Elhunyt Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Harald Zimmermann, a PTE díszdoktora

július

28.

Budapest, 1926. szeptember 12. - Tübingen, 2020. március 19.

Elhunyt Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Harald Zimmermann

Prof. Dr. Harald Zimmermann, a német középkorkutatás kiemelkedő alakja, a tübingeni egyetem professor emeritusa, 1999 óta a Pécsi Tudományegyetem (akkor JPTE) díszdoktora volt.

Családi gyökerei az erdélyi szász közösséghez kötötték, ami nyomot hagyott kutatásai témaválasztásán. Budapestet még apró gyerekként elhagyta, Bécsben nőtt fel és itt kezdte tudományos pályafutását is. Szakmai érdeklődése a középkori történelmen belül az egyház és a pápaság történetére, a kelet-közép-európai régió vizsgálatára, különösen Magyarország, Erdély és az osztrák protestantizmus tanulmányozására terjedt ki. A Mainzi Tudományos Akadémia és az Osztrák Tudományos Akadémia rendes tagja volt, számos bizottság és projekt vezetője.

A PTK BTK Középkori és Koraújkori Történeti Tanszékének többször volt vendégprofesszora, konferenciáik résztvevője. Pécsi kollégák és diákok tübingeni kutatómunkáját támogatta, a pécsi középkortörténeti könyvállományt nagyvonalú adománnyal gyarapította.

Emlékét hálával és szeretettel őrizzük.