Angol-magyar bölcsészettudományi szakfordító képzés indul

július

28.

A Bölcsészettudományi Kar Anglisztika Intézete Angol-magyar bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzést indít.

A képzés kezdete: 2020. szeptember

A képzés munkarendje: LEVELEZŐ tagozat

Konzultációs gyakoriság: 6 alkalom / félév (péntek)

A képzés időtartama: 4 félév, 350 tanóra, 120 kredit.

A négy féléves képzés során nagy hangsúlyt fektetünk fordítási gyakorlatra (EU-s szaknyelv, gazdasági szaknyelv, publicisztika, irodalmi és kreatív szövegek fordítása). Emellett a diákok elméleti és háttérismereteket is szereznek a fordítástudomány, az Európai Uniós szaknyelv, gazdasági és társadalomtudományi szaknyelv területén. Kulturális és nyelvi ismereteik gazdagítása lesz a cél azokon az órákon, ahol angol nyelvű országok kortárs, 21. századi társadalmi és kulturális eseményeivel és irodalmával ismerkednek.

 

További információ:

https://btk.pte.hu/angol_magyar_szakford