Elhunyt Vitalij Grigorjevics Kosztomarov (1930-2020)

július

28.

Moszkvában 2020. március 27-én, életének 91. évében elhunyt Vitalij Grigorjevics Kosztomarov, a kiváló orosz nyelvész, az A. Sz. Puskin nevét viselő Állami Orosz Nyelvi Intézet tisztbeli elnöke, az Oroszországi Tudományos Akadémia rendes tagja, a Pécsi Tudományegyetem díszdoktora.

Kosztomarov professor volt az első kutató, aki részt vett az orosz mint idegen nyelv módszertana kidolgozásában, valamint elsőként rakta le a nyelvi országismeret - mint tudományos diszciplína - alapjait az orosz nyelvtudományban.

A halála előtt nem sokkal megjelent utolsó művében, amelynek címe Stilisztika – az életem szerelme, a tudós beszélt az életéről és munkájáról, megemlékezik kollégáiról, és egy hosszú élet bölcsességével fejtette ki gondolatait a nyelvészetről, a már megoldott, és a megoldásra váró tudományos problémákról.

Kosztomarov akadémikus társszerzője és szerkesztője volt egy sor hazai tankönyvnek és a külföldi hallgatóknak szóló oktatási anyagnak. Több évtizeden át vezette a MAPRJAL-t, az Orosz Nyelv- és Irodalomtanárok Nemzetközi Szervezetét. Az oktatás és tudomány terén elért kimagasló eredményei elismeréséről egy sor állami és társadalmi szervezetek által adományozott oroszországi és nemzetközi kitüntetés tanúskodik. Díszdoktori címet kapott több oroszországi és külföldi egyetemen, köztük Németországban, az Egyesült Államokban, Szlovákiában, Magyarországon, Kínában és Mongóliában.

A Kosztomarov professzor által vezetett Puskin Intézet falai között tanultak orosz szakos hallgatóink százai részképzés keretein belül, illetve szereztek diplomát mesterképzésen és doktori képzésben.

V. Kosztomarov aktív résztvevője volt számos, a Pécsi Tudományegyetemen rendezett konferenciának, módszertani és nyelvi országismereti tankönyvei pedig mind a mai napig a szakismeretek nagybecsű forrásaiként szerepelnek a russzista hallgatók és szakemberek könyvespolcain.

Orosz Központ
Szláv Filológia Tanszék