KTDK időpontváltozás!

július

28.

Kedves Kolleginák, Kollégák, TDK Felelősök, TDK-zó Hallgatók!

A kialakult súlyos járványügyi helyzetre való tekintettel a 2020. április 24-re kitűzött Kari Tudományos Diákköri Konferenciát elhalasztjuk. A rendezvényre 2020 őszén, előreláthatólag novemberben kerül majd sor. A beérkezett pályamunkák bírálata jelenleg is folyik, a dolgozatok elkészült értékelését a hallgatók számára a KTDT folyamatosan továbbítja.

A Tisztelt Kollégákat ezúton is kérem, hogy opponensi véleményüket – a felkérőlevélben szereplő határidő figyelembevételével – a KTDT központi e-mail címére küldjék meg. A bírálatok alapján a pályázóknak lehetőségük nyílik dolgozatuk javítására, a szükség korrekciók, átalakítások elvégzésére, amely az OTDK részvételi jog megszerzésének, valamint a 2021-es országos konferencián történő eredményes szereplés egyik záloga.

Azok a pályamunkát benyújtott hallgatók, akik 2020 júniusában abszolutóriumot és MA/OT diplomát szereznek bemutathatják dolgozatukat az őszi konferencián, amelyen kvalifikálhatnak a XXXV. OTDK-ra.

Bármely felmerülő további kérdés, probléma esetén kérjük, forduljanak bizalommal a KTDT tagjaihoz (személyesen, telefonon, e-mailben)!

 

Prof. Dr. Fedeles Tamás
KTDT elnök