Felhívás a felsőoktatási intézmények 2021. évi Szép magyar beszéd versenyének kari fordulójára

április

14.

A Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ esztergomi képzési helyszínén meghirdeti a 2020/2021-es tanévre a felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyét, amelynek célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése.

A felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett szép magyar beszéd versenye az egyik legrégebbi, legnagyobb múltra visszatekintő anyanyelvi verseny. Kodály Zoltán felhívására már 1939-ben, 1940-ben és 1941-ben is rendeztek kiejtési versenyt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Később, 1965-ben Péchy Blanka művésznő kezdeményezésére hirdették meg a szép magyar beszéd versenyét középiskolásoknak, majd a pedagógusjelöltek először 1973-ban Pécsett vehettek részt a Kazinczy-versenyen. Ezt a hagyományt kívánjuk most folytatni karunkon.

A verseny célja: A szövegmondó verseny megrendezésével arra kívánjuk ösztönözni a résztvevőket, hogy növekedjék a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség.

Versenyfeladat: A versenyzőknek két, 1-1 gépelt oldalnyi, 2-3 percnél nem hosszabb, magyar szerzőtől származó 20–21. századi esszé- vagy szépprózai szöveget kell felolvasniuk. Az egyik szöveget szabadon választják, ennek felolvasására előzetesen felkészülhetnek (a szöveg nem lehet fordítás, és nem tartalmazhat sok párbeszédes részt). A másik szöveget a verseny helyszínén kapják meg, és 20 perc felkészülési idő után olvassák fel.

Az értékelés főbb szempontjai a) jó szövegértés és szöveghűség, b) a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése, c) a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő tolmácsolás, d) jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelő hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás; a beszédtempó, a hangerő illő alkalmazása; a nonverbális eszközök szövegnek megfelelő, mértéktartó használata.

A verseny időpontja és helyszíne: 2021. április 29. (csütörtök) 14.00 óra, Microsoft Teams.

Kérjük, jelentkezéskor vegyék figyelembe, hogy az országos döntőn csak azok a versenyzők indulhatnak, akik még nem nyerték el a Kazinczy-érmet. Kérjük, hogy választott szövegüket – a forrás pontos megjelölésével – e-mailben küldjék el a helyi szervezőknek legkésőbb a versenyt megelőző napon. Az országos döntő időpontja 2021. május 14. (péntek) Esztergom. A verseny online módon kerül megrendezésre.

A helyi fordulóra a jelentkezéseket a következő e-mail címre várjuk 2021. április 23. (péntek) 10.00 óráig: szepbeszed.btk@gmail.com