Felhívás | Kossuth Kollégium 2024

április

09.

általános

A Lakiteleki Népfőiskola oktatókat, doktoranduszokat és hallgatókat keres korábbi terepmunkája októberi folytatásához. 

A Lakiteleki Népfőiskola 2011-ben Magyarország gazdasági helyzetével összefüggő, a pénzügyi gazdasági területet érintő, a bankokkal való kapcsolatokat feltérképező kutató terepmunkát szervezett „Kossuth Kollégium” néven. Az egyhetes kutatómunka során egyetemista és főiskolás hallgatók több mint 1500 válaszadóhoz jutottak el alföldi településeken. Több mint egy évtizeddel később, immáron harmadik alkalommal megszervezik a Kossuth Kollégiumot, melynek kutatási alkalmára 2024. október 13. és 20. között kerül sor Lakitelek, Kecskemét és Kiskunfélegyháza környéki településeken.

A kutatás első napján elméleti felkészítést kapnak a kutatásban részt vevők. Neves szakemberek adják át nekik azokat az ismereteket, melyekre a kutatás, a terepmunka alapos elvégzéséhez szükség van. Ekkor ismerkednek meg a kérdőívekkel, és kapnak további szakmai eligazítást. A következő napokon csoportonként – 1 csoportvezető tanár és 3 hallgató – gépkocsikkal indulnak a városokba, községekbe, tanyákra.

A program megvalósításához négyfős csapatokra van szükség. Ezek általában három hallgatóból és egy csapatvezető oktatóból állnak. Ami fontos, hogy a csapatvezető mindenképpen oktató, de legalább doktorandusz legyen, a gördülékeny együttműködés érdekében. A tapasztalatok alapján a legcélszerűbb, ha egy-egy oktató vagy doktorandusz gyűjt maga köré három diákot, vagy kollégát, így a csapatmunka sikere előre borítékolható. Elengedhetetlen, hogy a csapat rendelkezzen autóval, valamint fényképezőgéppel.

A program megvalósítása során a Lakiteleki Népfőiskola állja az utazás, a szállás és az ellátás teljes költségét. A programon résztvevő csapatok tagjai szerény ösztöndíjban részesülnek. A Kossuth Kollégium szakmai vezetője Domokos László, az Állami Számvevőszék korábbi elnöke, szervezője a Lakiteleki Népfőiskola részéről Hágen Ádám.

A Kossuth Kollégium kutatási feladatait, a hétköznapi emberek véleményének összegyűjtését, és a helyzet javításához szükséges ismeretek leltárba vételét egyetemi, főiskolai hallgatók és tanáraik a szorgalmi időszak alatt végzik. Így eddig nem ismert, nélkülözhetetlen információkat szerezhetnek be, ugyanakkor az ő látásmódjuk a világról, a magyar társadalomról, emberekről alkotott képük is gazdagodik.

Jelentkezési határidő: 2024. április 30.