Elhunyt Heilmann József ny. egyetemi adjunktus

február

12.

Heilmann József ny. egyetemi adjunktus

(1938–2021)

 

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy egykori kedves kollégánk, Heilmann József tanár úr 82 éves korában váratlanul elhunyt.

1976-tól a Pécsi Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvi Tanszékén, majd a jogutód JPTE Tanárképző Karának Nyelvi és Kommunikációs Intézetében oktatott – rendszeresen főként nyelv- és beszédművelést, helyesírást és leíró magyar nyelvtant. Közvetlenül nyugalomba vonulása előtt a kar tanulmányi osztályának vezetője is volt, óraadóként azonban továbbra is tanított magyar szóalaktant az egyetemi képzésben.

Közreműködött a Baranya megye földrajzi nevei (I–II.) c. kiadvány (1983) anyaggyűjtésében, illetve közzétételében, s ő szerkesztette az 50 éves a Pécsi Pedagógiai Főiskola (1948–1998) c. emlékkönyvet (1998).

Bár utolsó éveit beárnyékolta egészségi állapotának megromlása, szerető családja körében biztos támaszra talált, s a kert művelésében is örömre lelt.

Egykori tanítványai és kollégái szeretettel emlékeznek – és bizonyára még sokáig emlékezni fognak – igényes beszédstílusára, ízes magyarságára, kellemes orgánumára, közvetlenségére, mosolygóan nyílt tekintetére, töretlen optimizmusára, segítőkészségére és emberi tartására.

 

Búcsúztatása 2021. február 22-én (hétfőn) 12:00 órakor kezdődik a Pécsi Köztemető kápolnájában, római katolikus szertartás szerint.