Dmitrij Anatoljevics Funk néprajzkutatót Miseta Attila rektor a Pécsi Tudományegyetem díszdoktorává avatta

november

05.

A Magyar Tudomány Napja alkalmából rendezett ünnepi szenátusi ülésen a Pécsi Tudományegyetem rektora, Miseta Attila 7 díszdoktort avatott, köztük Dmitrij Anatoljevics Funk néprajzkutatót.

Régi egyetemi hagyomány a doctor honoris causa, vagyis a díszdoktori címek adományozása. A formális kitüntetéssel olyan személyeket szokás megtisztelni, akik gyümölcsöző kapcsolatot ápolnak az adott felsőoktatási intézménnyel, továbbá egy szakterület kimagasló képviselői.

A Magyar Tudomány Napja alkalmából rendezett ünnepi szenátusi ülésen 7 díszdoktort avatott a Pécsi Tudományegyetem. Miseta Attila rektor Nagy Zoltán, a Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék vezetőjének felterjesztésére doctor honoris causa címet adományozott Dmitrij Anatoljevics Funk néprajzkutatónak, kulturális antropológusnak.

Funk professzor évtizedek óta szoros kapcsolatot ápol a magyarországi tudományos élettel, különösen gyümölcsöző a kapcsolata a pécsi néprajz tanszékkel, ahol 2009 tavaszán két kurzust is tartott.

Dmitrij Anatoljevics Funk az oroszországi néprajztudomány kiemelkedő jelentőségű szaktekintélye, elvitathatatlan érdemeket szerzett a tudományág megújításában. Emellett összekötő szerepet tölt be a hazai, és az oroszországi néprajztudomány között: rendszeresen jelenik meg kiadványokban magyarul, illetve jelentet meg magyar publikációkat oroszul.

A kitüntető címhez szívből gratulálunk Funk professzornak!

Forrás: UnivPécs

Videó az ünnepi szenátusi ülésről