BTK-s kutatók munkáit népszerűsíti a keszthelyi Helikon Könyvtár

július

08.

A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum és a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara közötti stratégiai együttműködés keretében BTK-s kutatók tanulmányait, könyveit népszerűsíti a kastély könyvtára. 4 oktatónk – Prof. Dr. Heidl György dékán, Dr. Jankovits László, Dr. Bene Krisztián és Dr. Farkis Tímea – munkáit tekintheti meg Keszthely kastélylátogató nagyközönsége egy-egy régi nyomtatvány kíséretében.

A keszthelyi Festetics-kastély Magyarország egyik leglátogatottabb kastélya. Különösen igaz ez a nyári időszakra. Többek között ezért is szolgált örömünkre, hogy a Helikon Kastélymúzeum és PTE BTK között a közelmúltban az Olasz Tanszék vezetőjének, Dr. Farkis Tímeának a kezdeményezésére együttműködési megállapodás jött létre. Ennek keretében Karunk oktatóinak-kutatóinak tudományos munkáival tölthettük meg a kastély könyvtárának egyik üveges tárolóját.

A Kastélymúzeum könyvtára hazánk egyetlen épségben maradt főnemesi gyűjteménye, melyet a Festetics-család tagjai közel két évszázadon át gyarapítottak. Közülük is kiemelkedik Festetics György (1755-1819) tevékenysége, aki felvilágosult főúrhoz méltóan nem csak jelentős mértékben bővítette az állományt, hanem a Georgikon tanárai és diákjai számára meg is nyitotta azt. Magyar és európai nyomtatványok mellett gazdasági tárgyú szakmunkák és a felvilágosodás korának filozófiai irodalma is megtalálható a gyűjteményben. Az állomány jelenleg meghaladja a 86.000 könyvtári egységet.

A könyvtár azonban nem pusztán a kastélylátogatás egyik sokakat lenyűgöző és emlékezetes állomása, hanem kutatóhely is. Az itt őrzött és gondozott gyűjteményt helyben bárki használhatja tudományos kutatás céljából.

2021 júliusától kiemelt helyen, a kastélykönyvtár üveges tárolójában 4 oktatónk tudományos írásai láthatók egy-egy, a könyvtár gyűjteményéből származó és az írások témájához kapcsolódó nyomtatvány kíséretében. Az érdeklődők rövid kutatói életrajzokon keresztül színes kutatóegyéniségeket, érdekes témákat ismerhetnek meg.

Karunk dékánjának, Prof. Dr. Heidl Györgynek egy angol nyelvű Órigenész-monográfiája, valamint Szent Ágostonról írt könyvei láthatók az egyházatya latin nyelvű nyomtatványainak társaságában. Dr. Jankovits László, a Klasszikus Irodalomtörténet és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékének vezetője a Janus Pannonius költészetéről írt monográfiáját állította ki, melyhez a kastélykönyvtár vezetője, Vári Éva a jeles humanista 1754-ben Landerer Lipót Ferenc nyomdájából származó elégia- és epigrammagyűjteményét választotta. Dr. Bene Krisztián dékánhelyettes a szélesebb olvasóközönség számára is haszonnal forgatható francia-magyar katonai kapcsolatokról szóló tanulmánygyűjteménye egy 1916-os, a francia frontról szóló regényes beszámolóban talált párra. De láthatjuk az ötletgazda, Dr. Farkis Tímea munkáit is, köztük a kollégáival és barátaival közösen írt Dekameron 2020-at.

A két intézmény közötti stratégiai együttműködés hosszú távra köttetett. Közös kutatásokkal, projektekkel, előadói és publikációs lehetőségek biztosításával kívánják erősíteni és támogatni egymást az érték- és kultúra teremtés területén.

A Helikon Könyvtárban látható PTE BTK-tároló összeállításához hálásan köszönjük a könyvtárvezető, Hargitainé Vári Éva segítségét!