Gyászhír - Elhunyt T. Mérey Klára

november

16.

In memoriam T. Mérey Klára (1927–2021)  

In memoriam T. Mérey Klára 1927–2021Szomorú szívvel veszünk búcsút T. Mérey Klárától, a történelemtudományok doktorától. Munkássága legnagyobb részét az MTA Dunántúli Tudományos Intézetében töltötte, ahol 1952-től 1990-ig tudományos főmunkatársként dolgozott. Közel háromszáz publikáció fűződik a nevéhez. A település-, ipar- és mezőgazdaság-történet terén egyaránt maradandót alkotott. T. Mérey Klára több szállal kötődött a Pécsi Tudományegyetemhez, elsősorban a BTK Történettudományi Intézetéhez. 1988-tól a JPTE címzetes egyetemi tanára volt, majd a doktori iskola tagja. A Történettudományi Intézet oktatóként és vizsgáztatóként is rendszeresen számíthatott rá. Az diákok hálásak voltak értő megnyilvánulásaiért és megértő viselkedéséért, kollégái számára pedig meghatározó élményt jelentett, hogy primer forrásokra épülő releváns kutatásait behozta az egyetem falai közé, így azok beépülhettek az oktatási anyagokba.   

Kedves és segítőkész alakját szeretettel őrizzük emlékezetünkben.  

PTE BTK Történettudományi Intézet 

Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár