Elhunyt Dr. Meláth Ferenc

december

14.

Meláth Ferencre emlékezünk

Dr. Meláth Ferenc Peterden született 1933. szeptember 13-án. Munkaviszonya a PTE BTK-n és annak jogelődein 1979. október 16-tól 1995. szeptember 30-ig tartott; nyugdíjazásakor a BTK Német Nyelvű Irodalmak Tanszékén dolgozott.

Távolból és váratlanul ért bennünket Meláth Ferenc kollégánk halálhíre. Váratlanul, mert egy utcai balesetben érte a halál. Távolból pedig azért, mert nyugdíjba menetele után, immár 25 éve, Budapestre költözött, s azóta alig hallottunk valamit róla.

Mégis, e térbeli és időbeli messzeség ellenére, pontosan emlékezni tudunk egyéniségére.  Főként német módszertani órákat tartott, és területhez kapcsolódóan több tankönyve is megjelent. Mindig lelkiismeretesen végezte munkáját, mert ez a gondosság és alaposság személyiségének alapvonása volt. Szerény és visszahúzódó alkata ellenére barátsággal és bizalommal fordult hozzánk, ugyanakkor puritánsága, amely bizonyára vallásosságára is visszavezethető, mértékletességben tartotta. Így például, ha férfi kollégái között esetleg sikamlóssá vált a beszélgetés, szemrehányó, de elnéző mosollyal intette le őket. Közvetlenül nyugdíjba menetele előtt még ösztöndíjra pályázott, amit akkor többen kissé értetlenül fogadtunk, ma már viszont, mikor többen is a nyugdíjas korhatárt elértük és mégis tovább dolgozunk, megértjük, hogy a szellem kíváncsisága évszámokkal nem behatárolható.

Sok év távlatából is szeretettel gyászoljuk elhunyt Kollégánkat és emlékezetünkben mindig megmarad a megbecsülés. Isten, aki útját kísérte, nyugosztalja őt örök békességben!

 

A Germanisztikai Intézet oktatói és munkatársai nevében Prof. Dr. Szendi Zoltán

 

Pécs, 2020. december 12.