Felhívás | A PTE BTK és TTK elsőéves tanár szakos hallgatói számára

szeptember

12.

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK), valamint a Természettudományi Kar (TTK) az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány támogatásával ösztöndíj pályázatot hirdet osztatlan tanárképzésben, nappali munkarendben, állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatók számára. 

Pályázhat az a hallgató, aki:

  • a BTK vagy a TTK osztatlan tanárszakos képzésére a 2023. évi általános vagy pótfelvételi eljárás során felvételt nyert
  • korábban a PTE-n ezeken a tanárszakos képzéseken nem rendelkezett (sem aktív, sem szünetelő) hallgatói jogviszonnyal
  • állami ösztöndíjas, illetve önköltséges 
  • akiknek legalább a szakpárja egyik része vagy a BTK vagy a TTK kezelési körébe tartozik
  • az első szemeszter során legalább 30 kreditet vesz fel és teljesít

Az ösztöndíj összege: 100 000 Ft/fő/félév, melynek kifizetésre a második szemeszterre történő aktiválást követően, legkésőbb 2024. március 31-ig kerül sor.

A második szemesztertől – a megelőző félévben legalább 30 kreditet teljesítő hallgatók számára – a 100 000 Ft/fő/félév ösztöndíj 5 havi egyenlő részletben kerül kifizetésre (20 000 Ft/hó), amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya aktív.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 25., 24.00 óra. Hiánypótlásra nincs lehetőség. 

A pályázatokat kizárólag a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet benyújtani, az Ügyintézés/Kérvények menüpontban. 
 

További részletek a teljes kiírásban