): Alternative recovery models: A sequential-transformative content analysis. In: Erdos, M., B., Kelemen, G. Csurke, J. , Borst, J. (eds.) Reflective Recovery. Budapest: Oriold. 147-166.
 • Erdos M B, Knyihar, E (2011)From audience to participants. In: Coudenis W, Komlósi, L. I, (eds.) Inclusion Through Education and Culture. Pécs: PTE, 194-200. http://uneecc.org/userfiles/File/UNeECC_Pecs_Conference_Proceedings.pdf

 

Peer-reviewed journal articles
 • Marta B. Erdős (2013) Reconstructing sustainable communities: responding to (self)destructions of consumerism. Szociális Szemle, 6 (1-2). 35-41.http://old.szocialismunka.btk.pte.hu/files/tiny_mce/SzSz2013_35-41.pdf
 • Márta B. Erdős, Gábor Juhász, Dániel Molnár (2012). Active Citizenship in a Post-transitional Context. Acta Universitatis Sapientiae, Social Analyses, 2, 1. 57−78. http://www.acta.sapientia.ro/acta-social/Social21.htm
 • Kelemen, G., B Erdos, M., Csurke J., Brettner, Zs., Molnar, D. (2012) Dialogues for sobriety: Health Learning in the Context of Addictions – A Hungarian Model. Practice: Social Work in Action, 24: (1) 21-39. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09503153.2011.646978
 • Erdos, M., B., Kelemen, G. (2011) The Finite Universe: Discursive Double Bind and Parrhesia in State Socialism. In: History of Communism. (2) 281-308 http://connection.ebscohost.com/c/articles/82084570/finite-universe-disc...
 • Erdos, M. B. (2011) From ideology to eidos. Recovering from state socialism in Hungary. AUDEM Journal. 2. 5-22. http://www.ingentaconnect.com/content/suny/audem/2011/00000002/00000001/...
 • Kelemen Gábor, B. Erdős Márta (2010) Health learning as identity learning in the therapeutic community. Addiktológia - Addictologia Hungarica 9:(3) pp. 216-225.
 • Erdos, M. B. (2010) Cha(lle)nge. The legacy of state socialism in Hungary: A discourse analysis. Europolis (1) 73-101
 • Erdos, M. B., Kelemen, G, Brettner, Zs (2009): It is high time...Time experience of drug-dependent persons in recovery. Journal of Groups in Addiction and Recovery. Vol. 4. issue 3. pp. 202-218.
 • Kelemen, G., Erdos, M. B. , Madacsy, J. (2007) Voices of Sobriety. Addiction Research and Theory (March) 15 (2). 127-140. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/16066350601088160?journalCode...
 • Oravecz, R., M. B. Erdos : (2006) Farewell Letters of Patriots Sentenced to Death: Acts of Ultimate Identity Reconstruction. Journal of Loss and Trauma (Routledge) vol. 11. n. 3. May-June pp. 247-256. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15325020500494194
 • Kelemen, G., B. Erdős, M. (2004) The code of grace. A cultural approach to twelve-step programs in Hungary. International Journal of Self Help and Self Care 2. 3. 187-203.
 • Osváth, P., Kelemen, G., Erdos, M., B. Fekete, S. (2003): The main factors of repetition: Review of some results of Pécs Centre. WHO/EURO Multicentre Study on Suicidial Behaviour. Crisis, 24. 151-154. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15509139
 • Kelemen, G.:- Erdos, M. B. (2003): Role of Reintegration Rituals in Sobriety. Dynamic Psychiatry. 36/198-199. (2003) 89-114.

 

Articles without peer review

Erdos, M. B, Juhasz, G. (2011) Shaping volunteer-friendly organizations in Hungary. Humán Innovációs Szemle 2: (2) 52-66. 

 

Conference
 • Erdos M B, Vojtek E, Kelemen G, Szijjarto L: Socialisation networks and identities of novel psychoactive substance users. European conference on Novel Psychoactive Substances/NPS; clinical, pharmacological, analytical chemistry, toxicity, legislative, and criminological issues, University of Hertfordshire (Hatfield, UK), 18th November, 2016 (2016)

 

 

MTMT

ORCID