Felhívás | 2020 szeptemberétől betölthető vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony betöltésére

július

28.

A külgazdasági és külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) a vendégoktatói ösztöndíjprogram részletes szabályairól, valamint egyes külügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) lebonyolításában pályázatot hirdet lektori és vendégtanári ösztöndíjas jogviszony betöltésére,
  • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.)
  • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
  • a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.)
  • a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet rendelkezéseivel összhangban.
 
1. A pályázat célja:
A magyar nyelv és kultúra megismertetése, oktatása és terjesztése külföldi felsőoktatási intézményben vagy külföldi magyar intézetben (a továbbiakban együtt: fogadóintézmény), valamint a fogadóintézmény igénye szerinti külföldi hungarológiai kutatási és oktatási tevékenységben való részvétel elősegítése és támogatása.
 
2. A pályázat tárgya:
A Korm. rendelet 1. §-ban meghatározott lektor / vendégtanár / ingázó vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony létesítése a jelen felhívás mellékletében felsorolt fogadóintézményekben és feltételekkel.
 
3. Általános pályázati feltételek:
Pályázat benyújtására jogosult, aki
3.1. lektori tevékenység esetén vagy mesterfokozatú magyar nyelv és irodalom tanára szakképzettséggel, vagy mesterfokozatú magyar mint idegen nyelv tanára szakképzettséggel rendelkezik;
3.2. vendégtanári tevékenység esetén a fogadóintézmény által meghatározott szakirányú szakképzettséggel és mesterfokozattal vagy doktori fokozattal rendelkezik;
és mindkét esetben
3.3. megfelelő szinten ismeri a fogadóország kultúráját és nyelvét vagy egy, a fogadóintézmény által elvárt közvetítő nyelvet;
3.4. felhasználói szintű informatikai ismeretekkel rendelkezik;
3.5. megfelel a fogadóintézmény által meghatározott feltételeknek;
3.6. vállalja, hogy részt vesz a „Vendégoktatók a Magyar Kultúráért” programsorozat szervezésében és lebonyolításában;
3.7. vállalja, hogy sikeres kiválasztás esetén ösztöndíjszerződést, vagy – a vendégoktatói ösztöndíjprogram és a támogatás keretében finanszírozott vendégoktatói program működési szabályzatáról szóló 18/2019. (IX. 12.) KKM utasítás 19. § (2) bekezdésben megjelölt oktatóhelyek esetén – megbízási szerződést köt a minisztériummal.
 
4. A pályázat forrása:
A pályázat forrása a minisztérium Külképviseletek igazgatása cím költségvetésben a vendégoktatói ösztöndíjprogram (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) finanszírozására elkülönített keret.
 
5. A pályázók köre:
Pályázat benyújtására az a cselekvőképes, nagykorú, büntetlen előéletű magyar állampolgár jogosult, aki megfelel a pályázati felhívás 3. pontjában meghatározott feltételeknek.
 
Részletek a mellékletben.