A PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar tájékoztatója a nyelvvizsga hiányában át nem vett oklevelek ügyintézéséről

június

28.

A 350/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet alapján az a  hallgató, aki 2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. között sikeres záróvizsgát tett, mentesül az  oklevél kiadásának előfeltételéül a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 51.  § (1)  bekezdésében, valamint a képzési és kimeneti követelményben előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.

Kérjük, hogy amennyiben sikeresen záróvizsgázott a PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar valamely szakán, de nyelvvizsga hiányában nem kapta meg oklevelét, keresse szakos ügyintézőjét! 

Ügyintézők elérhetősége: https://btk.pte.hu/hu/hallgatoinknak/tanulmanyi-osztaly-munkatarsai

Tisztelettel:

Seres Mária sk
tanulmányi osztályvezető