Az év publikációja – pályázati felhívás (2023)

március

30.

pályázat

A PTE BTK oktató-kutató és kutató beosztású kollégái publikációs színvonalának emelése érdekében és a munkatársak közötti egészséges versenyszellem kibontakoztatásának céljából idén újra meghirdetjük Az év publikációja pályázatot. A pályázatra fordítandó pénzösszegről egyelőre nem tudunk pontos információval szolgálni, mivel az egyetemnek a 2023. évre vonatkozóan nincs elfogadott üzleti terve. A dékáni vezetés mindenesetre arra törekszik, hogy a díjakra szánt összeg legalább a tavalyit elérje.

A meghirdetett pályázatra az előző naptári évben megjelent publikációkkal lehet jelentkezni. A díjak átadása a szeptemberi összoktatói értekezleten történik. 
A dékáni vezetés a bírálóbizottságok összeállításával megvárja a jelentkezési határidő lejártát, ugyanis fontos, hogy az adott bizottságban mindig legyen tudományterületileg illetékes és a publikáció nyelvét értő tag. A tavaly díjazott művek szerzői – amennyiben az idén nem pályáznak – meghívást kapnak a bizottságokba.

A bizottsági munka menetét és a díjazott művek kiválasztásának módját a bizottságok külön-külön és önállóan határozzák meg.

A 2023. évi Az év publikációja pályázat szabályai

  1. A pályázatot három tudományterületen hirdetjük meg: bölcsészettudomány, társadalomtudomány, valamint neveléstudomány és pszichológia.
  2. Mindhárom tudományterületen két kategóriában részesülnek díjban a legjobbnak ítélt tudományos közlemények: kötetben vagy folyóiratban megjelent tanulmányok, illetve önálló monográfia kategóriában.
  3. Emellett díjban részesül a legjobb tudománynépszerűsítő publikáció, vagy a kar jó hírét öregbítő egyéb, nem publikációs jellegű munka (pl. kiállítás forgatókönyve és megszervezése, adatbázis, applikáció létrehozása), amennyiben ez a kari felületen elérhető, vagy a létrehozása egyértelműen a karhoz/kari munkatárs(ak)hoz kötődik.
  4. Megosztott szerzőség vagy megosztott díj esetén a pénzjutalom is felosztásra kerül azon szerzők között, akik az eredményhirdetéskor a kar munkatársai.

A pályázatra kizárólag 2022-ben megjelent publikáció nyújtható be.

Pályázati kategóriánként egy, az MTMT-ben PTE BTK-s affiliációval rendelkező pályamunkával lehet jelentkezni.

A pályázatban csak a PTE BTK azon munkatársai vehetnek részt, akik a pályázat benyújtásakor határozatlan vagy határozott idejű munkaviszonnyal rendelkeznek.

Pályázni egyénileg vagy többszerzős csapatokban lehet, de csapatok esetében csak akkor, ha a pályamunka első szerzője a PTE BTK munkatársa.

Olyan pályaművet, amely más PTE díjban részesült, a bizottság nem vesz figyelembe Az év publikációja kari szintű díjazásakor.

Pályázatra jelentkezni a kiíráshoz csatolt űrlap kitöltésével lehet a következő e-mail címen:
btk-az-ev-publikacioja@pte.hu

Jelentkezési határidő: 2023. április 24., 24:00 óráig.

 

Az év publikációja | űrlap (doc)

Fotó: Shutterstock