2019/2020/2 Tanulmányi ösztöndíj határok

február

26.

Tisztelt Hallgató!

Ezúton szeretném tájékoztatni, hogy a Térítési és Juttatási Szabályzat alapján a Központi Tanulmányi Iroda (KTI) kiszámolta a 2019/2020-as tanév II. félévére vonatkozó tanulmányi ösztöndíjak havi összegét.

A tanulmányi ösztöndíj kiszámításának a hatályos törvények és belső szabályzat által meghatározott általános alapelvei a következők:

 • az aktív, nappali tagozaton államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas képzésben részt vevő Hallgatók maximum 50%-a jogosult tanulmányi ösztöndíjra;
 • a tanulmányi ösztöndíj legalacsonyabb összegének el kell érnie a hallgatói normatíva összegének 5%-át (ez jelenleg 8.400 Ft);
 • adott szakon az első aktív félévére beiratkozó, illetve bejelentkező hallgató ebben a félévben tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet;
 • a tanulmányi ösztöndíj jogosultság meghatározásánál az 50%-os sávot úgy kell meghatározni, hogy:
  • azon képzési csoportok, melyek 3 vagy annál kisebb létszámúak a karon a kislétszámú csoportba sorolódnak és abban az esetben részesülhetnek tanulmányi ösztöndíjban, ha elérik a kari átlagos korrigált kreditindexet;
  • az azonos korrigált kreditindex-el rendelkező Hallgatók azonos elbírálás alá esnek;
  • páratlan létszámú csoport esetén az 50%-os határt lefelé kerekítve kell meghúzni (pl.: 23 fő esetén, 11 fő részesülhet ösztöndíjban).

A tanulmányi ösztöndíj kiszámítása:

 • karonként és szakonként az azonos évfolyamú Hallgatók sorolhatóak egy csoportba;
 • a képzési időn túli Hallgatót az adott szak képzési idejének megfelelő legmagasabb szemeszterszámú csoportjába kell besorolni;
 • a csoportban lévő Hallgatók felső 50%-a úgy kaphat tanulmányi ösztöndíjat, hogy a legalacsonyabb korrigált kreditindex-el rendelkező Hallgató a hallgatói normatíva 5%-ának megfelelő (jelenleg 8.400 Ft) összeget kapja;
 • a csoport többi tagja a korrigált kreditindexének az alsó határtól való eltérés arányában kap tanulmányi ösztöndíjat.

A tanulmányi ösztöndíjra jogosító legkisebb korrigált kreditindex határok, és fent írtaktól eltérő kari sajátosságok megtekinthetők itt.

Forrás: kti.pte.hu