Digitalizáció és társadalmi változás | A Magyar Szociológiai Társaság 2024. évi vándorgyűlése

május

07.

tudomány

Az absztraktok benyújtása elkezdődött. Határidő: május 31.

A mindennapi életünket átalakító digitalizáció előtérbe helyezi a könnyen elsajátítható és hozzáférhető, így az esélykiegyenlítés lehetőségével kecsegtető digitális tudásokat, ugyanakkor az egyéni jóllét és a szervezetek sikere transzverzális kompetenciákhoz is erősen kapcsolódik. Azaz a reziliencia, a kreativitás, a kritikus és analitikus gondolkodás, a csapatmunka és az innovációs együttműködés készségei továbbra is jelentős szerepet játszanak, és kényszerítő erővel bíró, az előnyöket és a hátrányokat strukturálisan rögzítő tényezőkké válhatnak. Kérdés, hogy az élet különböző területein, elsősorban, de nem kizárólag az oktatásban és a munka világában az elsajátítható és alkalmazható, viszonylag alacsony belépési küszöbű tudásoknak, tapasztalatoknak milyen esélykiegyenlítő szerepe lehet? Mikor és hogyan válhat új egyenlőtlenségek motorjává?

Az Magyar Szociológiai Társaság vándorgyűlése a szakma éves találkozási pontja, amely lehetőséget kíván adni arra, hogy a fenti kérdésekről, de természetesen a válságtematikán túlmenően is minél több szociológus (vagy leendő szociológus) megoszthassa egymással a kutatási eredményeit, és vitát kezdeményezzen kutatási témákról, kérdésfeltevésekről, módszerekről és eredményekről.
 

Absztraktok benyújtása május 31-ig 13 szekcióba itt!

 

Forrás: Magyar Szociológiai Társaság