Dr. habil. Tóth Imre PhDDr. habil. Tóth Imre PhD

egyetemi docens
+36 30 8935466
64353

• habilitált doktor (Dr. habil.) – 2012
• Philosophiae doctor (Dr.Phil., Ph.D.) – 2005

• NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma, szerzői támogatás (2018-
2019)
• Tempus Közalapítvány, Collegium Hungaricum Bécs, kutatói ösztöndí (2015. májusjúnius)
• Campus Hungary. Hossz. tanulmányút felsőoktatási munkatársaknak. Universtiät
Leipzig, Németország (2014. október 1 - 2015. február 28.)
• LLP Erasmus Teaching Staff Mobility Program for the academic year 20132-2014
Tomas Bata University Csehország (2014)
• NKA Közgyűjteményi Kollégiuma-Pulszky Társaság. Az ismeretátadás korszerű
formáinak tanulmányozása, intézmény-menedzsment, minőségbiztosítási rendszer
működtetése, London, Nagy Britannia (2013)
• LLP Erasmus Teaching Staff Mobility Program for the academic year 2010-2011.
Sakarya, Törökország (2011)
• NYME KTK. Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézete. Politisches Archiv des
Auswärtigen Amts, Berlin, Németország, (2009)
• Magyar Állami Eötvös ösztöndíj, Németország, Geisteswissenschaftliches Zentrum,
Leipzig, Németország, (2008. június 1-augusztus 31.)
• Application for Discretionary Subsidies for Visitror's Groups Privided by the European
Parliament, Visits and Seminars Division, Brüsszel, Belgium (rövid tanulmányút
(2008)
• Politikatörténeti Intézet és Alapítvány kutatási ösztöndíja. Kisebbségkutatás (2003)
• Tempus Közalapítvány Erasmus ösztöndíja, Köln-Berlin, Németország (2002)
• ÖAD (Österreichischer Austauschdienst. Agentur für Bildungs- und
Wissenschaftskooperation), Bécs, Ausztria 2001. október

Publikációk: MTMT