Gratuláció | Inkluzív Kiválóság Díj

július

09.

általános

A 2024. július 4-i oklevélátadó ünnepség keretein belül került kiosztásra az Inkluzív Kiválóság díj.

A Neveléstudományi Intézet és az Inkluzív Kiválóság Kutatóközpont idén először kitüntetésben részesített 8 frissen végzett tanárt, akik egyetemi éveik alatt kimagasló egyéni társadalmi felelősségvállalást tanúsítottak és befogadó közösségekért karitatív tevékenységet végeztek.

Csonka Bianka 

 

CSONKA BIANKA, angol nyelv- és kultúra tanára – földrajztanár elkötelezettsége a hátrányos helyzetű tanulók tanulásának a segítése iránt az egyetemi tanulmányai idején már korán megmutatkozott.  2021 óta folyamatosan látott el mentori feladatokat a „Tanítsunk Magyarországért!” program keretében. Először ez Egyházasharaszti Körzeti Általános Iskolában, majd a kémesi Munkácsy Mihály Általános Iskolában, az Alsószentmártoni Tanodában foglalkozott kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal. Az itt szerzett tapasztalatait az egyéni összefüggő gyakorlatának helyszínén, a Gandhi Gimnáziumban hasznosította. Csonka Bianka a méltányosság elve mentén, a társadalmi esélyegyenlőtlenség ellensúlyozása érdekében számos kis csoportos és egyéni fejlesztő munkát végzett.

GERGELY DOROTTYA, angol nyelv- és kultúra tanára – földrajztanár, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyetemista Programjának keretén belül, 2019 óta foglalkozott több, leszakadó térség településein – az ormánsági Hiricsen, Kadarkúton, Bükkösdön és Cserdiben – élő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel, akik olyan családokban élnek, ahol gyakori az éhezés, munkanélküliség, bűnözés, iskolakerülés. Dorottyának mindvégig a segítségre szorulók támogatása, az esélyegyenlőtlenségből fakadó hátrányok kompenzálása, valamint a biztonságos közösségben való lét megteremtése volt a célja. Több éven át folytatott kitartó és áldozatos munkát.

Gergely Dorottya

​​​​

Turi Dávid 

 

TURI DÁVID, angol nyelv és kultúra tanára – testnevelő tanár egyetemi tanárképzése jelentős részében vett részt mentorként különböző hátrányos helyzetű hallgatói – és tanulói csoportokat támogató programokban. Éveken át elkötelezett mentorként vett részt a Tanítsunk Magyarországért! programban, ahol általános iskolás diákok számára igyekezett példaképként utat mutatni a felsőoktatás felé. Összefüggő egyéni gyakorlata során lelkiismeretesség, személyre szabottság, diákok igényeihez igazodó pedagógiai munka jellemezte, melyet őszinte reflexióval támasztott alá szakdolgozati portfóliójában.

MÁTHÉ DÁVID ATTILA, történelem és állampolgári ismeretek tanára magyartanár saját tanulási útja során döbbent rá, hogy a mai iskola világában a nyitottság, empátia, rugalmasság és hitelesség az alapja az inkluzív pedagógiai gyakorlatnak. Mindezen alapértékekre építkezve képzése során a Lions klubban több féléven keresztül hátrányos helyzetű diákok tantárgyi felkészítésében vett részt. Egyéni összefüggő gyakorlata során és az azt bemutató portfóliójában szintén ezen értékek gyakorlatban való megvalósítását mutatta be: ennek kihívásait, sikereit.

Máthé Dávid Attila

 

Mészáros Dorottya 

 

MÉSZÁROS DOROTTYA magyartanár – történelem és állampolgári ismeretek tanára, tanárrá válásának folyamata során szerzett tudása, tapasztalata lényegesen szélesebb, mint amennyit a tanári portfólióba válogatható dokumentumok mennyisége megenged. Dicséretes attitűdje és sokrétű segítő tevékenysége, amit ugyan egy személyes kudarc implikált, azonban példaértékű, ahogy a nehézségeket erőforrássá tudta átkeretezni. Látásmódja és szakmai tudása együtt fejlődött a kiemelt törődést igénylő tanulókkal, akik körében évekig dolgozott. Első tapasztalatait a közösségi pedagógiai gyakorlat keretében szerezte a Pécs-Normandia LIONS Club alternatív napközijében, majd több tanéven keresztül segített hátrányos helyzetű, roma diákokat a versendi iskolában a Tanítsunk Magyarországért Program mentoraként.

KINTLI ANNA magyar nyelv és irodalomtanár – könyvtárostanár, egyetemi évei alatt kitartóan önkénteskedett hátrányos helyzetű gyerekeket támogató és tanító programokban: a Gyárvárosi iskolában működő Élmény Tár Tanodában tútorkodott, a Komplex Instrukciós Program (KIP) keretében gamifikációra vállalkozott, online korrepetált gyerekeket irodalomból és nyelvtanból a Covid ideje alatt, valamint a Tanítsunk Magyarországért! program egyik lelkes mentortanáraként is tevékenykedett roma gyerekek szolgálatában. A pécsi Meszesi Iskolát választotta összefüggő tanítási gyakorlata helyéül és az ottani szegregátumban élő gyerekek örömére a Dobó utcai Művelődési Házban is tartott külön Élmény Tár foglalkozásokat. Mindezeken túl a Máltai Szeretetszolgálat önkéntes tréningjein és a Rogers Alapítvány képzésén is részt vett egyetemi évei alatt. A gamifikáció terén úttörő munkásságáért is gratulálunk Annának, aki egy keretnarratívára épülő Szabadulószobát tervezett a tanítványainak a magyar nyelvtan játékos tanulásához. Anna szaktárgyi tudását mindig élményszerűen és a hétköznapi tapasztalatokba ágyazva adja át. Gratulálunk az eddigi sikerekhez és példamutató társadalmi felelősségvállalásához.

Kintli Anna

​​​​​

Bozár Csaba 

 

BOZÁR CSABA mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár, az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) programjának keretében az olaszországi Saronno SOS gyermekfaluban mint nemzetközi önkéntes dolgozott 1 évig, ahol olasz állami gondozott és bevándorló gyerekek számára nyújtott felügyeletet. Majd közösségi munkásként a Máltai Szeretetszolgálathoz szegődött, s ott a gyermekeknek nyári tábort is szervezett. Foglalkozásai alatt épült Csaba érzékenysége és empátiája, nyitottabbá vált, és jobban megértette a hátrányos helyzetű gyermekek magatartásproblémáinak okait és személyiségfejlődésük kihívásait. Szociális érzékenysége továbbra is meghatározó életpályáján, hiszen jelenleg is gyógypedagógiai asszisztensként dolgozik a Bajai Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény kollégiumában, ahol sajátos nevelési igényű gyerekeket és fiatalokat ellátó kollégiumi nevelőtanárok munkáját segíti. Csaba sokszínű és kreatív egyénisége mindezen túl számos területen kincs a rá bízott fiatalok számára, s angol és olasz nyelvtudását több nemzetközi projektben is kamatoztatta. Rendező-operatőr-vágóként dolgozott Baján, de fényképeket, videókat és blogot is készített, mint önkéntes turizmusfejlesztő az AISEC nemzetközi non-profit szervezetnek a marokkói Agadirben. Filmkritikákat írt az Azilum Magazin számára és bajai srácként a Duna Fotó Klub Egyesületnek is tagja, fotós kirándulásokat és kiállításokat szervez, s több fotóját ki is állították. 

NAGY BORBÁLA biológiatanár – történelemtanár, a tanárképzés ideje alatt – a kötelező tanulmányokon túl – számos területen végzett kiemelkedő munkát, melynek jelentős hányada a hátrányos helyzetű tanulók támogatására irányult. Nagy elkötelezettséggel vett részt olyan programokban, melyek a diákok sikeres iskolai előrehaladását, pályaválasztását segítették: önkéntesként dolgozott a CSZMMB pécsi tanodájában, valamint öt féléven át mentorált kistelepüléseken élő általános iskolásokat a „Tanítsunk Magyarországért!” mentorprogram keretében. A mentorálás helyszíne egy hátrányos helyzetű falu, Somogyapáti iskolája volt. A programhoz való csatlakozásának egyik fő motivációja – miként erről a tanárképzést záró portfóliójában is írt – a társadalmi felelősségvállalás volt. Az aktív mentorálás mellett a mentornagyköveti pozíciót is betöltötte három féléven át, így a program népszerűsítésében is szerepet vállalt. Egyéni összefüggő tanítási gyakorlatának olyan helyszínt keresett, ahol korábban megszerzett tapasztalatait kamatoztatni tudja, így választása az Arany János Kollégiumi Programot is folytató Gandhi Gimnáziumra esett. Tanítását – miként mentori tevékenységét is – magas szakmai színvonal, nyitottság, empátia, támogató attitűd és innovációs készség jellemezte. Az eddigiek mellett megemlítjük, hogy Borbála aktív résztvevője volt az elmúlt években a Romológia Szaknapok rendezvényeinek, ehhez kapcsolódóan a 2024-es konferencián egy – a romológia tárgyköréhez tartozó – tananyagfejlesztést is bemutatott. 

 

Nagy Borbála

 

 

Ezúton is szívből gratulálunk a kitüntetésben részesülőknek!