Felhívás | Önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatók számára

június

10.

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar pályázatot hirdet az önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatói számára a 2021/2022-es tanév I. félévére állami ösztöndíjas helyekre a Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 43.§-a alapján.

A megüresedett helyekre az a hallgató vehető át, aki megfelel a következő feltételeknek:

  • az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség legalább 50%-át, és az összesített korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató,
  • az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott hallgatók összesített korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató összesített korrigált kreditindexe,
  • nem használta el a rendelkezésre álló összes támogatási időt,
  • az adott szakon korábban igénybe vett támogatott féléveinek száma nem haladta meg kettővel – fogyatékossággal élő hallgató esetében néggyel – az adott szak képzési idejét.

Megüresedett állami ösztöndíjas helyet csak önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgató nyerhet el.

Pályázni a Pályázati űrlap (pdf) kitöltésével lehet. A megüresedett állami ösztöndíjas helyre beadott pályázat elengedhetetlen része a két tanú aláírásával ellátott, a hallgató által aláírt ösztöndíjas nyilatkozat. A nyilatkozat letölthető: Nyilatkozat (pdf)Részletek a pályázati kiírásban (pdf)

Pályázat beadási határideje: 2021. július 15.

A pályázatokat postai úton vagy személyesen a Központi Tanulmányi Irodán (KTI) kell leadni. A pályázat eredményéről előreláthatólag 2021. augusztus végén tudunk tájékoztatást adni. További kérdések esetén a következő elérhetőségeken állunk szíves rendelkezésére:

Honlap: kti.pte.hu
E-mail cím: infokti@pte.hu
Levelezési cím: OIG KTI 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4.
Telefonszám: 72/501-681
Személyesen: time.pte.hu felületen történő időpontfoglalás alapján