Képzők képzése - workshop a Neveléstudományi Intézet szervezésében

február

17.

A PTE BTK Neveléstudományi Intézete szervezésében zajlik a "Képzők képzése" workshop, a Köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – EFOP-3.1.2-16-2016-00001 kódjelű projekt keretében.
 
A workshop szeretne betekintést nyújtani a Neveléstudományi Intézetben folyó fejlesztő tevékenységbe, és ízelítőt adni futó pedagógus-továbbképzésekből illetve felkelteni az érdeklődést a képzők képzésében részvételre.
 
A Képzők képzése/workshop helyszíne: PTE BTK Neveléstudományi Intézet, B/125-ös terem
 
IDŐPONTOK ÉS PROGRAM:
 
2019. július 3., szerda, 9:00-14:00 A romológia alapjai – bevezetés a roma/cigány nemzetiségi népismeretbe. Egyéni bánásmód, személyes gondoskodás és Romológiai alapismeretek – a tanulói lemorzsolódás megelőzése érdekében.
Vezeti: Habil. Dr. Orsós Anna egyetemi docens és Kovácsevicsné Tóth Marianna intézményvezető
 
2019. július 4., csütörtök, 9:00-14:00 A tanulók komplex fejlesztése a végzettség nélküli iskolaelhagyás ellen - Személyre szabott differenciálással a lemorzsolódás ellen.
Vezeti: Dr. Huszár Zsuzsanna adjunktus és Dancsházy Ágnes mestertanár
 
2019. július 5. péntek, 9:00-12:00 A pedagógustovábbképzések szervezésével összefüggő tapasztalatok 2019. július 8., hétfő, 9:00-16:00 Konfliktus-kezelés és az érzelmi intelligencia fejlesztése - Gondolkodási képességek fejlesztése – Eredményességet javító értékelés. Vezeti: Dr. Arató Ferenc adjunktus, Dr. Dezső Renáta Anna adjunktus és Dr. Vida Gergő tanársegéd
 
2019. július 9., kedd, 9:00-12:00 Kollégiumi neveléssel a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében.
Vezeti: Dancsházy Ágnes mestertanár
 
2019. július 10. szerda, 9:00-14:00 Kooperatív tanulásszervezés - az iskolai lemorzsolódás megelőzése érdekében. A tanulók rezilienciájának kialakítása - interkulturális nézőpont a lemorzsolódást megelőző intézményfejlesztésben.
Vezeti: Habil. Dr. Híves-Varga Aranka egyetemi docens
 
A részvételről - amely térítésmentes - igazolást állítunk ki.
Részvételi szándékát kérjük, itt jelezze: https://forms.gle/LnA4gGFAg61tx6LF8
Megjelenésére, érdeklődésére bizakodással számítunk!
 
Üdvözlettel:
Habil. Dr. Mrázik Julianna szakmai vezető
2019. 06. 28.