Kiváló helyezéseket értek el hallgatóink a 35. OTDK-n

április

20.

Gratulálunk a 35. OTDK Humán- és Tárasadalomtudományi Szekciója minden résztvevőjének!

Eredmények – Humántudományi szekció

1. helyezés

 • Fenyő Dániel: Hajas Tibor fasizmusa a magyarországi neoavantgárd és a Kádár-korszak kultúrájának tükrében – 20. századi magyar irodalom II. tagozat
  Témavezető: Dr. Takáts József, egyetemi adjunktus
 • Szeteli Anna: Az inferencialitás és a közvetlen tapasztalat. Beszélői „visszaélések” a szerintem kifejezés tükrében – Általános, leíró és generatív nyelvészet tagozat
  Témavezető: Dr. Alberti Gábor, egyetemi tanár
 • Zab Tamás Lóránd: Latinca Sándor kultusza a 20. század második felében Kaposváron – 1945 utáni magyar történelem és történelmi emlékezet I. tagozat
  Témavezető: Dr. Csibi Norbert, egyetemi adjunktus; Polyák Petra, főlevéltáros

2. helyezés

 • Csondor Soma: „Megyünk és hallgatunk.” Traumaábrázolás Borbély Szilárd Nincstelenek című regényében – Kortárs magyar irodalom tagozat
  Témavezető: Dr. Orbán Jolán, egyetemi tanár
 • Váradi Júlia: Gyöngyélet? A XVIII–XIX. századi katonaállítások néprajzi olvasata – Néprajz II. Társadalomnéprajz tagozat
  Témavezető: Dr. Máté Gábor, egyetemi adjunktus
 • Pozsonyi Lilla: Azt/úgy hiszem (hogy), azt/úgy gondolom (hogy). Két kifejezés vizsgálata magyar mint idegen nyelvi szempontból – Alkalmazott nyelvészet, fonetika, pszicholingvisztika, stilisztika tagozat
  Témavezető: Dr. Dóla Mónika, egyetemi adjunktus
 • Stemler Kitti Réka: Az ám diskurzus-partikula áttekintő vizsgálata – Kognitív nyelvészet és pragmatika tagozat
  Témavezető: Dr. Viszket Anita, egyetemi adjunktus
 • Raposa Vivien Kitti: A pécsi bajtársi egyesületek antiszemita mozgalmai a Pécsi Erzsébet Tudományegyetemen – Két világháború közti magyar történelem II. tagozat
  Témavezetők: Dr. Bánkuti Gábor, egyetemi docens; Polyák Petra főlevéltáros, Pécsi Tudományegyetem, Egyetemi Levéltár
 • Bacsa Ildikó Eszter: „Az egri nők a várban, a mai nők a gépek mellett harcolva építik a boldogabb jövőt.” A nőideál reprezentálása a magyar filmhíradókban 1945–1949 – 1945 utáni magyar történelem és történelmi emlékezet II. tagozat
  Témavezető: Dr. Bánkuti Gábor, egyetemi docens

3. helyezés

 • Prohászka Zsolt: A modális egzisztenciális kérdő névmási konstrukció a magyar nyelvhasználatban – Általános, leíró és generatív nyelvészet tagozat
  Témavezető: Dr. Farkas Judit, egyetemi docens
 • Nagy Tamás: Elám politikai helyzetének alakulása az anti-asszír koalíción belül – Ókortörténet – Klasszika filológia II. tagozat
  Témavezető: Dr. Csabai Zoltán, egyetemi adjunktus
 • Palócz Márk: A Francia Idegenlégió és magyar tagjai 1831-től napjainkig – 1945 utáni egyetemes történelem tagozat
  Témavezető: Dr. Bene Krisztián, egyetemi docens
 • Orsós György: A válság temporalizációja Málnási Ödön A magyar nemzet őszinte története című kötetének tükrében – Két világháború közti magyar történelem II. tagozat
  Témavezető: Dr. Kisantal Tamás, egyetemi docens

Különdíj

 • Hüse Asztrik: Római kori hangszerábrázolások Pannoniából – Ókori elő-ázsiai és antik régészet tagozat
  Témavezető: Dr. Fazekas Ferenc, egyetemi adjunktus
 • Turnár Erik: Versenyfutás a Baltikumban. Nagyhatalmi versengés a balti térségben 1914–19191 – Újkori és legújabb kori egyetemes történelem (19. sz. – 1945) tagozat
  Témavezető: Dr. Bebesi György, egyetemi docens

 

Eredmények – Társadalomtudományi Szekció

1. helyezés

 • Ónya Balázs: Az igazság korrespondencia-elméletének dualista változata
  Témavazető: Dr. Kocsis László, egyetemi adjunktus – Filozófia tagozat

2. helyezés

 • Lukács Laura Klára: Tintin Dél-Afrikában. A frankofón koloniális képregény motívumainak jelenléte Anton Kannemeyer művészetében – Média- és Kommunikációtudomány 1. tagozat
  Témavezető: Dr. Maksa Gyula, egyetemi docens
 • Kömüves Dániel: Az "osztályok halála" az értékkritikai iskola tükrében – Szociológia 4. tagozat
  Témavezetők: Dr. Bagi Zsolt, egyetemi adjunktus; Dr. Berger Viktor, egyetemi adjunktus

3. helyezés

 • Kniesz Adrienn: A területi tőke immateriális tényezőinek vizsgálata egy település esetén – Szociológia 3. tagozat
  Témavezető: Dr. Ragadics Tamás, egyetemi adjunktus

Különdíj

 • Gödri Rita: Pályakezdő újságírók helyzete Magyarországon – Média- és Kommunikációtudomány 3. tagozat
  Témavezető: Dr. Polyák Gábor, egyetemi docens
 • Csabay István Csaba: A bűnökről és a büntetésekről. Beccaria az utilitarizmus és a társadalmi szerződés metszéspontjában – Filozófia tagozat
  Témavezető: Dr. Pete Krisztián, egyetemi adjunktus