Előadássorozat | Víz – problémák és lehetséges megoldások

november

17.

Előadássorozat a PTE BTK

 Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék és

 az MTA PAB Politikatudományi Bizottság szervezésében.

Szinte minden állam törekvése, hogy víztudományi kérdésekkel foglalkozzon, a problémákra választ találjon és érdekeket egyeztessen. A víz azonban nemcsak egy állam belső ügye, a hozzá kapcsolódó kérdések a nemzetközi kapcsolatokat nem kis mértékben befolyásolják, különösen az utóbbi évtizedekben.

  

Az előadássorozat először elemzi, hogy „aktuális vízügyi kérdésekben” miként és hogyan történik, történhet a nemzetközi döntéshozatal. Az általános bevezetést követően pedig nemzetközi vízügyi kérdéseket elemeznek az előadók különböző földrajzi területekre fókuszálva.

2020. november 24.18:00 – 20:00

Szappanyos Melinda: „Döntéshozatal” „vízügyi kérdésekben” „nemzetközi szinten”Kákai László: Civilek és civil szervezetek a környezetvédelmi konfliktusokban. Globalitás vagy partikularitás?
Vörös Zoltán: Kínai vízdiplomácia a Nagy-Mekong Szubrégióban
Tarrósy István: Vízbiztonság és vízügyi tudástranszfer a Visegrádi Négyek szubszaharai szerepvállalásaiban
Glied Viktor: Magyarország és az EU Víz Keretirányelv

November 25. 18:00 – 20:00

Deák Máté: Chile-Bolívia vízügyi kapcsolatai
Schmidt Andrea: A sziléziai Fekete Háromszögtől a Balti Zöld Övig - a lengyel környezetpolitika és vízgazdálkodás kihívásai
nemzetközi kontextusban
Kacziba Péter: Törökország vízügyi ambíciói a Kelet- Mediterráneumban
Lechner Zoltán: Törökország, Szíria és Irak kapcsolata az édesvízelosztás problémájának tükrében
Solymári Dániel: Kelet-afrikai városi szegregátumok vízügyi és higiénés kihívásai és magyar fejlesztési projekt lehetőségek

MS Teams konferencia link:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/
19%3ameeting_OGM5Njc1NDgtYjZiOS00MWI0LTgyNDQtYzAxZWQ5ODI5YjMx%40thread.v
2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-
747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22684b5545-f0d0-41be-8ffb-8172075acab7%22%7d

A rendezvényre szeretettel várják a szervezők:

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara
Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék és
a MTA