A jövő pedagógusai

július

04.

esemény

Idén első alkalommal a Pécsi Tudományegyetem minden tanárképzést folytató kar közös részvételével tartották meg a Tanáravató és Oklevélátadó Ünnepséget  július 3-án az Általános Orvostudományi Kar dr. Romhányi György Aulájában. Az egyetem közismereti, művészeti és szakmai tanár szakokon végzett hallgatói az eseményen vették át okleveleiket, illetve tették le a tanári esküt.

A hagyományteremtő rendezvény egyik célja, hogy az ünnepélyes tanáravatóval is ráirányítsuk a figyelmet arra a kiemelt szerepre, melyet a tanárok és általában a pedagógusok betöltenek minden egyes társadalom életében.

Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora megemlékezett dr. Romhányi Györgyről

Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora megemlékezett dr. Romhányi Györgyről, aki egyebek mellett híres volt arról is, hogy minden hallgatóját név szerint ismerte. Mint mondta, a pedagógus szakma egy olyan hivatás, melyet mindenki saját maga képére formál, nincs két tanár, aki egyformán oktat, beszél, jutalmaz, vagy marasztal el. Ugyanígy ő maga sem tudta mindenben követni dr. Romhányi Györgyöt, habár próbálta.

„Rengeteg múlik rajtatok, a tanárokon, a tanárok közösségén! Ugyanakkor vigyáznotok kell magatokra, hiszen egy olyan tanár, aki nem egészséges, aki szenved, vagy testben, vagy lélekben, vagy mindkettőben, az biztosan nem fog tudni fontos mondanivalókat megfelelően átadni. Figyeljetek magatokra és figyeljetek másokra is!” –  emelte ki a rektor.

Tanári diplomaosztó 2024

Gerner Zsuzsanna, a PTE Tanárképző Központ főigazgatója a lezajlott sikeres záróvizsgákról elmondta, a 2023/2024-es tanév tavaszi félévében az osztatlan tanárképzésben a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon 102, a Művészeti Karon 26, a Természettudományi Karon 74 hallgató felelt meg sikeresen a tanári záróvizsga követelményeinek, és teljesítette az oklevél kiállításának feltételeit.

A végzett hallgatókat Fedeles Tamás, a Pécsi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese avatta okleveles tanárrá: „Azt kívánom önöknek, hogy a tanári hivatás minden csínját-bínját elsajátítva

úgy neveljék a felnövekvő generációt, hogy ők aztán méltán tudjanak az önök nyomában járni.

A tájékoztatóból, a rendelkezésemre álló okmányokból, valamint elhangzott fogadalmuk alapján megállapítom, hogy az itt felsorakozott jelöltek eredményesen fejezték be tanulmányaikat, és az oklevél átvételére jogosultak. Én ezennel Önöket okleveles tanárrá nyilvánítom.”

Fedeles Tamás | Tanári diplomaosztó 2024

Az okleveleket Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora és az érintett karokat képviselők adták át a végzetteknek. Az eseményen részt vett Bene Krisztián, a PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar dékánja,  Vas Bence, a PTE Művészeti Kar művészeti és tudományos dékánhelyettese, Trócsányi András, a PTE Természettudományi Kar dékánja, valamint Fiser Bence, a PTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökhelyettese.

Tanári diplomaosztó 2024

A PTE BTK Neveléstudományi Intézet és az Inkluzív Kiválóság Kutatóközpont létrehozott egy új kitüntetést, melyet idén adtak át először, nyolc frissen végzett tanárnak, akik egyetemi éveik alatt kimagasló egyéni társadalmi felelősségvállalást tanúsítottak és befogadó közösségekért karitatív tevékenységet végeztek.

Inkluzív Kiválóság Díjat vehetett át:

 • Bozár Csaba 
 • Csonka Bianka 
 • Gergely Dorottya 
 • Kintli Anna 
 • Máthé Dávid Attila
 • Mészáros Dorottya 
 • Nagy Borbála
 • Turi Dávid 

A Szentágothai Szakkollégiumban végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként az oklevéllel együtt Szentágothai emlékérmet vettek át a Természettudományi Karon diplomázó hallgatók:

 • Béres András
 • Fésűs Ádám
 • Gáspár Balázs
 • Hampuch Péter
 • Hont Zsanett
 • Sipka Gergő
 • Tar Sarolta

A kitüntetések átadása után Gerner Zsuzsanna, a PTE Tanárképző Központ főigazgatója szólt a jövő oktatóihoz:

„Életében az ember körülbelül 15 ezer órát tölt iskolában, és átlagosan 50 tanár tanítja. Közülük legtöbben csak néhány oktatóra emlékeznek vissza egy életen át. Hogy mi a sikerük titka? A jó tanár felkészült, tudása meggyőző. Ha igazán szereti a tárgyat, amit tanít, azt diákjai is szívükbe zárják. A jó tanár támasz és példakép is egyben, aki nemcsak tudást, de értékeket, értékrendeket is átad.”

A pedagógusavatás a hagyományokhoz híven az egyetemi sapkák feldobásával ért véget.

Képgaléria

Forrás: UnivPécs