A BTK Anglisztika Intézete Angol-magyar bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzést indít

július

28.

A Bölcsészettudományi Kar Anglisztika Intézete Angol-magyar bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzést indít.

A képzés kezdete: 2020. szeptember
A képzés munkarendje: LEVELEZŐ tagozat

Konzultációs gyakoriság: 6 alkalom / félév (péntek)

A képzés időtartama: 4 félév, 350 tanóra, 120 kredit.
Költségtérítés összege (előreláthatóan): 150.000 Ft/félév, részletfizetési lehetőséggel

A szak felvételének feltétele: Bölcsészettudomány képzési területen szerzett BA diploma, valamint felsőfokú C típusú (C1), államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány angol nyelvből vagy BA Anglisztika diploma.

A felvétel módja: pályázat (CV + diplomamásolat + nyelvvizsga bizonyítvány), melyeket a jelentkezési laphoz kell csatolni; rövid angol nyelvű motivációs levél, valamint felvételi elbeszélgetés.
A szóbeli felvételi ideje: külön értesítés alapján a jelentkezések lezárta után.

Azok a pályázók, akik ebben a félévben  szerzik meg a diplomájukat, a diploma megszerzésének várható idejét tüntessék fel a CV-n.
 
Jelentkezés: emailben: csikai.zsuzsa@pte.hu

Jelentkezés határideje: 2020. június 20.

A képzést sikeresen teljesítők szakfordító képesítést kapnak (szakfordító oklevél). A négy féléves képzés során nagy hangsúlyt fektetünk fordítási gyakorlatra (EU-s szaknyelv, gazdasági szaknyelv, publicisztika, irodalmi és kreatív szövegek fordítása). Emellett a diákok elméleti és háttérismereteket is szereznek a fordítástudomány, az Európai Uniós szaknyelv, gazdasági és társadalomtudományi szaknyelv területén. Kulturális és nyelvi ismereteik gazdagítása lesz a cél azokon az órákon, ahol angol nyelvű országok kortárs, 21. századi társadalmi és kulturális eseményeivel és irodalmával ismerkednek.

A képzés teljesítéséhez diplomamunka megírása és megvédése szükséges. A diplomamunka részei:

  • 0-20 000 n terjedelmű szakszöveg angolról magyar nyelvre fordítása
  • 5 000 n terjedelmű magyar nyelvű szöveg angolra fordítása
  • 10 000 n terjedelmű értekezés a fordítás során felmerült problémákról.