Ösztöndíj |Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíja

február

18.

Az ösztöndíj célja tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére irányuló felkészülésnek elősegítése. A pályázat valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban benyújtható.

Rögzítési határidő: 2021. március 12. déli 12 óra (közép-európai idő szerint)

Benyújtási határidő: az aláírt dokumentumok postára adásának határideje (a postabélyegzés legkésőbbi időpontja): 2021. március 19.

Részletek:
https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazat-a-magyar-tudomanyos-akademia-bolyai-janos-kutatasi-osztondijanak-elnyeresere-2021-ben-111217