36. OTDK | Három szekciót szervez a PTE

június

21.

2023 tavaszán a Pécsi Tudományegyetem lesz a házigazdája a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia három szekciójának.

2023. április 11. és 13. között a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar szervezi a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciót, április 13. és 15. között a Természettudományi Kar ad otthont a Testnevelés- és Sporttudományi Szekciónak, április 25. és 27. között pedig a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karon kerül sorra a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció.

A Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógia és Könyvtártudományi (PePAK) Szekcióban mindazon pályamunkák és szerzőik (akár határainkon inneni, akár külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök, továbbá magyarországi és külhoni középiskolások) mérettethetik meg magukat, akik a megelőző kari, intézményi vagy országos konferenciákon részt vesznek és a 36. OTDK-ra jogosultságot szereznek, a pedagógiai (pl. neveléselméleti, iskolatörténeti, szociálpedagógiai stb.), pszichológiai (pl. általános lélektan, fejlődéslélektan, szociálpszichológia stb.), andragógiai (pl. felnőttképzés és -nevelés, közművelődés, közösségszervezés stb.), illetve könyvtártudományi (pl. könyv-, könyvtár- és nyomdászattörténet stb.) témájú pályamunkáikkal.

A teljes cikk az UnivPécs oldalán olvasható.