Kötet | Sors-értelmezések

március

04.

2019. május 3-4-én az ETHOSZ Tudományos Egyesület a Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesülettel és a VOKE Vasutas Művelődési Házzal közösen szervezett konferenciát Sors-értelmezések címmel, melyen nagy számban vettek részt a PTE BTK és TTK hallgatói. A konferencia anyagaiból Bertók Rózsa és Németh Ákos szerkesztésével készült tanulmánykötet jelent meg 2021. februárjában. A kötet szerzői közt van Bécsi Zsófia, a Filozófia Transzék tanársegédje, Simonné Géczy Rózsa Anikó és Trembulyák Márta, az Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatói, valamint más egyetemek tanárai is, mint például Tóth I. János (SZTE), Karikó Sándor (SZTE-JGYPK), vagy Nagy J. Endre (SOTE).

„Mi is hát a sors? A hősöket a végzetük felé ellenállhatatlanul sodró erő, mint az ókori görögök hitték? Vagy inkább az egyén belső szükségszerűsége, mely életútját irányítja? Vagy épp ellenkezőleg, a személyiséget befolyásoló külső társadalmi tényezők összeadódása? Vagy genetikai meghatározottság? Vagy egyszerűen egy elbeszélésforma „narratív séma”, mely elbeszélhetővé teszi az időt a visszatekintő narrátor számára? Vagy egyik sem? Vagy lehet, hogy ez így mint együtt benne van abban, amit a sorsról gondolunk?

(…)

Könyvünkben filozófus és történész, szociológus és pedagógus, vallástörténész és irodalmár szerzők fejtik ki, hogyan is értelmezhető saját szakterületük egy-egy aspektusából vizsgálva a sors fogalma. A kötet zárófejezete 20. századi történelmünk tanúit szólaltatja meg, a Rákosi-diktatúra idején a Hortobágyra kitelepített családok túlélőinek személyében.”