Képzés| Kooperatív tanulásszervezés az iskolai lemorzsolódás megelőzése érdekében

május

27.

A kooperatív tanulásszervezés az elmúlt négy évtizedben bizonyítottan hozzájárult az iskolai lemorzsolódás megelőzéséhez. A hazai közvélekedésben nagyon sok félreértés övezi ezt a paradigmát. Egy olyan gyakorlatorientált képzést ajánlunk, amely során a pedagógusok olyan konkrét modellek gyakorlati fogásaival ismerkednek meg (Jigsaw Classroom, Learning together, Group Investigation, Kagan Cooperative Learning, Complex Instruction Program), amelyek bizonyított módon hozzájárultak a tanulói eredményesség növekedéséhez az elmúlt 40 évben.

Ez a kontakt-online formájú továbbképzés nem egy modellt erőltet rá a kollégákra, hanem a pedagógusok adott, már meglévő módszertani fogásait figyelembe véve segít egy kooperatívabb tanulásszervezési gyakorlat kialakításában. A résztvevő pedagógusok számára ennek az az előnye, hogy az eddigi gyakorlatuk fényében, esetleges korábbi kooperatív tanulásszervezéssel kapcsolatos próbálkozásaikat újra gondolva, olyan konkrét segítséget kapjanak, amely a mindennapi gyakorlatukban a hatékonyabb, eredményesebb és méltányosabb tanulásszervezés révén vezet magasabb tanulói teljesítményekhez. 

A kontakt-online továbbképzés során a pedagógusok számba veszik a jelenleg már használt tanulásszervezési eljárásaikat, gyakorlati eszközeiket, kiegészítik azokat a képzésen tanultakkal, majd tanórai keretben ki is próbálják. A képzés a kipróbált gyakorlatok hasznosságának, eredményességének elemzésével zárul. 

Kinek ajánljuk? 

A képzést alsó tagozaton, felső tagozaton, középiskolában tanító, vagy kollégiumban nevelőként dolgozó, tanári diplomával (egyetemi vagy főiskolai végzettség) rendelkező, bármely szakos kollégáknak ajánljuk! 

Tréner: Dr. Híves-Varga Aranka (PTE-BTK egyetemi docens)

Kérjük, hogy jelentkezési szándékát a lajtai.zita@pte.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Időpontok:

június 04. – 9:00-18:00

június17. – 12:00-17:00

június 30. – 12:00-15:30